Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

‘Dünyanın en güzel kadını, sana sırılsıklam aşığım, seni görmek istiyorum şeklindeki mesajın cinsel taciz suçunu oluşturacağı

Ceza Hukuku-Ceza Usul Hukuku

T.C.

Yargıtay

14. Ceza Dairesi


Esas No:2015/9302

Karar No:2019/8740

K. Tarihi:


MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi

SUÇ : Cinsel taciz, kişilerin huzur ve sükununu bozma

HÜKÜM : Mahkumiyet


İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya inceleneren gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Katılan beyanı, sanık savunmaları, tanık anlatımları ve tüm dosya içeriğine göre, sanığın, değişik tarihlerde katılana cinsel amaçla ... göndermesi, mail atması, onu takip ederek ‘Dünyanın en güzel kadını, sana sırılsıklam aşığım, seni görmek istiyorum.' demesi ve facebook profilinde yer alan paylaşımların altına ‘Beğendim, hoşuma gitti.' gibi mesajlar yazması şeklindeki eylemlerinin, bir bütün halinde zincirleme biçimde cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde cinsel taciz ve kişilerin huzun ve sükununu bozmak suçlarından ayrı ayrı hüküm kurulması,

Kabule göre;

Sanığın, katılan ...'nun teknik ressam olarak çalıştığı işyerinin müşterisi olduğunun anlaşılması karşısında, sanığın katılan üzerinde hizmet ilişkisinden kaynaklanan bir nüfuzunun bulunmadığı gözetilmeden, TCK'nın 105/2. maddesinin tatbiki suretiyle sonuç cezanın fazla tayini,

Kanuna aykırı, sanık müdafisinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin aleyhe temyiz bulunmadığı nazara alınıp 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 03.04.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Ceza Hukuku-Ceza Usul Hukuku Haberleri

‘Dünyanın en güzel kadını, sana sırılsıklam aşığım, seni görmek istiyorum şeklindeki mesajın cinsel taciz suçunu oluşturacağı

T.C.Yargıtay14. Ceza DairesiEsas No:2015/9302Karar No:2019/8740K. Tarihi:MAHKEMESİ :Sulh Ceza MahkemesiSUÇ : Cinsel taciz, kişilerin huzur ve sükununu bozmaHÜKÜM : Mahkumiyetİlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya inceleneren gereği düşünüldü:Yapılan yargılamaya, toplanıp kar

Önceki Haber

Fetö bağlantısı nedeniyle meslekten çıkartılan ve tutuklanan hakim hakkında hak ihlali kararı

Sonraki Haber

Yarsav Başkanının bireysel başvurusunun reddine ilişkin AYM kararı