Nispi Ticari Davalar

Makaleler

3. Nispi Ticari Dava ............................................................................... 140 

a. Genel Olarak .................................................................................. 140 

b. Ticari İşletme İle İlgili Bazı Davalar ............................................. 140 

aa. Havaleye İlişkin Haklardan Doğan Davalar ............................... 140 

 

bb. Saklama (Vedia) Sözleşmesine İlişkin Haklardan Doğan Davalar

 ............................................................................................................ 140 

cc. Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklarından Doğan Davalar .... 141 

c. Her İki Taraf İçin Ticari Sayılan Hususlardan Doğan Davalar .... 141 

aa. Ticari İşletme ................................................................................ 142 

bb. Esnaf İşletmesi .............................................................................. 142 

cc. Gerçek Kişi Tacir .......................................................................... 143 

çç. Tüzel Kişi Tacir ............................................................................. 143 

dd. Esnaf ............................................................................................. 160 

ee. Ticari İşletme - Esnaf İşletmesi Ayrımı ......................................... 160 

4. Ticari Dava Sayılmanın Sonuçları ................................................. 163 

D. TİCARİ İŞ .......................................................................................... 168 

1. Genel Olarak .................................................................................. 168 

2. Ticari İş Sayılmanın Sonuçları ....................................................... 169 

E. TÜKETİCİ İŞLEMİ ............................................................................ 171 

1. Genel Olarak .................................................................................. 171 

2. Tüketici İşlemine Bağlanan sonuç .................................................. 172 


http://www.adb.adalet.gov.tr/link/ticariuyusmazliklardadavasartiarabuluculuk.pdf


Önceki Haber

Mutlak Ticari Davalar

Sonraki Haber

MUTLAK VE NİSPİ TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yap