Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

TÜRKİYE’NİN SINIR ÖTESİ OPERASYONLARININ HUKUKİ ÇERÇEVESİ

Hukuki Makaleler

PKK ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki askeri ve siyasi mücadele, demografi k ve jeo-politik nedenlerle Türk sınırlarının ötesine taşan bir boyut kazanmıştır. Açılan bu yeni boyutta en kritik noktaya, PKK’nın bölgeye konuşlanmasına bağlı olarak Türkiye’nin sınır ötesi askeri operasyonlarını odakladığı Kuzey Irak bölgesi yerleşmiştir. Bu bağlamda askeri operasyonlara yönelik en temel sorun bir başka devletin müstakil egemenlik sahasına müdahale ederken Türkiye’nin nasıl bir hukuki tabana dayanmakta olduğudur.

Operasyonel sürecin hukuki koordinatlarına ulaşabilmek için öncelikle mücadele edilen unsurun kavramsal kimlik tanımının yapılması; kimliğindeki göreceli kontrast sorunun çözümlenmesi gerekmektedir. Nitekim PKK’nın kendisini gerilla hareketi olarak tanımladığı, Türk tarafının ise terörist nitelemesi üzerine yoğunlaştığı bir düzlemde hukuki selahiyete ulaşabilmek adına kimlik sarmalının çözümü büyük önem taşımaktadır.

Çalışmanın birinci bölümü, bir yandan deskriptif bir yaklaşımla PKK panoramasını ortaya koymaya çalışırken diğer yandan da hermenötik karşılaştırmalarla kontrast problemini çözmeye çalışacaktır. Birinci bölümde ulaşılan kavramsal kimlik tanımına bağıtlı olarak ‘’Türkiye Cumhuriyetinin sınır ötesi operasyonlarına hukuki dayanak olarak gösterdiği meşru müdafaa hakkının Türkiye için gerçek bir dayanak olup olmadığı, söz konusu hakkın kullanımının öncül şartı olan silahlı saldırının varlığı, münhasır egemenlik alanına yönelik bir ihlalin olup olmadığı’’ ikinci bölüm içinde ilkesel düzeyde tahlil edilecek meselelerdir. 

http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/17_3_5.pdf

Hukuki Makaleler Haberleri

HMK'da değişiklik yapan kanun yürürlüğe girdi. Dikkat ! Neler değişti...

7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.İbraz edilmeyen delillerin sunulma süresi öne alındı. Şuan adli tatil içinde olsak da  İcra Mahkemerine açılan davalarda

HMK'daki önemli değişiklik - 18 : Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı oldu

MADDE 59- 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.“Dava şartı olarak arabuluculukMADDE 73/A- (1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olm

HMK'daki önemli değişiklik - 17 : Ticari davalarda uygulanan basit yargılama usulüne ilişkin parasal sınır “beşyüz” bin Türk lirasına çıkarıldı

MADDE 58- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüz bin” ibaresi “beş yüz bin” şeklinde değiştirilmiştir.ESKİ MADDE METNİ1. Genel olarak MADDE 42 (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çeki

Önceki Haber

Mafyalaşan hukuk büroları yurttaşların huzurunu bozuyor

Sonraki Haber

25 kişilik bombalı kumpas timi #HatırlarmısınızEskiden nede kumpas kurarlarmış