Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Tüketici hakları
0 Yorum

Yargıtay: GSM şirketi kota aşımını aboneye bildirmekle yükümlüdür!

Yurt dışına çıkmadan abonesi olduğu GSM şirketinden özel konuşma ve internet paketi alan tüketici, kota aşımı sebebiyle gelen 7 bin liralık faturayla sarsıldı. Mahkemenin yolunu tutan mağdur aboneye müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme, kota aşımını aboneye bildirmeyen GSM firmasını kusurlu buldu.

ADANA'DA ikamet eden bir kişi, yurt dışı seyahati öncesi abonesi olduğu GSM firmasının bayisinin yolunu tuttu. 120 dakika konuşma ve yurt dışı 10 gb internet paketi satın alan abone, yaptığı iş seyahatinde gönül rahatlığıyla cep telefonuyla konuştu. İnterneti de kullanan vatandaş, Türkiye'ye döndüğünde adresine gelen 7 bin liralık cep telefonu faturasını görünce büyük şok yaşadı.

7 BİN LİRANIN İADESİNİ İSTEDİ
GSM bayisinin yolunu tutan abone, kota aşımının tarafına bildirilmediğini öne sürüp ödediği 7 bin liranın iadesini talep etti. Olumsuz cevap alan mağdur abone bu kez Adana 1. Tüketici Mahkemesi'nde GSM firması aleyhine dava açtı. Yurt dışında İnternet ve konuşma paketini sorgulayarak kullanmaya başladığını, davalı GSM şirketince paket kota aşımı sebebiyle süresinde ve gerektiği gibi uyarılmadığını kaydetti.

Sorgulamalarda kotanın bittiğinin bildirilmediğini, kendi kusuru ile kota aşımını gerçekleştiği varsayılsa da ücretlendirmenin fahiş olduğunu, davalı işlemlerinin tüketici haklarını ihlal ettiğini belirtti. Davalının kusuru sebebiyle vergiler dahil ödenen 7 bin TL’nin faiziyle iadesini istedi. Mahkemede savunma yapan GSM avukatı ise, yapılan işlemlerde tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata aykırı herhangi bir hata bulunmadığını, davacının iddialarının doğru olmadığını iddia ederek davanın reddini talep etti.

KARARI TEMYİZ ETTİ
Mahkeme, davacının yurt dışında satın aldığı İnternet paketini kullanması üzerine davalı tarafın müşteri hizmetleri tarafından internet kullanımı ve fazla kullanım sebebiyle bilgilendirildiğine dikkat çekti. Bu durumun haksız şartlardan olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Karar davacı tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi. Emsal bir karara imza atan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, GSM firmasının kota aşımı bilgilendirmesi yapmadığına dikkat çekti. Kararda şu ifadelere yer verildi:"Taraflar arasında abonelik sözleşmesi imzalandığı, davacının müşteri hizmetleri ile yaptığı telefon görüşmesinde yurt dışı konuşma ve İnternet paketinin hattına tanımlanmasını kabul ettiği ortadadır. Ses kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporuna göre de, kota aşımı halinde uygulanacak ücret tarifesinin davacıya bildirildiği ancak kota aşımının gerçekleştiğine ilişkin bilgilendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin 6/1-b ve 12/3 maddeleri uyarınca GSM firmasının kota aşımı halinde tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğe uygun hareket etmemiştir. O halde; mahkemece davalı iletişim hizmetleri şirketi tarafından kota aşımı nedeniyle davacı tüketiciyi bilgilendirmediği anlaşılmakla; davacının yurt içi tarifesi üzerinden hesaplama yapılması için bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Karar oy birliği ile bozulmuştur."
T.C.
Yargıtay
3. Hukuk Dairesi

Esas No:2016/13926
Karar No:2017/9234
K. Tarihi:7.6.2017 

Davacı ... ile davalı ... İletişim Hizm.A.Ş. aralarındaki istirdat davasına dair ..... 1.Tüketici Mahkemesinden verilen 19/06/2014 günlü ve 2013/40 Esas-2014/1531 Karar sayılı hükmün Bozulması hakkında dairece verilen 22/10/2015 günlü ve 2014/20558 Esas-2015/16478 Karar sayılı ilama karşı davacı vekili tarafından maddi hatanın düzeltilmesi istenilmiştir.
Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: 
Y A R G I T A Y K A R A R I 

Davacı ... ile davalı ... İletişim Hizmetleri A.Ş. aralarındaki istirdat davasına dair ..... 1. Tüketici Mahkemesinden verilen 19/06/2014 günlü ve 2013/40 E. - 2014/1531 K. sayılı hükmün bozulması hakkında Dairemizce verilen 22/10/2015 günlü ve 2014/20558 E. - 2015/16478 K. sayılı ilamda, sehven açıklama ve sonuç bölümlerine ilişkin maddi hata yapıldığı anlaşılmakla; bozma ilamına ilişkin maddi hata aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
“Davacı , davalı operatörün gsm hattına sahip olduğunu, yurt dışına gidecek olması nedeniyle yurt dışı 120 dk konuşma ve yurt dışı 10 mb internet paketi aldığını, yurt dışında internet paketini sorgulayarak kullanmaya başladığını, davalı tarafça paket kota aşımı nedeniyle süresinde ve gerektiği gibi uyarılmadığını, sorgulamalarda kotanın bittiğinin bildirilmediğini, kendi kusuru ile kota aşımını gerçekleştiği varsayılsa da ücretlendirmenin fahiş olduğunu, davalı işlemlerinin tüketici haklarını ihlal ettiğini belirterek; davalının kusuru nedeniyle vergiler dahil ödenen 7.006,05 TL'nin yasal faiziyle iadesine, aksi takdirde fazla kullanım kısmının yurt dışı internet paketi tarifesi üzerinden hesaplanarak fazlaya ilişkin 4.907,25 TL'nin yasal faiziyle iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, yapılan işlemlerde tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata aykırı herhangi bir hata bulunmadığını, davacının iddialarının doğru olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece; davacının yurt dışında satın aldığı internet paketini kullanması üzerine davalı tarafın müşteri hizmetleri tarafından internet kullanımı ve fazla kullanım nedeniyle bilgilendirildiği, bu durumun haksız şartlardan olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm süresi içerisinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
Uyuşmazlık kota aşımı halinde davalı şirketin müşteriye bilgi verme yükümünün bulunup bulunmadığı, bu yükümlülüğe riayet edilmediği takdirde, tüketicinin sorumlu tutulması gereken miktarın tespitine ilişkindir. 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan;
Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 6.maddesi (1) İşletmeciler, sundukları elektronik haberleşme hizmetlerine erişim ve bu hizmetlerin
kullanımı ile ilgili olarak asgari aşağıdaki bilgileri talep olmaksızın tüm tüketicilere sunmak ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilmesini sağlamakla yükümlüdür.
a) İşletmecinin adı, unvanı ve adresi,
b) Sunulacak hizmete ilişkin olarak; hizmetin tanımı ve kapsamı, hizmete erişim ve hizmetin kullanımı konusunda genel hüküm ve şartlar, hizmet için uygulanacak tarifeler ve varsa abonelik paketleri, tarifelerin içerdiği vergi türleri ile bu vergilerin tarifeler hesaplanırken tarifelere yansıtılma oranı, doğru tüketici algısının oluşması amacıyla tarifelerin yalnızca tüm vergiler dâhil değeri, işletmeciler tarafından varsa abonelere tazminat verme ve geri ödeme yapma şartları, varsa sunulan bakım/onarım hizmetlerinin çeşitleri, asgari sözleşme süresini de içerecek şekilde standart sözleşme şartları,
c) Tüketici şikâyetleri çözüm mekanizmaları yasal ifadesini içermektedir.
Aynı yönetmeliğin 12/3 fıkrası ise ; 
...(3) Tüketici menfaatinin korunması amacıyla; 
a) Hizmetin mutat kullanım düzeyinin çok üzerinde olduğunun tespiti, 
b) Hukuka aykırı ya da hileli bir faaliyetin varlığı konusunda haklı bir şüphenin bulunması durumlarında aboneye bilgi verilerek hizmetin sunumu kısıtlanabilir veya durdurulabilir. yasal düzenlemesini getirmiştir .
Dosyanın incelenmesinde; taraflar arasında abonelik sözleşmesi imzalandığı, davacının müşteri hizmetleri ile yaptığı telefon görüşmesinde yurt dışı konuşma ve internet paketinin hattına tanımlanmasını kabul ettiği, ses kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporuna göre de, kota aşımı halinde uygulanacak ücret tarifesinin davacıya bildirildiği ancak kota aşımının gerçekleştiğine ilişkin bilgilendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır.
Bu bağlamda; Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 6/1-b ve 12/3 maddeleri uyarınca davalı ... İletişim Hizmetleri A.Ş'nin kota aşımı halinde tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğe uygun hareket etmemiştir.
O halde; mahkemece davalı iletişim hizmetleri şirketi tarafından kota aşımı nedeniyle davacı tüketiciyi bilgilendirmediği anlaşılmakla; davacının yurt içi tarifesi üzerinden hesaplama yapılması için bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Davacı vekilinin maddi hatanın düzeltilmesi talebinin kabulü ile, ..... 1. Tüketici Mahkemesinden verilen 19/06/2014 günlü ve 2013/40 E. - 2014/1531 K. sayılı hükmün bozulması hakkında Dairemizce verilen 22/10/2015 günlü ve 2014/20558 E. - 2015/16478 K. sayılı ilamda sehven maddi hata yapıldığı anlaşıldığından, Dairemizin bozma ilamının kaldırılmasına, yukarıda açıklanan gerekçelerle hükmün BOZULMASINA, 07/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  
27.10.2018 11:57:01
Kaynak: Mobil
http://mobil.hurriyet.com.tr/ekonomi/yargitay-gsm-sirketi-kota-asimini-aboneye-bildirmekle-yukumludur-41000034

Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim