Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

Gayri faal şirkette sigortalı gösterme - SGK' na karşı nitelikli dolandırıcılık

15. Ceza Dairesi         2016/3247 E.  ,  2018/8096 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik
HÜKÜM : 1) TCK.nun 158/1-e-son, 43, 168/1, 62/1, 52/2-4, 53/1. maddeleri gereğince mahkumiyet
2) TCK.nun 207/1, 43, 62/1, 53/1. maddeleri gereğince mahkumiyet

Nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından sanıkların mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanıklar tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Temyiz dışı sanıklardan ... ve ...'un San. Tic. Ltd. Şti'nin ortakları, sanık ...'in şirketi temsile yetkili müdür, sanık ...'in bu şirketin muhasebecisi ve her ne kadar bu şirketin ortakları ... ve ... olarak gözükse de şirketin gayrı resmi olarak yöneticisinin sanık ... olduğu, bu şirketin gerçekte faaliyet göstermediği ve diğer temyiz dışı sanıkları çalıştırmadıkları halde, sahte işe giriş bildirgeleri düzenleyip sigortalı olarak gösterdikleri, bu bağlamda temyiz dışı sanık Fatma, Hüsne, Cemil ve Kamil'in işe girmelerine 'ın, diğer temyiz dışı sanıklar Nuri, İhsan, Mehmet Ali, Mevlana, Atilla, Kemal ve Ümit'e ise şirketin muhasebecisi olarak gözüken sanık ...'in aracılık ettiği, sanıkların bu şekilde atılı suçları işledikleri iddia edilen olayda;
1-Sanıklar hakkında özel belgede sahtecilik suçundan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz taleplerinin incelenmesinde;
Sahte olduğu iddia edilen işe giriş bildirgelerinin en son düzenlenme tarihi 30/06/2006 olan suç tarihinden temyiz inceleme gününe kadar TCK’nın 207/1, 66/1-e ve 67/4 maddelerinde öngörülen 12 yıllık olağanüstü dava zamanaşımının dolduğu anlaşıldığından; 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca hükümlerin BOZULMASINA; ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden aynı kanunun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddesi gereğince sanık hakkında açılan kamu davalarının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE,

2- Sanıklar hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz taleplerinin incelenmesinde;
İşe giriş bildiriminde bulunulan sanıkların isim ve adres bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmiş olması, ilgili kurumun mevzuatı gereği söz konusu işyeri üzerinde denetim yetkisinin bulunması, sanıkların kurumun denetim imkanını ortadan kaldıracak mahiyette hileli bir hareketinin bulunmaması karşısında, sanıkların üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine hükmolunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun'un 6723 sayılı Kanun'un 33. maddesi ile değişik 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca, sair hususlar gözetilmeksizin BOZULMASINA, 15/11/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  
9.2.2019 12:16:53

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim