İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ? İstanbul İstinaf 39. Hukuk Dairesi

Emsal Karar


39 . Hukuk Dairesi

İŞbölümüne Göre En Çok KarŞılaŞılan 10 Dava Türüne Göre Davaların Bitirilme Süreleri

Ortalaması

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

1

KamulaŞtırma (Bedel Tespiti Ve Tescil

66

 

2

Tazminat(KamulaŞtırmasız El Koymadan Kaynaklanan)

 

67

 

3

KamulaŞtırma(TaŞınmazın                Tescili

İstemli)

 

23

 

4

Elatmanın  Önlenmesi  (KamulaŞtırmasız El Koyma Nedeniyle)

 

80

 

5

KamulaŞtırma  (KamulaŞtırma  Bedelinin Artırılması)

 

76

6

Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

56

 

7

Elatmanın        Önlenmesi        (Elatmanın

Önlenmesi Ve Tazminat Ve Ecrimisil)

 

59

 

8

Tapu    İptali      Ve    Tescil     (Geri    Alım

Hakkından Kaynaklanan)

 

43

9

Tazminat

14

10

Haksız İŞgal Tazminatı (Ecrimisil)

15


OTUZDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ (5. Hukuk Dairesinin İkizi)

İhtisas Alanı: Medeni Hukuk - Gayrimenkul Hukuku

Temel Görevi: Kamulaştırma


Önceki Haber

İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ? İstanbul İstinaf 38. Hukuk Dairesi

Sonraki Haber

İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ? İstanbul İstinaf 40. Hukuk Dairesi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yap