Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Makaleler
0 Yorum

DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞA BAŞVURU

DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK .................................... 67 

A. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK .................................... 67 

B. DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞA ................................. 70 

BAŞVURU ............................................................................................ 70 

C.  DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUKTA ................................ 72 

ARABULUCUNUN GÖREVLENDİRİLMESİ .......................................... 72 

D.  DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUKTA ARABULUCULUK 

FAALİYETİ ............................................................................................... 76 

E.  DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUKTA ................................ 84 

ARABULUCULUK ÜCRETİ VE GİDERLER .......................................... 84 

F.  DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUKTA YETKİ VE ATAMA 

USULÜ ..................................................................................................... 89 

G.  DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞUN .............................. 90 

SÜRELERE ETKİSİ .................................................................................. 90 

H.  DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞUN İHTİYATİ TEDBİR 

VE İHTİYATİ HACZE ETKİSİ ................................................................. 90 

İ. 

DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞUN TAHKİM VE DİĞER 

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARINA ETKİSİ ................ 91 

J. 

DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞUN İCRA VE İFLÂS 

HUKUKUNA ETKİSİ ............................................................................... 94 

K.  DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞUN MEDENİ USÛL 

HUKUKUNA VE DAVA ÇEŞİTLERİNE ETKİSİ ..................................... 97 

TİCARET HUKUKUNDA DAVA ŞARTI OLARAK .................................... 101 

DÜZENLENEN ARABULUCULUK SÜRECİ ............................................ 101 

A.  TİCARET HUKUKUNDA ARABULUCULUĞA ELVERİŞLİLİK .. 101 

 

B.  DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞUN ANAYASAYA 

AYKIRILIK SORUNU ............................................................................. 105 

III. ESASIN İNCELENMESİ ................................................................... 106 

1. Genel Açıklama .............................................................................. 106 

2.   İptal Talebinin Gerekçesi ............................................................. 107 

3.   Anayasa’ya Aykırılık Sorunu ........................................................ 108 

B. Kanun’un 3. Maddesinin (12) Numaralı Fıkrasının Birinci Cümlesinde 

Yer Alan “…yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur” İbaresinin 

İncelenmesi ............................................................................................. 115 

1.   İptal Talebinin Gerekçesi ............................................................. 115 

2. Anayasa’ya Aykırılık Sorunu .......................................................... 115 

C. Kanun’un 3. Maddesinin (12) Numaralı Fıkrasının Üçüncü Cümlesinde 

Yer Alan “… yargılama giderleri…” İbaresinin İncelenmesi ................ 117 

1. İptal Talebinin Gerekçesi ............................................................... 117 

2.   Anayasa’ya Aykırılık Sorunu ........................................................ 117 

Ç. Kanun’un 3. Maddesinin (14) Numaralı Fıkrasının Üçüncü Cümlesinin 

İncelenmesi ............................................................................................. 118 

1.    İptal Talebinin Gerekçesi ............................................................ 118 

2.   Anayasa’ya Aykırılık Sorunu ........................................................ 118 

D. Kanun’un 11. Maddesiyle 4857 Sayılı Kanun’un 20. Maddesinin 

Değiştirilen Birinci Fıkrasının Birinci Cümlesinde Yer Alan 

“…arabulucuya başvurmak zorundadır” İbaresinin İncelenmesi ......... 121 

1.   İptal Talebinin Gerekçesi ............................................................. 121 

2.   Anayasa’ya Aykırılık Sorunu ........................................................ 121 


http://www.adb.adalet.gov.tr/link/ticariuyusmazliklardadavasartiarabuluculuk.pdf


  
3.2.2019 10:32:25

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim