Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Hukuk Yapay Zekası
0 Yorum

Yapay Zeka Hukuku Nedir?

Yapay zeka ve hukuk ( AI ve hukuk ), yapay zeka (AI) 'nin temel olarak yasal bilişim sorunlarına yönelik uygulamaları ve bu sorunlara ilişkin özgün araştırmalarla ilgilenen bir alt-alanıdır Aynı zamanda diğer yöne katkıda bulunmak da önemlidir: genel olarak AI'ya yasal sorunlar bağlamında geliştirilen araçları ve teknikleri ihraç etmek. Örneğin, hukuki karar verme teorileri, özellikle de argümantasyon modelleri, bilgi temsili ve muhakemesine katkıda bulunmuştur normlara dayanan sosyal organizasyon modelleri, çoklu-aracı sistemlerekatkıda bulunmuştur Yasal davalarla muhakeme, vaka temelli akıl yürütmeye katkıda bulunmuştur.ve büyük miktarlardaki metinsel veriyi saklama ve geri çekme ihtiyacı kavramsal bilgi erişimine ve akıllı veri tabanlarına katkı sağlamıştır .

Tarihçe

Her ne kadar Loevinger, [1] Allen [2] ve Mehl [3] AI ve Yasa'da önemli hale gelebilecek fikirlerin çoğunu öngörmüş olsalar da, AI tekniklerini hukuka uygulama ilk ciddi önerisi genellikle Buchanan ve Headrick olarak kabul edilir. [4] Bu dönemin ilk çalışmaları , ABD'de Thorne McCarty'ın etkili TAXMAN projesini [5] ve İngiltere'deki Ronald Stamper'in LEGOL projesini [6] içermektedir . Birincisi, bir ABD Vergi hukukunda çoğunluk ve azınlık argümanlarının modellenmesi ile ilgilidir ( Eisner v Macomber), ikincisi bir örgütü yöneten kural ve yönetmeliklerin resmi bir modelini sağlamaya çalıştı. 1980'lerin başlarında, Carole Hafner'in kavramsal geri alma üzerine çalışması, [7] Anne Gardner'in sözleşme hukuku üzerine çalışması, [8] Rissland'ın yasal varsayımlarla ilgili çalışmaları [9] ve Londra'daki Imperial College'daki çalışmaların yasal düzenlemelerin resmi olarak düzenlenmesi üzerine çalışması. [10]

Bilim adamlarının erken toplantıları Swansea bir defaya mahsus toplantısı dahil, [11] Florence IDG tarafından düzenlenen bu konferans dizisi [12] 1984 ve 1985 yılında Houston Üniversitesi'nde Charles Walter tarafından organize ve atölyeler [13] 1987 yılında Bir bienal konferans, Uluslararası AI ve Hukuk Konferansı (ICAIL) kuruldu. [14] Bu konferans, yayıncılık ve AI ve Hukuk içindeki gelişmekte olan fikirlerin ana mekanı olarak görülmeye başladı. [15] ve Uluslararası Yapay Zeka ve Hukuk Derneği'nin (IAAIL) kurulması ve toplanmasına yol açtı. sonraki ICAIL'ler. Bu, ilk olarak 1992'de yayımlanan Yapay Zeka ve Hukuk Dergisi'nin kurulmasına yol açtı.[16] Avrupa'da, Jurix Konferansları (Hukuki Bilgi Tabanlı Sistemler Vakfı tarafından organize edilen) 1988'de başladı. İlk olarak Hollandaca konuşan (yani Hollandalı ve Flaman) araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçlayan JURIX, hızla uluslararası bir hale geldi. başta Avrupa olmak üzere, konferans ve 2002 yılından beri düzenli olarak Hollandaca konuşulan ülkeler dışında düzenlenmiştir. [17] 2007'den beri JURISIN atölyeleri, Japon Yapay Zeka Topluluğu'nun himayesinde Japonya'da gerçekleştirildi. [18]

Başlıklar

Bugün, AI ve hukuk konuları geniş bir yelpazede, kucaklamak [19] dahil:

  • Yasal akıl yürütmenin resmi modelleri
  • Hesaplamalı argümantasyon modelleri ve karar verme
  • Eleştirel akıl yürütmenin hesaplamalı modelleri
  • Çok ajanlı sistemlerde yasal muhakeme
  • Yürütülebilir mevzuat modelleri
  • Otomatik yasal metin sınıflandırması ve özetlenmesi
  • Yasal veri tabanlarından ve metinlerden otomatik bilgi çıkarma
  • E-keşif ve diğer yasal uygulamalar için makine öğrenimi ve veri madenciliği
  • Kavramsal veya modele dayalı yasal bilgi alımı
  • Küçük ve tekrar eden yasal görevleri otomatik hale getirmek için kanunları [20]

Yasal akıl yürütmenin resmi modelleri

Yasal metinlerin ve yasal muhakemenin resmi modelleri, konulara açıklık getirmek, daha kesin bir anlayış sağlamak ve uygulamalara temel oluşturmak için AI ve Hukukta kullanılmıştır. Öneri ve yüklemeli kalkerler de dahil olmak üzere çeşitli formalizmler kullanılmıştır; deontik, temporal ve monotonik olmayan mantıklar; ve durum geçiş diyagramları. Prakken ve Sartor [21] , AI ve Hukuk'ta mantık ve argümantasyon kullanımının ayrıntılı ve yetkili bir değerlendirmesini sunar ve mükemmel bir referans dizisine sahiptir.

Resmi modellerin önemli bir rolü, belirsizliği ortadan kaldırmaktır. Aslında, mevzuat belirsizlikle doludur: doğal dilde yazıldığından parantez yoktur ve bu nedenle “ve” ve “veya” gibi bağlayıcıların kapsamı net olmayabilir (yasal taslaklar bu bağlamda matematiksel kuralları gözlemlemez). . “Tabi ki” pek çok yorumlama yeteneğine de sahip değildir ve hukuki taslak, “eğer” ve “eğer” ise, çoğu kez “if” derken neyi kastettikleri olsa da, hiçbir zaman “eğer ve eğer” ise, asla yazmazlar. Belki de AI ve Yasa'daki yasayı modellemek için en eski mantık kullanımı olan Layman Allen, bir dizi makalede bu sözdizimsel belirsizlikleri çözmek için önermeli mantığın kullanılmasını savundu. [2]

1970'lerin sonlarında ve 1980'lerde, AI ve Yasa çalışmalarında önemli bir ipucu, mevzuatın uygulanabilir modellerinin üretimini içermiştir. Ronald Stamper'in [6] LEGOL çalışmasındançıkan fikir, resmi bir dili kullanarak mevzuatı temsil etmek ve bu resmi uygulamayı (tipik olarak belirli bir durumun gerçeklerini toplamak için bir çeşit kullanıcı arayüzü ile) uzman bir sistemin temeli olarak kullanmaktı. . Bu, esas olarak, birinci mertebeden taksim hesabı olan Horn Clause alt kümesini kullanarak popüler hale geldi. Özellikle Sergot ve arkadaşlarının İngiliz Vatandaşlığı Yasası'nın temsili [10]yaklaşımı yaygınlaştırmak için çok şey yaptı. Aslında, daha sonraki çalışmaların gösterdiği gibi, bu, yaklaşımı benimsemek için alışılmışın dışında bir mevzuat parçasıydı: yeniydi ve bu yüzden değiştirilmemişti, nispeten basit ve neredeyse tüm kavramlar teknik değildi. Ek Faydalar gibi daha sonraki çalışmalar, [22]daha büyük, daha karmaşık (çok sayıda çapraz referans, istisna, karşı olgular ve hükümler içeren), çok fazla teknik kavramları (katkı koşulları gibi) kullanan ve pek çok değişikliğin konusu olan mevzuatın çok daha az tatmin edici bir nihai sistem ürettiğini göstermiştir. . Özellikle çapraz referans, doğrulama ve sık sık değişiklik gibi sorunların üstesinden gelmek için, yazılım mühendisliği perspektifinden konuları iyileştirmek için bazı çabalar gösterildi. Hiyerarşik temsillerin kullanımı [23] ilk soruna hitap etmekte ve sözde izomorfiktir [24].temsilin diğer ikisine de hitap etmesi amaçlandı. 1990'ların gelişmesiyle bu iş kolu, Gruber'in çalışmasının ardından AI'da popüler hale gelen, alan kavramsallaştırmaları (ontolojiler olarak adlandırılan) biçimlendirmelerinin gelişiminde büyük ölçüde emilmişti. [25] AI ve Yasa'daki ilk örnekler , Valente'nin işlevsel ontolojisini [26] ve Visser ve van Kralingen'in çerçeve tabanlı ontolojilerini içerir. [27] Yasal ontolojiler, AI ve Hukuk konferanslarında düzenli çalıştayların konusu haline gelmiştir ve genel üst düzey ve temel ontolojilerden [28] belirli mevzuat parçalarının çok özel modellerine kadar pek çok örnek vardır .

Hukuk normları içerdiğinden, mevzuat modelleri için deontik mantıkların resmi temel olarak denenmesi şaşırtıcı değildir. Ancak bunlar, uzman sistemlerin temeli olarak yaygın bir biçimde benimsenmemiştir, çünkü belki de uzman sistemler normları uygulamak zorunda kalırken, deontik mantık sadece normların ihlallerini dikkate almamız gerektiğinde gerçek bir ilgi alanına girmektedir. [29] Kanun yönündeki yükümlülüklerde [30] bir yükümlülüğün adı geçen başka bir kişiye borçlu olduğu için, özellikle bu tür yükümlülüklerin ihlali yasal işlemlerin temelini oluşturuyor. Normatif pozisyonları keşfetmek için deontik ve aksiyon mantıklarını birleştiren bazı ilginç çalışmalar da var. [31]

Çok ajanlı sistemler bağlamında normlar durum geçiş diyagramları kullanılarak modellenmiştir. Çoğunlukla, özellikle elektronik kurumlar bağlamında, [32] bu şekilde tarif edilen normlar düzenlenmiştir (yani ihlal edilemez), fakat diğer sistemlerde ihlaller de ele alınmakta, gerçek normların daha sadık bir yansıması verilmektedir. Bu yaklaşıma iyi bir örnek için bkz. Modgil ve ark. [33]

Yasalar genellikle zamanla ilgili konular, zaman dilimleri ve son tarihler gibi içerikle ilgili konular ve başlangıç ​​gibi yasa ile ilgili konular ile ilgilidir. Bu geçici mantıkları modellemek için, hem Hesapsal Analiz [34] gibi hesaplamalı formaliteleri hem de geçici temporal mantık gibi geçici mantıkları kullanarak bazı girişimlerde bulunulmuştur [35]

Yasaların modelleme kullanımına ilişkin herhangi bir düşüncede, tüm hukuk sistemlerinde yer alan temyiz haklarının gösterdiği gibi yasanın içsel olarak monotonik olmadığı ve hukukun yorumlarının nasıl değiştiğinin akılda tutulması gerekir. mesai. [36] [37] [38] Dahası, kanunun istisnai hallerinin hazırlanmasında, ve kanunun uygulanmasında, emirler de olduğu gibi bozulur. Mantıksal programlama yaklaşımlarında, çoğunlukla monotonluğun üstesinden gelmek için başarısızlığın olumsuzlan- ması kullanılmaktadır [39] fakat yine de tanımlanabilir mantık gibi özel monoton olmayan mantıklar [40] da kullanılmıştır. Soyut argümantasyonun gelişmesinin ardından, [41] Bununla birlikte, bu kaygılar monoton olmayan mantıkların kullanılmasıyla değil, argümantasyon yoluyla ele alınmıştır.

  
29.7.2018 12:28:25
Kaynak: Wiki-zero
http://www.wiki-zero.co/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQXBwbGljYXRpb25zX29mX2FydGlmaWNpYWxfaW50ZWxsaWdlbmNlX3RvX2xlZ2FsX2luZm9ybWF0aWNz

Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim