Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Makaleler
0 Yorum

Mutlak Ticari Davalar

 

1. Genel Olarak .................................................................................. 122 

2. Mutlak Ticari Davalar .................................................................... 129 

a. Türk Ticaret Kanun’unda Düzenlen Hususlara İlişkin 

Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar .................................................... 130 

 

b. Türk Medenî Kanunu’nun Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi ile 

Uğraşanlar Hakkındaki 962 ilâ 969 uncu Maddeleri ile İlgili 

Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar .................................................... 135 

c. Türk Borçlar Kanunu’nun Çeşitli Hükümlerinde Düzenlenen 

Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar .................................................... 136 

aa. Malvarlığının veya İşletmenin Devralınması ile İşletmelerin 

Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi Hakkındaki 202 ve 203 üncü 

Maddelerinde Düzenlenen Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar ......... 136 

bb. Rekabet Yasağına İlişkin 444 ve 447 inci Maddelerinde Düzenlenen 

Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar .................................................... 136 

cc. Yayım Sözleşmesine Dair 487 ilâ 501 inci Maddelerinde 

Düzenlenen Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar ................................. 137 

çç. Kredi Mektubu ve Kredi Emrini Düzenleyen 515 ilâ 519 uncu 

Maddelerinde Düzenlenen Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar ......... 137 

dd. Komisyon Sözleşmesine İlişkin 532 ilâ 545 inci Maddelerinde 

Düzenlenen Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar ................................. 137 

ee. Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları İçin 

Öngörülmüş Bulunan 547 ilâ 554 üncü Maddelerinde Düzenlenen 

Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar .................................................... 138 

ç. Fikrî Mülkiyet Hukukuna Dair Mevzuatla İlgili Uyuşmazlıklardan 

Doğan Davalar ................................................................................... 138 

d. Borsa, Sergi, Panayır ve Pazarlar ile Antrepo ve Ticarete Özgü 

Diğer Yerlere İlişkin Özel Hükümlerle İlgili Uyuşmazlıklardan Doğan 

Davalar ............................................................................................... 138 

e. Bankalara, Diğer Kredi Kuruluşlarına, Finansal Kurumlara ve 

Ödünç Para Verme İşlerine İlişkin Düzenlemelerle İlgili 

Uyuşmazlıklardan Doğan Davalar .................................................... 139 

f. Özel Kanun Hükümleri Gereği Mutlak Ticari Sayılan Davalar ..... 139 


http://www.adb.adalet.gov.tr/link/ticariuyusmazliklardadavasartiarabuluculuk.pdf


  
3.2.2019 10:32:26

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim