HSK'dan Corona önlemleri duyurusu

23.3.2020 17:42:26

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği


Konu : COVID-19 Kapsamında İlave Tedbirler


                                                                                                        DAĞITIM YERLERİNE


    22/03/2020 tarih ve 31076 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile ilgili 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde:

     Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ve ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla kamu görevlilerine uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği, Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalananlar ile idari izinli sayılanların görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları, daha önce COVID-19 kapsamında idari izinli sayılanların ise yeni bir karar verilinceye kadar idari izinlerinin devam edeceği ile esnek çalışmaya dair usul ve esasların ilgisine göre bakan, vali, belediye başkanı veya üst yönetici tarafından belirleneceği ifade edilmiştir.


Bu çerçevede;
Acil ve tutuklu işler ile yürütmenin durdurulması istemlerinin yerine getirilmesi için yeteri kadar hâkimin komisyon başkanınca, yeteri kadar Cumhuriyet savcısının ise başsavcı tarafından belirlenerek, (her birimden yeterince nöbetçi mahkeme ve Cumhuriyet savcısı uygulaması yapılmak suretiyle) geri kalan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının UYAP imkânlarından faydalanarak evden çalışmalarının temini için gereğini ve keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim.

                                                                                                 Mehmet YILMAZ

                                                                                            Başkanvekili e-imzalıdır.


Dağıtım: Gereği:

Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına

Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına

Bölge İdare Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına

Cumhuriyet Başsavcılıklarına


Not : Bu evrak 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır. Ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir. ____________________________________________________________________________________________________ Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle/ANKARA Bilgi İçin: Tel: 0 (312) 204 14 44 - 204 12 40 Kep Adresi : hsk@hs01.kep.tr