Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Hukuk Medeniyeti
0 Yorum

UYAP Dava Türleri

MAHKEME BAZINDA DAVA TÜRLERİ LİSTESİ

A. İŞ MAHKEMESİ


Alacak - Nispi Harç
Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Genel Kurul Kararının İptali (Sendika Genel Kurul Kararının İptali) - Maktu Harç
Grev Oylamasına İtiraz - Maktu Harç
Grevin Durdurulması - Maktu Harç
Hakem Tayini - Maktu Harç
Hakemin Reddi - Nispi Harç
İstirdat - Nispi Harç
İş - Nispi Harç
İş (Aylık Bağlamaya Esas Göstergenin Belirlenmesi İstemli) - Maktu Harç
İş (Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti) - Maktu Harç
İş (Bağ-Kur Tarafından Belirlenen Prime İtiraza İlişkin) - Nispi Harç
İş (Hizmetlerin Birleştirilmesinden Kaynaklanan) - Maktu Harç
İş (İstatistiğe İtiraza İlişkin) - Maktu Harç
İş (İş Kolunun Tespiti İstmli) - Maktu Harç
İş (İşverence İşçi Aleyhine Açılan Alacak İstemli) - Nispi Harç
İş (Kazanın Niteliğinin Belirlenmesi İstemli) - Maktu Harç
İş (Kurum İşleminin İptali İstemli) - Maktu Harç
İş (Kurumca Sigortalıya Karşı Açılan Geri Alım İstemli) - Nispi Harç
İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) - Nispi Harç
İş (Sendika Aidatlarının İşverenden Tahsili İstemli) - Nispi Harç
İş (Sendika Temsilciliğinden Kaynaklı İşe İade ve Tazminat İstemli) - Nispi Harç
İş (Sendika Üyeliğinin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
İş (Sendika Yetkisinin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
İş (Sendika Yönetim Kurulu Kararına İtiraz İstemli) - Maktu Harç
İş (Sendikanın Kapatılması)(Harca Tabi Degil)
İş (Sendikaya Kayyum Tayini İstemli) - Maktu Harç
İş (Sigortalı Murislerinin Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli) - Maktu Harç
İş (Sigortalının Aylığa Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli) - Nispi Harç
İş (SSK'ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Oranına İtiraza İlişkin) - Maktu Harç
İş (SSK'ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Tutarına İtiraza İlişkin) - Nispi Harç
İş (Sürekli İş Göremezligin Belirlenmesi İstemli) - Maktu Harç
İş (Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Edaya İlişkin) - Nispi Harç
İş (Yurt Dışı Hizmetlerin Belirlenmesi İstemli) - Maktu Harç
İşçiye verilen Disiplin Cezasının İptali - Maktu Harç
İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılmasına İtiraz - Maktu Harç
İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali - Maktu Harç
İtirazın İptali - Nispi Harç
İtirazın İptali (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Sosyal Güvenlik Hukuku Kaynaklı İtirazın İptali) - Nispi Harç
Lokavtın Durdurulması - Maktu Harç
Menfi Tespit - Nispi Harç
Menfi Tespit (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK Kaynaklı) - Nispi Harç
Sendika Faaliyetinin Durdurulması - Maktu Harç
Sendika Yönetim Kurulunun İşten El Çektirilmesi - Maktu Harç
Tanıma ve Tenfiz - Maktu Harç
Tazminat - Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemli) - Nispi Harç
Tazminat (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Meslek Hastalığından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Rücuen Tazminat) - Nispi Harç
Tazminat (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tespit - Maktu Harç
Tespit (İşe İade İstemli) - Maktu Harç
Tespit (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan) - Maktu Harç
Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) - Maktu Harç
Tespit (Toplu İş Görüşmesi Grev ve Lokavt Kanunundan Kaynaklı - Maktu Harç
Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu - Maktu Harç
Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması - Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi - Maktu Harç
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit - Maktu Harç 

B. AİLE MAHKEMESİ


Aile Konutu Şerhi Konulması - Maktu Harç
Aile Konutu Şerhinin Terkini - Maktu Harç
Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi - Maktu Harç
Aile Mallarının Korunması - Maktu Harç
Ana Baba Rızası Arama - Maktu Harç
Ayrılık - Maktu Harç
Babalık - Maktu Harç
Babalık (Babalık Davası) - Maktu Harç
Babalık (Kurulan Soybağına İtiraz ve İptal) - Maktu Harç
Babalık (Sonradan Evlenmede C.Savcısının İptal İstemli) - Maktu Harç
Babalık (Soybağının Reddi) - Maktu Harç
Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti) - Maktu Harç
Babalık (Tanımanın İptali) - Maktu Harç
Bekleme Müddetinin Kaldırılması - Maktu Harç
Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin - Maktu Harç
Boşanma - Maktu Harç
Boşanma (Akıl Hastalığı Nedeniyle) - Maktu Harç
Boşanma (Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı) - Maktu Harç
Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) - Maktu Harç
Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma) - Maktu Harç
Boşanma (Hayata Kast Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle) - Maktu Harç
Boşanma (Ortak Hayatın Yeniden Kurulmaması Sebebiyle) - Maktu Harç
Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle) - Maktu Harç
Boşanma (Terk Nedeniyle) - Maktu Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Akıl Hastalığı Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Anlaşmalı Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Hayata Kast Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeni İle Boşanma ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Temelden Sarsılma Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Terk Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Zina Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma (Zina Nedeniyle) - Maktu Harç
Boşanmadan Sonra Açılan - Maktu Harç
Boşanmadan Sonra Açılan (Katkı Payı) - Nisbi Harç
Boşanmadan Sonra Açılan (Tazminat) - Nisbi Harç
Çocuk Mallarının Korunması - Harca tabi değil
Çocukla Kişisel İlişki Kurulması - Maktu Harç
Evlat Edinme - Maktu Harç
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması - Maktu Harç
Evlenmenin Butlanı - Maktu Harç
Evlenmenin Butlanı (Evden Uzaklaştırma) - Harca tabi değil
Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı tarafından Açılan) - Harca tabi değil
Evlenmenin Butlanı (Ödeme Emrine İtiraz (İptal) - Maktu Harç
Evlenmenin İptali - Maktu Harç
Evlenmenin İptali (Mutlak Butlan Sebebiyle) - Maktu Harç
Evlenmenin İptali (Nisbi Butlan Sebebiyle) - Nisbi Harç
Evlenmeye İzin - Maktu Harç
Evlenmeye İzin (Bekleme Süresine Dayalı) - Maktu Harç
Evlenmeye İzin (Gaipliğe Dayalı) - Maktu Harç
Evlenmeye İzin (Kısıtlılığa Dayalı) - Maktu Harç
Evlenmeye İzin (Yaş Küçüklüğüne Dayalı) - Maktu Harç
Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi - Maktu Harç
Kayyım Atanması - Maktu Harç
Kişisel Eşyanın İadesi - Nisbi Harç
Koruma Kararının Kaldırılması - Maktu Harç
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Değer Artış Payından Doğan Alacak) - Nisbi Harç
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı) - Nisbi Harç
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) - Nisbi Harç
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali) - Maktu Harç
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Yasal Mal Rejiminin Mal Ayrımına Dönüşümü) - Maktu Harç
Nafaka - Nisbi Harç
Nafaka (Katılım Nafakası) - Nisbi Harç
Nafaka (Nafakanın Artırımı) - Nisbi Harç
Nafaka (Nafakanın Azaltılması) - Nisbi Harç
Nafaka (Nafakanın Kaldırılması) - Maktu Harç
Nafaka (Önlem Nafakası) - Nisbi Harç
Nafaka (S.H.Ç.E.K Tarafından Nafaka İstemi) Harca Tabi Degil
Nafaka (Tedbir Nafakasının Kaldırılması) - Nisbi Harç
Nafaka (Yardım Nafakası) - Nisbi Harç
Nafaka (Yardım Nafakasının Kaldırılması) - Nisbi Harç
Nafaka (Yoksulluk Nafakası) - Nisbi Harç
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Arttırılması (Boşanma Protokolü Kaynaklı) - Nisbi Harç
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Azaltılması (Boşanma Protokolü Kaynaklı) - Nisbi Harç
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması) - Nisbi Harç
Nişan Bozulması - Nisbi Harç
Tahkim (Hakem) - Nisbi Harç
Tanıma ve Tenfiz - Maktu Harç
Tazminat (Hediyelerin Geri Verilmesi İstemli) - Nisbi Harç
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle) - Nisbi Harç
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat) - Nisbi Harç
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat) - Nisbi Harç
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat ve Hediyelerin Geri Verilmesi) - Nisbi Harç
Uluslar Arası Çocuk Kaçırma İadesi Kararı - Harca Tabi Değil
Velayet - Maktu Harç
Velayet (Velayetin Değiştirilmesi) - Maktu Harç
Velayet (Velayetin Düzenlenmesi) - Maktu Harç
Velayet (Velayetin Kaldırılması) - Maktu Harç
Vesayet (Kayyımın Değiştirilmesi) - Maktu Harç
Vesayet (Kayyımın Kaldırılması) - Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi - Maktu Harç
2828 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı - Harca Tabi Değil
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit - Maktu Harç

C. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ


Alacak (Fikir ve Sanat Eseri İle İlgili Sözleşmeden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Coğrafi İşaret - Maktu Harç
Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaret İle İlgili Kurum Kararlarının İptali)- Nispi Harç
Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaretin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Coğrafi İşaret (Coğrafi İşaretlerden Doğan Haklara Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Coğrafi İşaret (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Coğrafi İşaret (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) - Harca Tabi Değil
Coğrafi İşaret (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)- Nispi Harç
Coğrafi İşaret (Tecavüzün Giderilmesi İstemli) - Maktu Harç
Coğrafi İşaret (Tecavüzün Ref'i İstemli) - Maktu Harç
Coğrafi İşaret (Tecavüzün Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Delillerin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarımın Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarımla İlgili Kurum Kararlarının İptali) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Endüstriyel Tasarım (Manevi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Endüstriyel Tasarım (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) - Harca Tabi değil
Endüstriyel Tasarım (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)- Nispi Harç
Endüstriyel Tasarım (Tasarımın Gaspı İddiasına Dayalı) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Tasarımın İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Giderilmesi İstemli) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Ref'i İstemli) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Zorunlu Lisans ve Ön Kullanım Hakkı Tanınması İstemli) - Maktu Harç
Entegre Devre Topografyaları - Maktu Harç
Entegre Devre Topografyaları (Entegre Devre Topografyaları İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) - Maktu Harç
Entegre Devre Topografyaları (Entegre Devre Topografyalarına Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Entegre Devre Topografyaları (Entegre Devre Topografyalarının Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Delillerin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Md. İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model İsteme Hakkının ve Faydalı Md. Gaspı İddialı) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Faydalı Model Belgesi (Manevi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Faydalı Model Belgesi (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) - Harca Tabi değil
Faydalı Model Belgesi (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)- Nispi Harç
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Ref'i İstemli) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Y.İ.D. Kurulu Kararlarının İptali İstemli) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Zorunlu Lisans ve Ön Kullanım Hakkı Tanınmasına İlişkin) - Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Zorunlu Lisans verme Ücretinin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Fikir ve Sanat Eseri - Maktu Harç
Fikir ve Sanat Eseri (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Fikir ve Sanat Eseri (Manevi Tazminat İstemli.)- Nispi Harç
Fikir ve Sanat Eseri (Tecavüzün Meni İstemli) - Maktu Harç
Fikir ve Sanat Eseri (Tecavüzün Tesbiti İstemli) - Maktu Harç
Fikir ve Sanat Eseri (Temin Edilen Kârın Devri İstemli)- Nispi Harç
Fikir ve Sanat Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref'i, Önlenmesi ve Tazmini - Maktu Harç
Hakem Tayini - Maktu Harç
Hakemin Reddi- Nispi Harç
İstirdat- Nispi Harç
İtirazın İptali- Nispi Harç
İtirazın İptali (Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Marka - Maktu Harç
Marka (Delillerin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Marka (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Marka (Manevi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Marka (Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) - Maktu Harç
Marka (Marka İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Marka (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) - Harca Tabi değil
Marka (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)- Nispi Harç
Marka (Tanınmış Marka Olduğunun Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Marka (Tecavüzün Giderilmesi İstemli) - Maktu Harç
Marka (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Marka (Tecavüzün Ref'i İstemli) - Maktu Harç
Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Menfi Tespit- Nispi Harç
Menfi Tespit (Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK Kaynaklı)- Nispi Harç
Patent - Maktu Harç
Patent (Buluşun İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Patent (Delillerin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Patent (Lisans verme Ücretinin Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Patent (Maddi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Patent (Manevi Tazminat İstemli)- Nispi Harç
Patent (Patent Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Patent (Patent Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Patent (Patent İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) - Maktu Harç
Patent (Patent İsteme Hakkının ve Patentin Gaspı İddialı) - Maktu Harç
Patent (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) - Harca Tabi değil
Patent (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli)- Nispi Harç
Patent (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Patent (Tecavüzün Ref'i İstemli) - Maktu Harç
Patent (Tecavüzün Tespiti İstemli) - Maktu Harç
Patent (Zorunlu Lisans ve Ön Kullanım Hakkı Tanınmasına İlişkin) - Maktu Harç
Sözleşmenin Uyarlanması- Nispi Harç
Tanıma ve Tenfiz - Maktu Harç
Tazminat- Nispi Harç
Tazminat (Fikir ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Fikir ve Sanat Eserleri Sahipliğinden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan)- Nispi Harç
Tespit (Fikir ve Sanat Eseri Sahipliğinin Tespiti) - Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi - Maktu Harç
Yeni Bitki Çeşitleri - Maktu Harç
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitleri İle İlgili Kurum Kararlarının İptali) - Maktu Harç
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitlerine Tecavüzden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitlerinin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) - Maktu Harç
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit - Maktu Harç

D. İCRA HUKUK MAHKEMESİ


Alacak (Kira Alacağı) - Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Amme Alacağı Takibinde İhalenin Feshi - Maktu Harç
Borçtan Kurtulma Davası - Nispi Harç
Haczedilemezlik Şikayeti - Maktu Harç
Hisseli Malın Satış Şekli - Harca Tabi değil
İcra Emrine İtiraz - Maktu Harç
İcra Takibine İtiraz - Maktu Harç
İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) - Maktu Harç
İcra Takibine İtirazın Kaldırılması - Maktu Harç
İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi - Maktu Harç
İhalenin Feshi - Maktu Harç
İhtiyati Haczin Kaldırılması - Maktu Harç
İmzaya İtiraz - Maktu Harç
İstihkak - Nispi Harç
İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı (İ.İ.K. ) - Harca Tabi değildir
İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtiraz - Maktu Harç
İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz) - Maktu Harç
İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye - Maktu Harç
Kambiyo Hukuku Şikayeti - Maktu Harç
Kıymet Takdirine İtiraz - Maktu Harç
Kiralananın Tahliyesi(İcra) - Maktu Harç
Konkordato - Maktu Harç
Meskeniyet İddiası - Maktu Harç
Rehnin Kaldırılması Talebi - Harca Tabi Değil
Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz - Maktu Harç
Şikayet - Maktu Harç
Şikayet  (İcra Memur Muamelesini Şikayet) - Harca Tabi Degil
Takas Mahsup Talebi - Nispi Harç
Takibin Taliki Veya İptali - Maktu Harç
Tanıma Ve Tenfiz - Maktu Harç
Tazminat (Haciz İhbarına Karşı Yalan Beyanda Bulunma Nedeniyle) - Nispi Harç
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi - Maktu Harç
Yetki İtirazı - Maktu Harç

E. KADASTRO MAHKEMESİ


Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) - Nispi Harç
Kamulaştırma - Nispi Harç
Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) - Maktu Harç
Kamulaştırma (Hasat Edilmemiş Ürün Bedelinin Tahsili İstemli) - Nispi Harç
Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) - Maktu Harç
Kamulaştırma (Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemli) - Maktu Harç
Kamulaştırma (Taşınmazın Geri Alınması İstemli) - Nispi Harç
Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) - Maktu Harç
Kamulaştırma (Vazgeçme Nedeniyle Bedel İadesi İstemli) - Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar - Maktu Harç
Orman - Harca Tabi Değil
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Elatmanın Önlenmesi İstemli) - Harca Tabi Değil
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli) - Harca Tabi Değil
Tanıma ve Tenfiz - Maktu Harç
Tazminat (Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Zilyetliğin Tespiti ve Korunması (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazlarla İlgili) - Nispi Harç

F. TİCARET MAHKEMESİ


Alacak - Nispi Harç
Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Cari Hesap veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Çatmadan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisab Nedeniyle) - Nispi Harç
Alacak (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) - Nispi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle) - Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Yön. ve Den. Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Mümessillik Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Niteliteki Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) - Nispi Harç
Alacak (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Uluslarası Hava Taşımacılığından Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Vade Farkından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Yedieminlik Ücreti) - Nispi Harç
Banka Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğünün Tespiti - Nispi Harç
Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi - Nispi Harç
Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi (Depo Edilmesi İstemli) - Nispi Harç
Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi (Tahsil İstemli) - Nispi Harç
Borçtan Kurtulma Davası - Nispi Harç
Çek İptali (Hasımlı) - Nispi Harç
Çek İptali (Hasımsız) - Maktu Harç
Deniz Kaza Raporu İstemli - Maktu Harç
Deniz Ticaret - Maktu Harç
Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı) - Nispi Harç
Dispeççi Tayini İstemli - Maktu Harç
Dispeççinin Onaylanması veya İtiraz - Maktu Harç
Elatmanın Önlenmesi - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satın Almaya Dayalı) - Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Eser Sözleşmesi - Nispi Harç
Garanti Sözleşmesi - Nispi Harç
Gemi Sicil Memurluğu Kararına İtiraz - Maktu Harç
Genel Kurul Kararının İptali - Maktu Harç
Genel Kurul Kararının İptali (Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali) - Maktu Harç
Hakem Tayini - Maktu Harç
Hakem Tayini (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Hakemin Reddi - Nispi Harç
Hakemin Reddi (Eser Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç
İflas - Maktu Harç
İflas (İflasın Ertelenmesi) - Maktu Harç
İflas (İflasın Kapatılması) - Maktu Harç
İhalenin Feshi (Abone Sözleşmesi) - Nispi Harç
İhalenin Feshi (Alım Satım) - Nispi Harç
İhalenin Feshi (Kira) - Nispi Harç
İpotek - Nispi Harç
İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) - Nispi Harç
İpotek (Terkin İstemli) - Nispi Harç
İpotek (Tescil İstemli) - Nispi Harç
İstirdat - Nispi Harç
İstirdat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) - Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) - Nispi Harç
İtirazın İptali - Nispi Harç
İtirazın İptali (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Çatmadan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Mümessillik Kaynaklı) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali - Nispi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali (Zayi Nedeniyle) - Nispi Harç
Kayıt Kabul - Maktu Harç
Kira - Nispi Harç
Kira (Uyarlama İstemli) - Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Konkordatonun Feshi - Maktu Harç
Konkordatonun Tasdiki - Maktu Harç
Kooperatif - Maktu Harç
Kooperatif (Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması İstemli) - Maktu Harç
Kooperatif (Genel Kurulun Yenilenmesi Talepli) - Maktu Harç
Kooperatif Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması - Maktu Harç
Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali - Maktu Harç
Kooperatif Üyeliğinin Tesbiti - Maktu Harç
Kooperatifin Dağılması İstemli - Maktu Harç
Menfi Tespit - Nispi Harç
Menfi Tespit (Abone Sözleşmesi) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Alım Satım) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Çatmadan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Kira) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK Kaynaklı) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Mümessillik Kaynaklı) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Sıra Cetveline İtiraz - Maktu Harç
Sigorta - Nispi Harç
Sigorta (Denizcilik Rizikosu Kaynaklı) - Nispi Harç
Sigorta (Hayat Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç
Sigorta (Kaza Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç
Sigorta (Mal Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç
Sigorta (Ristorno Hakkından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Sigorta (Sigorta Edilen Şeyin Temlikinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Sigorta (Sigortacının Aczinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç
Sigorta (Yangın Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç
Sigorta (Ziraat Sigortası Kaynaklı) - Nispi Harç
Sözleşmenin İptali - Nispi Harç
Sözleşmenin Uyarlanması - Nispi Harç
Tanıma ve Tenfiz - Maktu Harç
Tanıma ve Tenfiz (Eser Sözleşmesi Kaynaklı Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin) - Nispi Harç
Tanıma ve Tenfiz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil - Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) - Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle) - Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Yükleniciden İşyeri Alımına Dayalı) - Nispi Harç
Tasarrufun İptali (İİK ve Devamı) - Nispi Harç
Tazminat - Nispi Harç
Tazminat (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Çatmadan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Çevre Hukukundan Kaynaklanan)(Harca Tabi Degil)
Tazminat (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Kara Taşımacılığı Kaynaklı) - Nispi Harç
Tazminat (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Kooperatif Üyeliğinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Posta İdaresinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Posta Tekelini Bozmaktan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rucüen) - Nispi Harç
Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli) - Nispi Harç
Tazminat (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticaret Siciline Yalan Beyandan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Mümessillik Kaynaklı) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) - Nispi Harç
Tazminat (Ticari Unvanın Kullanılmasından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rucüen) - Nispi Harç
Tazminat (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Uluslar Arası Hava Taşımacılığı Kaynaklı) - Nispi Harç
Tazminat (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığı Kaynaklı) - Nispi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tespit - Maktu Harç
Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) - Nispi Harç
Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) - Nispi Harç
Ticaret Sicil Memurunun Kararına İtiraz - Maktu Harç
Ticari Şirket - Maktu Harç
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Fesih İstemli)(Harca Tabi Degil)
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Kayyım Atanması İstemli)(Harca Tabi Degil)
Ticari Şirket (Birleşmeden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Fesih İstemli) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Kar ve Zarar Dağıtma Kararına İtiraza İlişkin) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Kuruluşun Hükümsüzlüğüne Dayalı) - Nispi Harç
Ticari Şirket (Nevi Değiştirmeye İlişkin) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Olağanüstü Genel Kurul İstemli) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma veya Çıkarılmaya İlişkin) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Pay Defteri Kaydına İlişkin) - Nispi Harç
Ticari Şirket (Sermaye Artırımından Kaynaklanan) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Sermaye Koyma Borcuna İlişkin) - Nispi Harç
Ticari Şirket (Şahıslarca Açılan Kayyım Atanması İstemli) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili Kaynaklı) - Nispi Harç
Ticari Şirket (Tasfiyenin Kapatılması) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Tasfiyeye İlişkin) - Maktu Harç
Ticari Şirket (Yıpranmış Senet ve İlmuhaberin Yenilenmesi İstemli) - Nispi Harç
Ticari Şirket (Yöneticilerin Azline İlişkin) - Maktu Harç
Ticari Ünvanın Korunması - Maktu Harç
Ticari vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan - Nispi Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi - Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Maktu Harç
Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması - Maktu Harç
Zayi Belgesi verilmesi - Maktu Harç
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit - Maktu Harç

G. TÜKETİCİ MAHKEMESİ


Tanıma Ve Tenfiz - Maktu Harç
Tapu İptali Ve Tescil - Harca Tabi değil
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle) - Nispi Harç
Tazminat - Nispi Harç
Tazminat (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tespit - Maktu Harç
Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesi Kaynaklı - Harca Tabi değildir.
Tüketici Tarafından Açılan Kampanyalı Satış - Harca Tabi değil
Tüketici Tarafından Açılan Kredi Kartı - Harca Tabi değil
Tüketicinin Açtığı Abonelik Sözleşmesi - Harca Tabi değil
Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali - Harca Tabi değil
Tüketicinin Açtığı Menfi Tespit - Harca Tabi değil
Tüketicinin Açtığı Paket Tur Sözleşmesi - Harca Tabi değil
Tüketicinin Açtığı Sözleşmenin Uyarlanması - Harca Tabi değil
Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden Kaynaklanan - Harca Tabi değil
Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı - Harca Tabi değil
Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan - Harca Tabi değil
Tüketiciyi Koruma Kanunu Kaynaklı (Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklı) - Harca Tabi değil
Tüketiciyi Koruma Kanunu Kaynaklı (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklı) - Harca Tabi değil
Üretim Ve Satışın Durdurulması, Malın Toplatılması İstemli - Harca Tabi değil
Yargılanmanın Yenilenmesi - Maktu Harç
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit - Maktu Harç

H. DEĞİŞİK İŞLER


6183 Sayılı Kanun Gereğince İhalenin Feshi 
5395 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı 
4320 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı 
2828 Sayılı Yasanın 22. Maddesi Uyarınca Koruma Kararı 
Yemin Tutanağı 
Yemin Tayini 
Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması 
Tevdii Mahali Tayini 
Tespit (D.İş) 
Terk İhtarı (Eve Dön Çağrısı) 
Tereke Tespit 
Tehiri İcra Teminat Şeklinin Belirlenmesi(İ.İ.K.36) 
Reddi Hakim/Hakimin Çekinmesi İncelemesi 
Öz Sermaye Tespiti 
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Denetimi Ve Değiştirilmesi) 
Ödeme Emri Tespit 
Noter Yemini 
Noter Defter Tasdiki 
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Hakim Kararını Yerine Getirmeyenlerin Cezalandırılması İstemli) 
İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. 97) 
İhtiyati Tedbir 
İhtiyati Haciz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) 
İhtiyati Haciz 
Husumete İzin (TMK 462/8) 
Diğer Değişik İşler 
Denetim Makamının Onayı 
Delil Tespiti 
Bilirkişi Banka Kanununa Göre 
Acele Kamulaştırma Nedeniyle El Koyma

  
10.8.2018 15:55:13

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim