Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Temyizdeki davadan feragat ve taraflarca sulh olunması halinde dosyanın doğrudan hükmü veren mahkemeye gönderilmesi yolu

Usul hukuku ve İcra iflas

Temyiz yoluna başvurulmuş dosyada tarafların sulh olması ya da davadan feragat edilmesi halinde  verilen kararın  temyiz makamınca bozulmasına gerek olmaksızın mahkemenin  feragat ve sulh ile ilgili ek karar vermesi artık mümkün. 


MADDE 29 – 6100 sayılı Kanunun 310 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Feragat veya kabul, hükmün verilmesinden sonra yapılmışsa, taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi, dosya kanun yolu incelemesine gönderilmez ve ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesince feragat veya kabul doğrultusunda ek karar verilir.

(3) Feragat veya kabul, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı feragat veya kabul hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderir.”

MADDE 30 – 6100 sayılı Kanunun 314 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Sulh, hükmün verilmesinden sonra yapılmışsa, taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi, dosya kanun yolu incelemesine gönderilmez ve ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesince sulh doğrultusunda ek karar verilir.

(3) Sulh, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı sulh hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderir.”

Usul hukuku ve İcra iflas Haberleri

İhtiyati tedbire muhalefet eylemine ilişkin yeni düzenleme

Hukuk Muhakemeleri Kanunu değişikliği ile  HMK  398  maddesi kapsamında düzenlenen İhtiyati tedbire muhalefet eylemine ilişkin  hükümler aşağıdadır  MADDE 43 – 6100 sayılı Kanunun 398 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 398 – (1) İhtiyati te

Temyizdeki davadan feragat ve taraflarca sulh olunması halinde dosyanın doğrudan hükmü veren mahkemeye gönderilmesi yolu

Temyiz yoluna başvurulmuş dosyada tarafların sulh olması ya da davadan feragat edilmesi halinde  verilen kararın  temyiz makamınca bozulmasına gerek olmaksızın mahkemenin  feragat ve sulh ile ilgili ek karar vermesi artık mümkün. MADDE 29 – 6100 sayılı Kanunun 310 uncu madde

Karardaki eksikliklerin ek kararla giderilmesi mümkün hale geldi

Mahkemenin kararının açıklayıp dosyadan el çektikten sonra hükümde eksik kalan hususların ek karar ile hüküm altına alınması artık mümkün.  MADDE 27 – 6100 sayılı Kanuna 305 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.“Hükmün tamamlanmasıMADDE 305/A – (1) Tara

Önceki Haber

Karardaki eksikliklerin ek kararla giderilmesi mümkün hale geldi

Sonraki Haber

İhtiyati tedbire muhalefet eylemine ilişkin yeni düzenleme