Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ? İstanbul İstinaf 39. Hukuk Dairesi

Emsal Karar


39 . Hukuk Dairesi

İŞbölümüne Göre En Çok KarŞılaŞılan 10 Dava Türüne Göre Davaların Bitirilme Süreleri

Ortalaması

Dava Türü

Ortalama Bitirilme Süresi (Gün)

1

KamulaŞtırma (Bedel Tespiti Ve Tescil

66

 

2

Tazminat(KamulaŞtırmasız El Koymadan Kaynaklanan)

 

67

 

3

KamulaŞtırma(TaŞınmazın                Tescili

İstemli)

 

23

 

4

Elatmanın  Önlenmesi  (KamulaŞtırmasız El Koyma Nedeniyle)

 

80

 

5

KamulaŞtırma  (KamulaŞtırma  Bedelinin Artırılması)

 

76

6

Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

56

 

7

Elatmanın        Önlenmesi        (Elatmanın

Önlenmesi Ve Tazminat Ve Ecrimisil)

 

59

 

8

Tapu    İptali      Ve    Tescil     (Geri    Alım

Hakkından Kaynaklanan)

 

43

9

Tazminat

14

10

Haksız İŞgal Tazminatı (Ecrimisil)

15


OTUZDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ (5. Hukuk Dairesinin İkizi)

İhtisas Alanı: Medeni Hukuk - Gayrimenkul Hukuku

Temel Görevi: Kamulaştırma


Emsal Karar Haberleri

HMK'daki önemli değişiklik - 16 : Delil tespiti tutanağı ve varsa bilirkişi raporunun bir örneği mahkemece karşı tarafa resen tebliğ olunacak

MADDE 44- 6100 sayılı Kanunun 402 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(4) Tespitin yapılmasından sonra, tespit tutanağı ve varsa bilirkişi raporunun bir örneği mahkemece karşı tarafa resen tebliğ olunur.”ESKİ MADDE METNİDelil tespiti talebi ve karar MADDE 402- (1) Delil tespiti talebi di

Hakaret içeren twetlerin retweet edilmesi suç olur mu ?

T.C.Yargıtay18. Ceza DairesiEsas No:2018/7790/Karar No:2019/1445K. Tarihi:KARARSesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan şüpheli ... hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 30/01/2018 tarihli ve 2017/190222 soruşturma, 2018/12072 sayıl

Sesli - Görüntülü Duruşma Dönemi

Av. Mustafa Tırtır    I. GİRİŞ: Küresel bir sağlık krizi olan Covid-19 virüsü sebebiyle insanların bir araya gelebilecekleri ortamları minimize etmeye gayret gösterilmektedir. Buna bağlı olarak birçok ülke, yargıda virüsün bulaş riskini azaltabilmek adına tarafların bizzat hazı

Önceki Haber

İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ? İstanbul İstinaf 38. Hukuk Dairesi

Sonraki Haber

İstinaf mahkemesi ne kadar sürer ? İstanbul İstinaf 40. Hukuk Dairesi