TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI OLAN ARABULUCULUK

5.1.2019 09:30:35


Bu çalışmayı hazırlayanSayın Av.Y.Burak ASLANPINAR’a içten teşekkürlerimizle.


Türkiye Barolar Birliği

İÇİNDEKİLERI. TİCARİUYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI OLAN


ARABULUCULUKTAUYGULANACAK HÜKÜMLER 7


  1. TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCUĞU DAVA ŞARTIOLARAK GETİREN HÜKMÜN (TTK MD. 5/A) ANALİZİ...............................

8

III.

DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINAGİREN TTKNIN 4. MADDESİNDE BELİRTİLEN TİCARİ DAVALAR..........

11

IV.

DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINA GİRENDİĞER BAZI KANUNLARDA BELİRTİLEN TİCARİ DAVALAR...................

13

V.

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK SÜRECİ..........................

14


1)

Arabulucunun Seçilmesi/Görevlendirilmesi.........................................

14


2) İlk Toplantıya (Oturuma) Davet...............................................................

15


3) İlk Toplantıya Katılım ve Katılımın Önemi.............................................

15


4)

Görüşmelerin Yürütülmesi........................................................................

17


5)

Arabuluculuk Faaliyetinin Sonlandırılması...........................................

17


6)

Son Tutanağın Düzenlenmesi .................................................................

18


7) Anlaşma Varsa Anlaşma Belgesinin Düzenlemesi.............................

18

VI.

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTIARABULUCULUK İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR...................................

20

VII. İŞ UYUŞMAZLIKLARI İLE TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVAŞARTI OLARAK ARABULUCULUK FARK TABLOSU.................................

26

VIII. 7155 SAYILI KANUNUN TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTIOLARAK ARABULUCULUK HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ...........................

27

IX.

ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ VE TİCARİUYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI OLAN ARABULUCULUKTAARABULUCUK ÜCRETİ HESABI.......................................................................

31


  1. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN İLGİLİ HÜKÜMLERİ VE TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI


OLANARABULUCULUKTA AVUKATLIK ÜCRETİ HESABI 36