HSK'dan istinaf işbölümü duyurusu

25.10.2018 19:21:30

    HSK'nun web sayfasında yer alan duyuru ve ekleri : 

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 7035 sayılı Kanun ile değişik 35. maddesinin dördüncü fıkrasının, "Gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak bölge adliye mahkemeleri ceza ve hukuk daireleri arasındaki iş bölümü, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir." hükmü uyarınca, hukuk ve ceza dairelerinin numaraları ile aralarındaki iş bölümünün belirlenmesi hususu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından görüşülerek 25/10/2018 tarihli ve 1666 sayılı karar ile sonuçlandırılmıştır.

Bu çerçevede; Erzurum, Gaziantep ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri iş bölümlerinde gerekli değişiklikler yapılmış olup, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Konya, Sakarya ve Samsun Bölge Adliye Mahkemelerinin iş bölümlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bölge adliye mahkemelerine ilişkin kararlar ekte yer almakta olup, yeni iş bölümü kararlarının meslektaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygıyla duyurulur.

 

 

EKİ:

03_08_2018-1085.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 5, 5);">Adana Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

03_08_2018-1085.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 5, 5);">Ankara Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

03_08_2018-1085.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 5, 5);">Antalya Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

03_08_2018-1085.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 5, 5);">Bursa Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

25_10_2018-1666.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 5, 5);">Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

25_10_2018-1666.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 5, 5);">Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

25_10_2018-1666.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 5, 5);">İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

03_08_2018-1085.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 5, 5);">İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

03_08_2018-1085.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 5, 5);">Konya Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

03_08_2018-1085.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 5, 5);">Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı

03_08_2018-1085.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 5, 5);">Samsun Bölge Adliye Mahkemesi İş Bölümü Kararı