Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol
Advertisement

Sitenize Ekleyin
Genel Haberler
0 Yorum

Apartman giriş çıkışındaki masa sandalyelerin kaldırılmasına ilişkin davaya diğer kat maliklerinin de dahil edilmesi gerekir

20. Hukuk Dairesi         2017/2168 E.  ,  2018/7715 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ... vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı dava dilekçesi ile davalıların apartmanlarının girişini engellediklerini, çevrenin huzurunu bozduklarını, İnegöl Belediyesi zabıtasına çeşitli defalar şikayette bulunduklarını, ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını, apartanlarının giriş ve çıkışlarının, otoparkının engellenmesi ve çevre huzurunun bozulmasından dolayı apartman önünde dükkanlara ait araçların, masa ve sandalyelerin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece davalıların davacı ortak alanlarına, apartman girişine ve otopark girişlerine giriş çıkışları engellediği, masa sandalye koyarak ortak alanları işgal ettiği ve rahatsızlık verdiği gerekçesi ile davanın kabulü ile davalıların ortak alan olan apartman girişi ve otoparklara giriş çıkışlarını engellenmesi ve dükkanlara ait araçlar ve masa ve sandalye konulması şeklindeki tecavüzün önlenmesine karar verilmiş, hüküm davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dava, müdahalenin men'i istemine ilişkin olup, anataşınmazın tek ada ve tek parsel üzerinde bulunduğu ve kat irtifakı kurulu olduğu anlaşılmakla, olayda Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanacaktır. 
Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 1. maddesi uyarınca, bu kanundan doğan her türlü uyuşmazlığın değerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemesince çözümleneceği gözetilerek taraflar arasındaki davaya sulh hukuk mahkemesinde bakılmak üzere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesi, 
2- Kabule göre de;
Mahkemece verilecek karar ilgili bağımsız bölüm maliklerinin hukukunu da etkileyeceğinden son tapu kayıtları getirtilerek bu kayıtlara göre bağımsız bölüm maliki olanların davaya dahil edilerek oluşacak sonuç doğrultusunda karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde iadesine 30/11/2018 günü oy birliği ile karar verildi.
  
24.2.2019 13:31:54

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim
Advertisement
Advertisement