Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Yargı sorunları- Yargı reformu
0 Yorum

Yargıtay Başkanı:Tıbbi uygulama hatası iddiasıyla açılan davalarda artış var

Cirit, tıp eğitimindeki eksiklikler, hekim ve diğer sağlık çalışanlarının iş yükündeki artış ve buna bağlı olarak hastaya ayrılan sürenin kısalmasının, gerekli dikkat gösterilmeden yapılan müdahalelerin sayısında artışa neden olduğunu belirtti. Bu konunun son 10 yıl içinde farklı kurumlarca çeşitli boyutlarda tartışılmaya başlandığını dile getiren Cirit, "Tıbbi uygulama hatası iddiasıyla açılan davalardaki artış, Türk Ceza Kanunu'muzun genel hükümlerinde yer alan 'olası kast ve bilinçli taksir' gibi kavramların tıbbi müdahale alanına dair olduğunu ve buna bağlı artan ağır sonuç cezaları karşısında hekimlerin duyarlılığını daha da artırdığını görmekteyiz."

....

 İçtihat Adı
Vekillik sözleşmesi - sorumluluklar - ünıversıte - vekilin sorumluluğu - özen borcu - hafif kusur - uygulanacak yasa - bilirkişi kurulu - mahkemece yapılacak iş - özel hastanenin sorumluluğuYargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2015/8462 K:2016/13327 
...i gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur ( bk. 321/1 md. ). o nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları ( hafif de olsa ) sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmel...hâkimin doğrudan görevidir. ( 1086 sayılı humk. 76.md., 6100 sayılı hmk. 33.md. ). davanın temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. dava, davalı hastanenin vekilliksözleşmesinden kaynaklanan özen borcun...killik sözleşmesi oluşturmaktadır. dava, davalı hastanenin vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır ( dava tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı bk. 386, 390. md. )...
Doğum - komplikasyon - vekillik sözleşmesi - yasal faiz - bilirkişi kurulu - tazminat davası - doktor ve hastanenin sorumluluğu - hafif kusur - özen borcu - vekilin sorumluluğu Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2015/1300 K:2016/6320 
...i arayıp bulmak hâkimin doğrudan görevidir. (6100 sayılı hmk. 33.md.). dava, davalı özel hastane ve doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır (818 sayılı bk. 386, 390. md.). vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesin...
Mahkemece yapılacak iş - vekillik sözleşmesi - vekilin sorumluluğu - bilirkişi kurulu - eksik araştırma - tazminat davası - davanın reddi - sorumluluklar - hafif kusur - ünıversıte - özen borcu - doğum - ecr Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2013/391 K:2013/7544 
...mak hâkimin doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76. md.; 6100 sayılı hmk. 33. md.). dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır ( b.k. 386, 390 md ). vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil ...
Görev - ön sorun - bilirkişi heyeti - vekilin sorumluluğu - özen borcu - hafif kusur - uygulanacak yasa - özel hastanenin sorumluluğu - vekillik sözleşmesi - tazminat davasıYargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2013/21941 K:2014/22860 
...mak hâkimin doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76. md.; 6100 sayılı hmk. 33. md.). dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır ( b.k. 386, 390 md ). vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil ...
Doğum - komplikasyon - özen borcu - hafif kusur - uygulanacak yasa - bilirkişi kurulu - mahkemece yapılacak iş - özel hastanenin sorumluluğu - manevı tazmınat - vekillik sözleşmesiYargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2014/11049 K:2015/2645 
...şünüldü.karardavacı, eşi ...'in davalı hastanede 22.06.2007 tarihinde doğum yaptığını, diğer davalı doktorun gerekli testleri yapmadan ve genel bir sağlık denetiminden geçirmeden eşini normal doğuma aldığını,...doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76. md.; 6100 sayılı hmk. 33. md.). dava, davalı doktorların vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır (b.k. 386, 390 md). vekil,...
Sorumluluklar - vekilin sorumluluğu - hayati tehlike - özen borcu - manevi tazminat davası - hafif kusur - bilirkişi kurulu - mahkemece yapılacak iş - vekillik sözleşmesi - maddi tazminatYargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2013/12684 K:2014/13341 
...lmak hâkimin doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76. md.; 6100 sayılı hmk. 33. md.).dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır ( b.k. 386, 390 md ). vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil ...
Mahkemece yapılacak iş - vekilin sorumluluğu - tazminat davası - davanın reddi - illiyet bağı - hafif kusur - ünıversıte - ecr Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2014/44745 K:2015/37646 
... sürülüşe ve kabule göre dava temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. eş deyişle dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır. (bk.386, 390 md) vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de b...
Vekillik sözleşmesi - ünıversıte - eksik araştırma - vekilin sorumluluğu - özen borcu - manevi tazminat davası - hafif kusur - bilirkişi kurulu - mahkemece yapılacak iş - sorumluluklarYargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2013/15816 K:2014/16265 
...mak hâkimin doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76. md.; 6100 sayılı hmk. 33. md.). dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır ( b.k. 386, 390 md ). vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil ...
Yargıtay 13. hukuk dairesi E.2015/8462, K.2016/13327 
...i gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur ( bk. 321/1 md. ). o nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları ( hafif de olsa ) sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmel...hâkimin doğrudan görevidir. ( 1086 sayılı humk. 76.md., 6100 sayılı hmk. 33.md. ). davanın temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. dava, davalı hastanenin vekilliksözleşmesinden kaynaklanan özen borcun...killik sözleşmesi oluşturmaktadır. dava, davalı hastanenin vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır ( dava tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı bk. 386, 390. md. )...
Yargıtay 13.hukuk dairesi E.2014/44727 K.2016/1806 
... sürülüşe ve kabule göre dava temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. eş deyişle dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır. (bk.386, 390 md) vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de...
Yargıtay 13.hukuk dairesi E.2015/4087 K.2016/7357 
... sürülüşe ve kabule göre dava temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. eş deyişle dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır. ( bk.386, 390 md ) vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de...
Yargıtay 13. hukuk dairesi E.2016/28494, K.2018/9451 
...ğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76.md., 6100 sayılı hmk. 33.md.). dava, davalı özel hastane ve doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır (dava tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı bk. 386, 390. md.).vekil, iş görürken y...
Yargıtay 13. hukuk dairesi E.2015/4099, K.2016/8796 
...işçi gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur (bk. 321/1 md.) o nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları (hafif de olsa) sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelid...ak hâkimin doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76.md., 6100 sayılı hmk. 33.md.) davanın temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. dava, davalı hastanenin vekilliksözleşmesinden kaynaklanan özen borcun...killik sözleşmesi oluşturmaktadır. dava, davalı hastanenin vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır (dava tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı bk. 386, 390. md.) v...
Yargıtay 13.hukuk dairesi E.2015/4097 K.2016/9427 
...i gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur ( bk. 321/1 md. ). o nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları ( hafif de olsa ) sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmel...hâkimin doğrudan görevidir. ( 1086 sayılı humk. 76.md., 6100 sayılı hmk. 33.md. ). davanın temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. dava, davalı hastanenin vekilliksözleşmesinden kaynaklanan özen borcun...killik sözleşmesi oluşturmaktadır. dava, davalı hastanenin vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır ( dava tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı bk. 386, 390. md. )...
Doğum - vekillik sözleşmesi - vekilin sorumluluğu - özen borcu - hafif kusur - uygulanacak yasa - bilirkişi kurulu - mahkemece yapılacak iş - özel hastanenin sorumluluğu - tüp bebek tedavisi Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2014/15524 K:2015/6588 
... gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur ( b.k. 321/1 md. ). o nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları ( hafif de olsa ) sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmel...hâkimin doğrudan görevidir. ( 1086 sayılı humk. 76.md., 6100 sayılı hmk. 33.md. ). davanın temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. dava, davalı hastane ve doktorların vekillik sözleşmesinden kaynaklanan...şmesi oluşturmaktadır. dava, davalı hastane ve doktorların vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır ( b.k. 386, 390. md. ). vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde ...
Yargıtay 13. hukuk dairesi E.2016/6074, K.2017/8426 
...oğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76.md., 6100 sayılı hmk. 33.md.). dava, davalı ... hastane ve doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır (dava tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı bk. 386, 390. md.).vekil, iş görürken y...
Yargıtay 13. hukuk dairesi E.2014/40695, K.2015/31851 
... sürülüşe ve kabule göre dava temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. eş deyişle dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır. ( bk.386, 390 md ) vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de...
Yargıtay 13.hukuk dairesi E.2014/40695 K.2015/31851 
... sürülüşe ve kabule göre dava temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. eş deyişle dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır. ( bk.386, 390 md ) vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de...
El bileği kırığının hatalı tedavisi- eksik unsurlu adli tıp raporunun hükme esas alınamayacağıYargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2014/26571 K:2015/33584 
... sürülüşe ve kabule göre dava temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. eş deyişle dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır. ( bk.386, 390 md )vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de ...
Yargıtay 13. hukuk dairesi E.2015/39412, K.2018/603 
...il, işçi gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur. (bk.321/1) o nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları (hafifte olsa) sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelidi...n doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76.md., 6100 sayılı hmk. 33.md.). dava, davalı doktorların vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır (dava tarihinde yürürlükte...
Yargıtay 13.hukuk dairesi E.2014/26035 K.2015/15290 
... sürülüşe ve kabule göre dava temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. eş deyişle dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır...vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de bu sonuca ulaşmak...
Yargıtay 13.hukuk dairesi E.2014/41948 K.2015/23610 
... sürülüşe ve kabule göre dava temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. eş deyişle dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır. ( bk.386, 390 md ) vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de...
Yargıtay 13.hukuk dairesi E.2014/42425 K.2015/34183 
...şçi gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur (b.k. 321/1 md). o nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları (hafif de olsa) sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelid...doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76. md.; 6100 sayılı hmk. 33. md.). dava, davalı doktorların vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır (b.k. 386, 390 md). vekil,...
Özel hastanenin sorumluluğu - mahkemece yapılacak iş - vekillik sözleşmesi - vekilin sorumluluğu - bilirkişi kurulu - uygulanacak yasa - temyiz dilekçesi - eksik araştırma - tazminat davası - davanın reddi - sorumluluklar - hafif kusur - ünıversıte - öze Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2013/8056 K:2014/4769 
...mak hâkimin doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76. md.; 6100 sayılı hmk. 33. md.). dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır (b.k. 386, 390 md). vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de...
Görev - bilirkişi heyeti - vekilin sorumluluğu - özen borcu - hafif kusur - uygulanacak yasa - özel hastanenin sorumluluğu - vekillik sözleşmesi - tazminat davası - sağlık personeli Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2014/15409 K:2015/6161 
...şçi gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur (b.k. 321/1 md). o nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları (hafif de olsa) sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelid... doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76. md.; 6100 sayılı hmk. 33. md.). dava, davalı hastanenin vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır ( b.k. 386, 390 md ). veki...
Yanlış tedavi nedeniyle tazminat sorumluluğun tespiti Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2010/13528 K:2010/14640 
...ğrudan görevidir (humk. 76. md). davanın temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır (bk 386, 390 md) . vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de,...
Yargıtay 13.hukuk dairesi E.2015/6624 K.2015/9604 
...i gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur ( b.k. 321/1 md ). o nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları ( hafif de olsa ) sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmel... dışında kalan sair karar düzeltme taleplerinin reddine karar vermek gerekmiştir.2-davanın temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. dava, davalı hastane ve doktorlarının vekillik sözleşmesinden kaynaklan... vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. dava, davalı hastane ve doktorlarının vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır. ( b.k. 386, 390 md ). vekil, iş görürken yöneldiği s...
Yargıtay 13. hukuk dairesi E.2014/48461, K.2016/4223 
...oğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76.md., 6100 sayılı hmk. 33.md.). dava, davalı ... hastane ve doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır (dava tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı bk. 386, 390. md.).& vekil, iş görürken...
Sulh ceza mahkemesi - beraat kararı - manevı tazmınat - yüksek sağlık şurası - vekillik sözleşmesi - zamanaşımı - karşı dava - ceza soruşturması - doğum - mahkemece yapılacak işYargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2015/29751 K:2016/8502 
... gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur ( b.k. 321/1 md. ). o nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları ( hafif de olsa ) sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmel...k hâkimin doğrudan görevidir. ( 1086 sayılı humk. 76.md., 6100 sayılı hmk. 33.md.) davanın temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. dava, davalı hastane ve doktorların vekillik sözleşmesinden kaynaklanan...şmesi oluşturmaktadır. dava, davalı hastane ve doktorların vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır. (dava tarihi olan 12.10.2005 tarihi itibariyle yürürlükte olan 81...
Hastanenin hasta kayıtlarını saklama yükümlülüğü-tedavi hatası Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2013/4758 K:2014/1897 
...mak hâkimin doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76. md.; 6100 sayılı hmk. 33. md.). dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır ( b.k. 386, 390 md ). vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil ...
Yargıtay 13. hukuk dairesi E.2015/15335, K.2017/4016 
...i arayıp bulmak hâkimin doğrudan görevidir. (6100 sayılı hmk. 33.md.). dava, davalı özel hastane ve doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır (818 sayılı bk. 386, 390. md.). vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesin...
Yargıtay 13. hukuk dairesi E.2016/29192, K.2018/10060 
...ağrısının olduğunu söylediğini, davalının pansuman yapıp her şeyin normal olduğunu söylediğini, iki doktorun da davacı ... 'in şikayetlerini hiç önemsemediğini, tıbbi müdahale de geç kalındığından davacı ...'...ak hâkimin doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76.md., 6100 sayılı hmk. 33.md.) davanın temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. dava, davalı hastane ve doktorların vekilliksözleşmesinden kaynaklanan...sözleşmesi oluşturmaktadır. dava, davalı hastane ve doktorların vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır. (dava tarihi olan 02.08.2012 tarihi itibariyle yürürlükte...
Yargıtay 13. hukuk dairesi E.2014/45281, K.2015/37341 
...ğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76.md., 6100 sayılı hmk. 33.md.). dava, davalı özel hastane ve doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır (dava tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı bk. 386, 390. md.).& vekil, iş görürken...
Doğum - tazminat davası - bilirkişi kurulu - hafif kusur - vekilin sorumluluğu - komplikasyon - ünıversıte Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2014/45281 K:2015/37341 
...ğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76.md., 6100 sayılı hmk. 33.md.). dava, davalı özel hastane ve doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır (dava tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı bk. 386, 390. md.). vekil, iş görürken ...
Tüp bebek tedavisi-hekim hatası-bilirkişi raporu Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2014/26029 K:2015/28819 
... sürülüşe ve kabule göre dava temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. eş deyişle dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır. ( bk.386, 390 md )vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de ...
Yargıtay 13.hukuk dairesi E.2014/16976 K.2015/17983 
... ağrısı şikayeti için hastaneye başvurduğunu ve davalı doktor tarafından muayene edildiğini, davalı doktorun bel fıtığı rahatsızlığından dolayı ameliyat olması gerektiğini söylemesi üzerine 16.05.2011 tarihin...hâkimin doğrudan görevidir. ( 1086 sayılı humk. 76.md., 6100 sayılı hmk. 33.md. ). davanın temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. dava, davalı hastane ve doktorların vekilliksözleşmesinden kaynaklanan...sözleşmesi oluşturmaktadır. dava, davalı hastane ve doktorların vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır ( dava tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı bk. 386, 39...
Yargıtay 13.hukuk dairesi E.2014/12357 K.2015/15386 
...şçi gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur (b.k. 321/1 md). o nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları (hafif de olsa) sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelid...doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76. md.; 6100 sayılı hmk. 33. md.). dava, davalı doktorların vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır (b.k. 386, 390 md). vekil,...
Yargıtay 13. hukuk dairesi E.2015/9061, K.2016/14810 
...şçi gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur (b.k. 321/1 md). o nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları (hafif de olsa) sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelid...rerek maddi ve manevi zararının tazmini istemi ile eldeki davayı açmıştır. dava, davalı doktorların vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır (b.k. 386, 390 md). vekil,...
Doğum sırasında oksijensiz kalan bebek-hekimin özensiz davranışı- mahkemece alınması gereken bilirkişi raporu Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2014/5060 K:2014/41618 
...mak hâkimin doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76. md.; 6100 sayılı hmk. 33. md.). dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır (b.k. 386, 390 md). vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de...
Tüp bebek tedavisi, annenin tüberküloz olduğunun ortaya çıkması , hekimin sorumluluğuYargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2013/29582 K:2014/30846 
...md.. 6100 sayılı hmk. 33. md. ). davanın temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır ( b.k. 386, 390 md ). vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil ...
Yargıtay 13.hukuk dairesi E.2013/9622 K.2014/8620 
...mak hâkimin doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76. md.; 6100 sayılı hmk. 33. md.). dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır (b.k. 386, 390 md). vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de...
Yargıtay 13. hukuk dairesi E.2016/28450, K.2018/9152 
...ğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76.md., 6100 sayılı hmk. 33.md.). dava, davalı özel hastane ve doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır (dava tarihinde yürürlükte bulunan 6098 sayılı tbk. 502, 506. md.).vekil, iş görürken...
Kontrol amaçlı gebelik testi-hatalı test-annenin radyasyona maruz kalması- onam belgesi hekimin sorumluluğu Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2013/33451 K:2014/13461 
...lini vekillik sözleşmesi oluşturduğunda, asla duraksama söz konusu değildir. dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır (b.k. 386, 390 md).vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden deği...
Yargıtay 13.hukuk dairesi E.2014/9132 K.2016/3243 
...e karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir. 1-davacılar murislerinin, davalı doktorun özensizliği ve özellikle ameliyat sonrası takibinin yöntemince yapılmamasının kalp krizine yol açtı...doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76. md.; 6100 sayılı hmk. 33. md.). dava, davalı doktorların vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır (b.k. 386, 390 md). vekil,...
Adli tıp genel kurulu raporunun yetersizliği - enjeksiyon nöropatisi - hastane ve doktorun sorumluluğu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2012/1049 K:2013/383 
...oğrudan görevidir (humk. 76.md). davanın temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır (b.k. 386, 390 md). vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de...
Yargıtay 13.hukuk dairesi E.2013/12211 K.2014/12631 
...mak hâkimin doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76. md.; 6100 sayılı hmk. 33. md.). dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır ( b.k. 386, 390 md ). vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil ...
Sorumluluklar - uygulanacak yasa - bilirkişi kurulu - mahkemece yapılacak iş - özel hastanenin sorumluluğu - manevı tazmınat - soruşturma - olayın gelişimi - vekillik sözleşmesi - tazminat davası Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2014/12438 K:2015/935 
...şçi gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur (b.k. 321/1 md). o nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları (hafif de olsa) sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelid...doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76. md.; 6100 sayılı hmk. 33. md.). dava, davalı doktorların vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır (b.k. 386, 390 md). vekil,...
Borçlar kanunu (818) madde 390, borçlar kanunu (818) madde 386, hukuk usulü muhakemeleri kanunu(mülga) (1086) madde 76 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2012/-1036 K:2013/383 
...oğrudan görevidir (humk. 76.md). davanın temelini vekillik sözleşmesi oluşturmaktadır. dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır (b.k. 386, 390 md). vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de...
Yargıtay 13. hukuk dairesi E.2014/43786, K.2015/198 
...şçi gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur (b.k. 321/1 md). o nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları (hafif de olsa) sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelid... (1086 sayılı humk. 76. md.; 6100 sayılı hmk. 33. md.). dava, davalı doktorların 2014/43786-2015/198vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılıkolgusuna dayanmaktadır (b.k. 386, 390 md). vekil,...
Yargıtay 13.hukuk dairesi E.2014/43786 K.2015/198 
...şçi gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur (b.k. 321/1 md). o nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları (hafif de olsa) sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelid... (1086 sayılı humk. 76. md.; 6100 sayılı hmk. 33. md.). dava, davalı doktorların 2014/43786-2015/198vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılıkolgusuna dayanmaktadır (b.k. 386, 390 md). vekil,...
Yargıtay 13.hukuk dairesi E.2014/23144 K.2015/14595 
...şçi gibi özenle davranmak zorunda olup, hafif kusurundan bile sorumludur (b.k. 321/1 md). o nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları (hafif de olsa) sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelid...doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76. md.; 6100 sayılı hmk. 33. md.). dava, davalı doktorların vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır (b.k. 386, 390 md). vekil,...
Tüp bebek işleminde hekim hatasından kaynaklanan davada mahkemece yaptırılması gereken bilirkişi incelemesinin mahiyeti Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2013/22814 K:2014/2861 
...k hâkimin doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76. md.; 6100 sayılı hmk. 33. md.). dava, davalıdoktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır (b.k. 386, 390 md). vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil ...
Doğum sırasında mevcut hastalığın geç teşhisi nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davası -hekim hatası-bilirkişi raporu alınması gereği Yargıtay 13.Hukuk Dairesi E:2013/22814 K:2014/22861 
...mak hâkimin doğrudan görevidir. (1086 sayılı humk. 76. md.; 6100 sayılı hmk. 33. md.). dava, davalı doktorun vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusunadayanmaktadır (b.k. 386, 390 md). vekil, iş görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden değil de...  
28.3.2019 13:37:26
Kaynak: Memurlar
https://www.memurlar.net/haber/818715/yargitay-baskani-o-davalarda-artis-var.html

Haberin devamını Okumak İçin Tıklayın

Yorumlar


Adınız:

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim