Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Adil Yargılanma hakkı ve oyun teorisi /Prof.Dr. Muhammed Özekes

Hukuki Makaleler

Son yüzyılın yargılama alanındaki şüphesiz en önemli kavramı“adil yargılanmahakkıdır”. Adil yargılanma hakkıçerçevesinde, taraflar ve yargıorganlarıhem kendileri hem de doğru bir karara ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapma yükümlülüğüaltındadır.
Burada, herkesin kendisi ve içinde bulunduğu grup için en iyisini yapmasıdurumunda, en iyi sonucun ortaya çıkacağışeklinde özetlenebilecek “oyun teorisi”akla gelmektedir.

Hukuki Makaleler Haberleri

HMK'da değişiklik yapan kanun yürürlüğe girdi. Dikkat ! Neler değişti...

7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.İbraz edilmeyen delillerin sunulma süresi öne alındı. Şuan adli tatil içinde olsak da  İcra Mahkemerine açılan davalarda

HMK'daki önemli değişiklik - 18 : Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı oldu

MADDE 59- 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.“Dava şartı olarak arabuluculukMADDE 73/A- (1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olm

HMK'daki önemli değişiklik - 17 : Ticari davalarda uygulanan basit yargılama usulüne ilişkin parasal sınır “beşyüz” bin Türk lirasına çıkarıldı

MADDE 58- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüz bin” ibaresi “beş yüz bin” şeklinde değiştirilmiştir.ESKİ MADDE METNİ1. Genel olarak MADDE 42 (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çeki

Önceki Haber

AYM: Yerleşik içtihatlara da aykırı olarak bariz bir şekilde hatalı kararlar verilmiş ise bireysel başvuru yoluna gidin

Sonraki Haber

Erdoğan 45 günlük süreyi esnetebilir mi