Mücbir sebep nedir? – Kısaca konusunda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Mücbir sebep nedir? – Kısaca

Ticaret-Tüketici-Tazminat Hukuku

Bu yazıda mücbir sebebin nedir sorusuna tanımı yapılarak cevap verilecek olup, mücbir sebep çeşitleri, mücbir sebep kaynakları ve örnekleri gibi hususlar da anlatılacaktır.


SÖZLÜKTE

Mücbir sebebe, tek tek kelime anlamı ile bakacak olursak; mücbir; zorlayıcı, zorlayan anlamında sıfat iken , sebep ise neden anlamındadır.


Mücbir sebep öbeği ise, önüne geçilmesi elde olmayan, istencin dışında oluşan durum anlamındadır.


MÜCBİR SEBEBİN KANUNİ TANIMI

Bu hususa ilişkin tanım 6098 sayılı Borçlar Kanununda olması beklenebilirse de bu kanun da ve gerekse diğer kanunlarımızda mücbir sebebin genel bir tanımı yapılmamıştır. Bazı kanunların maddelerinde mücbir sebep olarak kabul edilen olaylar örnek niteliğinde sayılmış, kanunda sayılanlara benzer örneklerin de mücbir sebep sayılacağı belirtilmiştir. Buna göre mücbir sebebin genel tanımı ve örneklerinin belirlenmesi doktrine ve yargı kararlarına bırakılmıştır.


MÜCBİR SEBEBİN HUKUKİ TANIMI

“Mücbir sebep,


Sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi (kontrol alanı) dışında meydana gelen

(DIŞINDALIK)

Genel bir davranış normunun veya borcun ihlaline mutlak ve kaçınılmaz bir şekilde yol açan,

(MUTLAK KAÇINILMAZ İMKANSIZLIĞI)

Hukuki ilişkinin kurulduğu tarihte öngörülmesi mümkün olmayan,

(ÖNGÖRÜLEMEZLİK)

Mücbir sebep ile borcun ifasının mutlak olarak imkansızlaşması ve bunların arasında uygun nedensellik bağının bulunduğu

(NEDENSELLİK)

olağanüstü bir olaydır.


ROMA HUKUKUNDA MÜCBİR SEBEP

Roma hukukunda mücbir sebep alın yazısı zararı, tanrıdan gelen güç, karşı konulamayan olay, dıştan gelen çok büyük güç gibi terimler ile adlandırılmıştır.


İNGİLİZCE, ALMANCA VE FRANSIZCA MÜCBİR SEBEP

Mücbir sebep, hem İngilizcede hem de Fransızcada force majeure olarak adlandırılırken Almancada, höhere gewalt olarak adlandırılmıştır.


TÜRK HUKUKNDA KULLANILAN TERİM

Türk Hukukunda mücbir sebep yerine, mücbir kuvvet ve kaza terimleri de bir zamanlar kullanılmıştır. Şimdilerde mücbir sebep yerine zorlayıcı neden/sebep terimi de kullanılmaktadır.


SÜREKLİ MÜCBİR SEBEP – GEÇİCİ MÜCBİR SEBEP

Mücbir sebebin sürekli olup olmadığı yani mücbir sebep nedeniyle ifanın sürekli imkansızlaşıp imkansızlaşmadığının kıstası nedir? Burada kabul edilen kıstas, objektif olup ifanın önündeki engelin ortadan kalkmasının mümkün olmamasıdır. Örneğin dünya çapında organize bir saldırı ile virüs nedeniyle tüm data geri dödürülemez bir şekilde silinmiş ise app’in, kullanıcı dataları ile birlikte devri borcunda data devri borcunun ifası sürekli imkansızlaşmıştır. (Ayrıntılı bilgi için sakınız)


DİĞER MÜESSESELER

Mücbir sebebin; beklenmeyen hal , sözleşmenin uyarlanması ve ifa güçlüğü müesseseleri ile de karıştırılmaması gerekir.


MÜCBİR SEBEP KAYNAKLARI

DOĞA OLAYLARI

Mücbir sebep doğa olayları nedeniyle meydana geleceği gibi,


İNSAN EYLEMLERİ

insanların eylemleri nedeniyle de meydana gelebilir.


MÜCBİR SEBEP ÖRNEKLERİ

Birinci gruba örnekler yıldırım, deprem, su baskını, fırtına, don, kar, çığ, salgın hastalık,… iken; ikinci gruba örnekler, savaş, silah altına alınma, istila, abluka, darbe, hırsızlık…. yağmadır.

Önceki Haber

Koronavirüs hangi durumda mücbir sebeptir?

Sonraki Haber

Mücbir Sebebin sürekli veya geçici olması nedir? Bunun önemi nedir?

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yap