Hakimin hukuki sorumluluğuna ilişkin davada vekilin bu konuda açıkça yetkilendirilmiş olması dava şartıdır.

16.1.2023 13:58:26

deneme