Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Hakim-Savcı
0 Yorum

Hakimlerin derece yükselme esaslarında değişiklik yapıldı

Hakimlerin derece yükselme esaslarında değişiklik yapıldı

Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı  26 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulundan:

HAKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİ ESASLARINA İLİŞKİN İLKE KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İLKE KARARI

MADDE 1 - 25/04/2017 tarihli ve 30048 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin ilke Kararının 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendindeki aile ve iş mahkemelerinde 1000" ibaresi "mahkemesinde 800" şeklinde, (6) numaralı alt bendindeki "1200" ibaresi "1600" şeklinde, (11) numaralı alt bendindeki "3000" ibaresi "1800" şeklinde değiştirilmiş, (12) numaralı alt bentteki "dosyayı" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (13) numaralı alt bentteki "işi" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, anılan alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (14) ve (15) numaralı alt bentler eklenmiş, mevcut dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
" 14) Aile mahkemelerinde 1200,
15) İş mahkemelerinde 900 işi,"
"(5) Başarı oranı mümtazen yükselmek için belirlenen düzeye ulaşmış olmakla birlikte, "A" defterinde yükselmek için gerekli iş yüzdesi veya sayısına ulaşamayanlar hakkında da bu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uygulanabilir."
MADDE 2 - Aynı İlke Kararının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendindeki aile ve iş mahkemelerinde 1200" ibaresi " mahkemesinde 1000" şeklinde, (6) numaralı alt bendindeki "1400" ibaresi "1800" şeklinde, (11) numaralı alt bendindeki "4000" ibaresi "2100" şeklinde değiştirilmiş, (12) numaralı alt bentteki "dosyayı" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (13) numaralı alt bentteki "işi" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, anılan alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (14) ve (15) numaralı alt bentler eklenmiştir.
"14) Aile mahkemelerinde 1400,
15) İş mahkemelerinde 1100 işi,"
MADDE 3 - Aynı İlke Kararının 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendindeki ", aile ve iş mahkemelerinde 1400" ibaresi " mahkemesinde 1200" şeklinde, (6) numaralı alt bendindeki "1600" ibaresi "2000" şeklinde, (11) numaralı alt bendindeki "5000" ibaresi "2400" şeklinde değiştirilmiş, (12) numaralı alt bentteki "dosyayı" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (13) numaralı alt bentteki "işi" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, anılan alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (14) ve (15) numaralı alt bentler eklenmiştir.
"14) Aile mahkemelerinde 1600,
15) İş mahkemelerinde 1300 işi,"
MADDE 4 - Aynı İlke Kararının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Ancak" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, anılan bendin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Ancak sulh ceza hakimliklerindeki çalışması mümtazen yükselmek için belirlenen seviyeye ulaşanların, birlikte baktıkları diğer müstemir yetkili mahkemelerdeki iş yüzdelerinin yeterli olmaması halinde ortalama iş yüzdesine beş puan ilave edilir."
MADDE 5 - Aynı İlke Kararma aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu İlke Kararında Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 6/6/2018 tarihli ve 221 sayılı kararıyla yapılan değişiklikler, 2018 Nisan terfi döneminden itibaren uygulanır."
MADDE 6 - Aynı İlke Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Yüksek" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 -Bu İlke Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 -Bu İlke Kararı hükümlerini Hakimler ve Savcılar Kurulu yürütür.


Hakimler ve Savcılar Kurulundan:


BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HAKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN İLKE KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İLKE KARARI

MADDE 1 25/04/2017 tarihli ve 30048 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hakim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına ilişkin Kararının 6 ncı maddesinin mevcut birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
"(2) Meslekten ayrıldıktan sonra yeniden mesleğe girenlerin yukarıdaki şartlar gerçekleşse dahi başarılı sayılabilmeleri için en az iki yıllık süreyi meslekte geçirmeleri zorunludur."
MADDE 2 Aynı ilke Kararının 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendindeki ", aile ve iş mahkemelerinde 1500" ibaresi "mahkemesinde 1200" şeklinde, (6) numaralı alt bendindeki "1800" ibaresi "2400" şeklinde, (11) numaralı alt bendindeki "4500" ibaresi "2700" şeklinde değiştirilmiş, (12) numaralı alt bentteki "dosyayı" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (13) numaralı alt bentteki "işi" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, anılan alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (14) ve (15) numaralı alt bentler eklenmiş, mevcut dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
"14) Aile mahkemelerinde 1800,
15) İş mahkemelerinde 1350 işi,"
"(5) Başarı oranı mümtazen yükselmek için belirlenen düzeye ulaşmış olmakla birlikte, "A" defterinde yükselmek için gerekli iş yüzdesi veya sayısına ulaşamayanlar hakkında da bu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uygulanabilir."
MADDE 3 Aynı ilke Kararının 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendindeki ", aile ve iş mahkemelerinde 1800" ibaresi "mahkemesinde 1500" şeklinde, (6) numaralı alt bendindeki "2100" ibaresi "2700" şeklinde, (11) numaralı alt bendindeki "6000" ibaresi "3150" şeklinde değiştirilmiş, (12) numaralı alt bentteki "dosyayı" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (13) numaralı alt bentteki "işi" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, anılan alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (14) ve (15) numaralı alt bentler eklenmiştir.
"14) Aile mahkemelerinde 2100,
15) İş mahkemelerinde 1650 işi,"
MADDE 4 Aynı ilke Kararının 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendindeki ", aile ve iş mahkemelerinde 2100" ibaresi " mahkemesinde 1800" şeklinde, (6) numaralı alt bendindeki "2400" ibaresi "3000" şeklinde, (11) numaralı alt bendindeki "7500" ibaresi "3600" şeklinde değiştirilmiş, (12) numaralı alt bentteki "dosyayı" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (13) numaralı alt bentteki "işi" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, anılan alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (14) ve (15) numaralı alt bentler eklenmiştir.
"14) Aile mahkemelerinde 2400,
15) İş mahkemelerinde 1950 işi,"
MADDE 5 Aynı ilke Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Ancak" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, anılan bendin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Ancak sulh ceza hakimliklerindeki çalışması mümtazen yükselmek için belirlenen seviyeye ulaşanların, birlikte baktıkları diğer müstemir yetkili mahkemelerdeki iş yüzdelerinin yeterli olmaması halinde ortalama iş yüzdesine beş puan ilave edilir."
MADDE 6 Aynı ilke Kararma aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bu ilke Kararında Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 6/6/2018 tarihli ve 222 sayılı kararıyla yapılan değişiklikler, 2018 Nisan terfi döneminden itibaren uygulanır."
MADDE 7 Aynı İlke Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Yüksek" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 Bu ilke Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 Bu ilke Kararı hükümlerini Hakimler ve Savcılar Kurulu yürütür.
  
26.6.2018 10:17:23
Kaynak: Memurlar
https://www.memurlar.net/haber/758340/hakimlerin-derece-yukselme-esaslarinda-degisiklik-yapildi.html

Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim