Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

698 Sayılı KHK neleri içeriyor

Bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan, 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KHK'da kritik değişiklikler görülüyor. Uyum düzenlemeleri kapsamında yayımlanan KHK'da Bakanlar Kurulunun yetkileri, Cumhurbaşkanı'na devrediliyor.


Kamuoyu, Resmi Gazete'nin bu sabah yayımlanan 30468 sayısında yer alan 698 sayılı KHK'ya odaklanmış durumda. Sosyal medyada konuya ilişkin tartışmalar sürerken, 477 kanun ile diğer kanunlarda uygulanan değişiklikler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geniş yetkiler sunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sürecinde gereken uyum düzenlemelerini kapsayan 698 sayılı KHK'da ilk bakışta Bakanlar Kurulunun yetkilerinin Cumhurbaşkanı'na devredildiği görülüyor. 16 Nisan 2017 referandumunun onaylanmasıyla başlayan süreç, bugünkü KHK'nın yayımlanmasının ardından resmen başlıyor. Uyum düzenlemeleri bu sabah yayımlanan 698 sayılı KHK ile uygulanıyor. 

Bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 74 maddeden oluşuyor. Bazı maddelerin prosedür gereği yer aldığı görülürken, metni anlayabilmek açısından örnek teşkil edebilecek maddeler göze çarpıyor. Şimdi o maddeleri birlikte inceleyelim:

MADDE 5 – 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinde yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
Askeri ceza kanununun 7. maddesi, birinci fıkrasının (C) bendini hatırlayalım.

''C) Örfi idare ilan olunan mıntıkalarda harb hükümleri tatbik olunacağına İcra Vekilleri Heyetince karar
verildiği takdirde bunun devamı müddetince mezkür mıntıkada bulunanlar hakkında;''

Burada kastedilen sıkıyönetimin ilanına ilişkin yetkinin ''İcra Vekilleri Heyeti'' yani Bakanlar Kurulundan alınıp Cumhurbaşkanı'na devredildiği yönünde. KHK'nın 5. maddesi, bu devri sağlıyor.

MADDE 8 – 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun;
a) 14 üncü maddesinin başlığı “Yönetmelik ve yargıtay kararları:” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “tüzükle” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
b) 317 ncimaddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
c) 318 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
ç) 330 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İcra Vekilleri Heyetinin” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
KHK'nın 8. maddesinin a bendiyle İcra ve İflas Kanunundan tüzük ibaresi çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Bakanlar Kurulu diye bir yürütme organı olmadığından dolayı, tüzük ibaresine ihtiyaç duyulmamaktadır.


 
Diğer maddelerde yer alan ''İcra Vekilleri Heyeti'' ibaresinin ''Cumhurbaşkanınca'' şeklinde değiştirilmesi de, parlamenter sistemde yer alan Bakanlar Kurulunun yeni sistemde yer almayışı, bu durumun da bir yetki devrini zorunlu hale getirmesiyle ilişkilidir.

MADDE 19 – 10/4/1944 tarihli ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunun;
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (17) numaralı bendinde yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde,
b) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nizamname” ibaresi “yönetmelik Cumhurbaşkanınca” şeklinde,
Madde 19'da yer alan a bendi Bakanlar Kuruluyla Cumhurbaşkanı arasındaki yetki devrine ilişkiliyken, b bendi ise tüzüğe karşılık gelen ''nizamname'' ibaresinin Bakanlar Kurulu şeklinde bir yürütme organı olmadığından dolayı, yönetmelik şeklinde değiştirilmesidir. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı yönetmelikler çıkarabilmektedir.

MADDE 72 – (1) Yürürlükte bulunan kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerin yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılır.
Şu ana kadar yayımlanan kanun ve KHK'lar ile 10 Mayıs tarihli KHK'da yer alan maddelerde, bakanlar kurulu ve bakanlara yapılan atıflar, ''Cumhurbaşkanı'' ya da ''Cumhurbaşkanlığı'' olarak değerlendirilmelidir. 72. maddede adı geçen metinlerin tamamı bu çerçevede dikkate alınmalıdır. 

 
  
4.7.2018 18:52:30
Kaynak: Milligazete
https://www.milligazete.com.tr/haber/1650797/698-sayili-khk-hangi-degisiklikleri-kapsiyor

Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim