HSK'dan adli yargı hakimlerinin müstemir yetkilerine ilişkin duyuru

12.3.2019 21:44:10

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, adli yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları sonuçlandırılarak karara bağlanmış olup, ekte ilân edilmiştir.

6087 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme ve itiraz talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini 10 gün içerisinde EK-4’te gösterildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü yeniden inceleme ise Yeniden İnceleme Talebi”, yeniden inceleme talebi reddedilen meslektaşlarımızın ise “İtiraz Talebi” şeklinde seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir. 

Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.  

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

 

EKİ:

PDF" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 5, 5);">1-Birinci Bölge Kararı

2-İki, Üç, Dört ve Beşinci Bölge Kararı

12_03_2019-292.pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 5, 5);">3-Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

EK-3_M%c3%bcstemir%20Yetki%20Ekran%c4%b1%20Kullanma%20Klavuzu(1).pdf" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(94, 5, 5);">4-Talep Gönderme Yöntemi