Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
AYM-İnsan Hakları Mahkemesi
0 Yorum

Anayasa Mahkemesi'nden sermaye piyasaları için ders niteliğinde karar

Bir şirketin çoğunluk hisselerinin devr alınmasıyla başlayan dava sürecinde, SPK’nın idari para cezası kesmesine ‘mülkiyet hakkı ihlal edildi’ gerekçesiyle yapılan itirazda son sözü Anayasa Mahkemesi söyledi.


Anayasa Mahkemesi, Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. başvurusuna yönelik aldığı karar, Sermaye Piyasaları için ders niteliğinde…

Sermaye Piyasası kurallarına göre özel durum açıklaması yapılmadığı için Kurum tarafından idari para cezası verilmesi üzerine  ‘mülkiyet hakkının ihlal edildiği’ iddiasına ilişkin başvuruya yönelik karar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) hukuk zaferiyle sonuçlandı.

Sinema salonu ve spor tesisleri işleten Mars Sinema’nın A. Film’in çoğunluk hisselerini devralmasıyla başlayan ve E.A tarafından dava konusu yapılan süreçte, ‘özel durum açıklaması yapılmadığı’ için A şirketine ‘idari para cezası’ veren SPK’nın bu uygulaması, mahkemenin ‘iptal’ davasını reddetmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Olay ve Olgular çatısı altında tüm gelişmeleri tarafların gerekçeleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası hukuk normlarına göre masaya yatıran Yüksek Mahkeme, kanunilik, meşru amaç, genel ilkeler çerçevesinde yaptığı incelemede, SPK’nın 269.500 TL tutarındaki idari para cezasıyla mülkiyet hakkının ihlal edilmediği kararını aldı.

İŞTE ‘DERS NİTELİĞİ’NDEKİ SÜREÇ

Anayasa Mahkemesi’nin ders niteliği taşıyan bu önemli kararına giden süreç bir hukukçu özetiyle şöyle…

Başvuru, sermaye piyasası kurallarına göre özel durum açıklaması yapılmadığı için idari para cezası verilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Başvurucu Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.'dir.

Başvurucu, sinema salonu ile spor tesisleri işleten bir şirkettir. Başvurucu Şirket, A. Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş nin (A. Şirketi) çoğunluk hisselerini devralıyor; A. Şirketi üzerinde kontrol uygulayan E. Holding A.Ş. de başvurucu Şirket üzerinde kontrol uygulayan S. Entertainment Ltd. Şti.nin %50 hissesini devralıyor. Bu devir işlemine Rekabet Kurulu tarafından 17/11/2011 tarihinde izin veriliyor.

Rekabet Kurulu’nun kararına karşı E.A. tarafından Danıştay'da dava açılıyor.  

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)  26/2/2014 tarihinde A. Şirketinin idari para cezası ile cezalandırılmasına karar veriyor. Bu kararda, Rekabet Kurulu’nun kararına konu şartlar çerçevesinde devri gerçekleştirilen sinema salonlarının bazılarını devralan S. Şirketi tarafından açılan dava hakkında özel durum açıklaması yapılmaması (kamunun aydınlatılmaması) gerekçe olarak gösteriliyor. Bu bağlamda Kurul, A. Şirketinin Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 14. maddesinin ihlali sebebiyle 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca 2013 yılı için verilebilecek idari para cezasının üst sınırı olan 269.500 TL tutarında idari para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiğini belirtiyor.

“MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLMEDİ”

Başvurucu Şirket, A. Şirketine uygulanan idari para cezası işlemine karşı SPK aleyhine 26/5/2014 tarihinde Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde (Mahkeme) iptal davası açıyor. Dava reddediliyor. Bunun üzerine Başvurucu Anayasa Mahkemesi’ne Mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla başvuruda bulunuyor.

Anayasa Mahkemesi başvuruyu mülkiyet hakkı ihlali bağlamında kabul edilebilir bularak  inceliyor ve Anayasa'nın 35. Maddesi’nde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ‘ihlal edilmediğine’ karar veriyor.

"MÜDAHALE ÖLÇÜLܔ

Yüksek Mahkeme kararında;
“Başvurucuya idari para cezası verilmesinin sermaye piyasası işlemleri bakımından kamunun aydınlatılmasını sağlamaya yönelik olduğu dikkate alındığında  müdahalenin söz konusu kamu yararı amacını gerçekleştirmeye elverişli olduğunda şüphe bulunmadığı, kamunun aydınlatılması yükümlülüğünün sermaye piyasasının şeffaflığı ve yatırımcı güveninin oluşturulması açısından büyük önem arz ettiği, bunun yanında devletin idari para cezalarının düzenlenmesi ve uygulanması alanında geniş bir takdir yetkisinin olduğu, kaldı ki olayda başvurucuya idari para cezasının dışında herhangi bir adli veya idari yaptırım uygulanmadığı,  müsadere veya  mülkiyetin kamuya geçirilmesi ya da şirketin geçici süreyle veya tamamen faaliyetlerinin engellenmesi yahut kısıtlanması gibi bir tedbir yoluna da gidilmediği, aynca idari para cezası verilmesine yol açan fiilin başvurucunun kusurundan kaynaklandığı, somut olayda kamu makamlarının özensiz bir tutum veya davranışının ise söz konusu olmadığı, bu durumda başvurucunun mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin, içerdiği kamu yararı  amacı ile karşılaştırıldığında ve özellikle başvurucunun kendi kusuruyla kanuna aykırılığa yol açtığı gözetildiğinde başvurucuya şahsi olarak aşın bir külfet yüklemediği değerlendirilmiş, dolayısıyla başvurucunun mülkiyet hakkı ile kamu yaran arasında olması gereken adil dengenin bozulmadığı ve müdahalenin ölçülü olduğu sonucuna varılmıştır.”
ifadesi yer alıyor
  
21.12.2018 11:51:13
Kaynak: Borsagundem
http://www.borsagundem.com/haber/anayasa-mahkemesinden-sermaye-piyasalari-icin-ders-niteliginde-karar/1372250

Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim