Mutlak Ticari Davalar konusunda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Mutlak Ticari Davalar

Hukuki Makaleler

 

1. Genel Olarak .................................................................................. 122 

2. Mutlak Ticari Davalar .................................................................... 129 

a. Türk Ticaret Kanun’unda Düzenlen Hususlara İlişkin 

Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar .................................................... 130 

 

b. Türk Medenî Kanunu’nun Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile 

Uğraşanlar Hakkındaki 962 ilâ 969 uncu Maddeleri ile İlgili 

Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar .................................................... 135 

c. Türk Borçlar Kanunu’nun Çeşitli Hükümlerinde Düzenlenen 

Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar .................................................... 136 

aa. Malvarlığının veya İşletmenin Devralınması ile İşletmelerin 

Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi Hakkındaki 202 ve 203 üncü 

Maddelerinde Düzenlenen Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar ......... 136 

bb. Rekabet Yasağına İlişkin 444 ve 447 inci Maddelerinde Düzenlenen 

Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar .................................................... 136 

cc. Yayım Sözleşmesine Dair 487 ilâ 501 inci Maddelerinde 

Düzenlenen Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar ................................. 137 

çç. Kredi Mektubu ve Kredi Emrini Düzenleyen 515 ilâ 519 uncu 

Maddelerinde Düzenlenen Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar ......... 137 

dd. Komisyon Sözleşmesine İlişkin 532 ilâ 545 inci Maddelerinde 

Düzenlenen Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar ................................. 137 

ee. Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları İçin 

Öngörülmüş Bulunan 547 ilâ 554 üncü Maddelerinde Düzenlenen 

Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar .................................................... 138 

ç. Fikrî Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuatla İlgili Uyuşmazlıklardan 

Doğan Davalar ................................................................................... 138 

d. Borsa, Sergi, Panayır ve Pazarlar ile Antrepo ve Ticarete Özgü 

Diğer Yerlere İlişkin Özel Hükümlerle İlgili Uyuşmazlıklardan Doğan 

Davalar ............................................................................................... 138 

e. Bankalara, Diğer Kredi Kuruluşlarına, Finansal Kurumlara ve 

Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Düzenlemelerle İlgili 

Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar .................................................... 139 

f. Özel Kanun Hükümleri Gereği Mutlak Ticari Sayılan Davalar ..... 139 


http://www.adb.adalet.gov.tr/link/ticariuyusmazliklardadavasartiarabuluculuk.pdf


Önceki Haber

DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUĞA BAŞVURU

Sonraki Haber

Nispi Ticari Davalar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yap