Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Yargıtay
0 Yorum

Yargıtaydan içtihadı birleştirme kararları


Yargıtay, 3'ü İçtihadı birleştirme büyük genel kurulu, 2'si hukuk genel kurulu olmak üzere 5 adet içtihadı birleştirme kurul kararı yayımladı.

-- Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 15/12/2017 Tarihli ve E: 2016/6, K: 2017/5 Sayılı Kararı için tıklayınız.

ÖZET: İşçilik alacaklarının çok değişik tür ve nitelikte uyuşmazlık olarak mahkemeler önüne gelebileceği, aynı tür ve nitelikteki işçilik alacaklarında dahi her defasında alacağın belirli veya belirsiz olmasından söz edilmesinin mümkün olmayacağı, her bir somut olayın özelliğine göre mahkemelerin alacağın belirli mi yoksa belirsiz alacak mı olduğunu tespit etmeleri gerektiği, alacağın türü itibariyle bir alacağın belirli veya belirsiz alacak olduğundan söz edilemeyeceği, bu hususta yapılacak içtihadı birleştirmenin, içtihadı birleştirme kararlarının soyut, genel ve her defasında geçerli normatif yapısıyla bağdaşmayacağından içtihadı birleştirmeye gerek bulunmamaktadır.

 

-- Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 27/12/2017 Tarihli ve E: 2016/1, K: 2017/6 Sayılı Kararı için tıklayınız.

ÖZET: İhtiyati haciz, "icra işlemi" değil, özel geçici hukuki koruma müessesi olup, ancak İcra ve İflas Kanunu'nun 257' inci maddesindeki şartlar çerçevesinde sadece "para alacakları" için öngörüldüğünden, teminat alacakları için ihtiyati haciz kararı verilemez.

-- Yargıtay İçtihatı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 16/02/2018 Tarihli ve E: 2016/4, K: 2018/1 Sayılı Kararı için tıklayınız.

ÖZET: Alacaklının yasal süresi içinde usulüne uygun olarak yaptığı satış talebinin icra müdürünce reddine ilişkin kararın şikayet yolu ile ortadan kaldırıl maması halinde yasal sürenin geçmesi ile özellikle sıra cetveline esas alınacak haciz düşmeyecektir.

-- Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 23/02/2018 Tarihli ve E: 2017/1, K: 2018/2 Sayılı Kararı için tıklayınız.

ÖZET: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu ile eğitim ve öğretimin, öğrenciler bakımından kesintisiz devam etmesi amaçlandığından, "en az bir takvim yılı süreli" sözleşme imzalanmasını öngören 5580 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesi, diğer maddelerle birlikte değerlendirildiğinde özel öğretim kurumlan personeli ile yapılan sözleşmenin belirli süreli iş sözleşmesi olduğu sonucuna varılmıştır.

-- Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 13/04/2018 Tarihli ve E: 2017/3, K: 2018/3 Sayılı Kararı için tıklayınız.

ÖZET: Fesih ve işe başlatmama sebepleri her olayın özelliğine göre değişkenlik arz edebileceğinden, kanun koyucunun somut olayın özelliğine göre takdir hakkını hakime bıraktığı durumda, bağlayıcı nitelikte olan İçtihadı Birleştirme Kararı ile sınırlandırma yapılması uygun düşmeyeceğinden içtihadı birleştirmeye gerek bulunmamaktadır.

  
5.7.2018 16:43:48

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim