Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Tüm yönleriyle el koyma-Hukab

Hukuki Makaleler

Suç ve suçlularla mücadele edebilmek, suçun iĢlenip iĢlenmediğini ve suç iĢlendiyse kim tarafından iĢlendiğini öğrenmek amacıyla kiĢilerin temel hak ve özgürlüklerine yönelik bir takım müdahaleler kabul edilmiĢtir. Ceza Muhakemesi Hukukunda bu müdahaleler koruma tedbiri olarak adlandırılmıĢtır. Koruma tedbirleri nedeniyle kiĢilerin temel hak ve özgürlükleri kısıtlanmaktadır. Bir taraftan kiĢilerin özel hayatına müdahale edilirken diğer taraftan toplumu ve bireyleri korumak ve sosyal yaĢamda düzeni sağlama amacı çatıĢmaktadır1. ĠĢte bu iki husus arasında bir dengenin kurulması gerekir. Bunun yolu da koruma tedbirlerinin çok sıkı Ģartlara bağlanması ve kiĢi hak ve özgürlüklerinin en az düzeyde kısıtlanması ile olanaklıdır

Hukuki Makaleler Haberleri

HMK'da değişiklik yapan kanun yürürlüğe girdi. Dikkat ! Neler değişti...

7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.İbraz edilmeyen delillerin sunulma süresi öne alındı. Şuan adli tatil içinde olsak da  İcra Mahkemerine açılan davalarda

HMK'daki önemli değişiklik - 18 : Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı oldu

MADDE 59- 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.“Dava şartı olarak arabuluculukMADDE 73/A- (1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olm

HMK'daki önemli değişiklik - 17 : Ticari davalarda uygulanan basit yargılama usulüne ilişkin parasal sınır “beşyüz” bin Türk lirasına çıkarıldı

MADDE 58- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüz bin” ibaresi “beş yüz bin” şeklinde değiştirilmiştir.ESKİ MADDE METNİ1. Genel olarak MADDE 42 (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çeki

Önceki Haber

HSYK 2. Daire Başkanı Yılmaz’dan önemli açıklamalar

Sonraki Haber

Celal Kara'nın ihracı ile gırgır geçeyim derken tüm mal varlıklarından olacaklar