Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Bir haktan vazgeçme anlamına gelen işlerde müvekkilden yazılı muvafakat alınması zorunludur.

Hukuki Makaleler

Şikâyetli avukatın, yukarıda özetlenen sulh sözleşmesi ile varılan sonuç ve sözleşmede vazgeçilen haklar ile ilgili olarak müvekkilinden yazılı izin almak yükümlülüğünde bulunmasına rağmen, bu yönde bir muvafakat aldığı yönünde bir savunması bulunmadığı gibi bu yönde bir belge de bulunmamaktadır. Sulh sözleşmesinde, 8 ayrı müvekkili ile ilgili olarak toplam bir tazminat miktarı için anlaşma yapmakta iken, ölenlerin mirasçılarının ve yaralananların bulunduğu, dolayısı ile tazminat hakları çok farkı miktarlarda olan kişiler için hangi miktarların toplamın içinde yer aldığını gösteren bir döküme yer vermemiştir. Bu durum, her kazazede için açılan dava tutarlarının da gösterilmemesi karşısında, hak sahiplerinin kendileri ile ilgili miktarları bilememesine ve şüpheye yer verecek nitelikte olup, özen ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırıdır.

http://www.hukukihaber.net/kararlar/avukatin-haktan-vazgecme-anlamina-gelen-islerde-muvekkilinin-yazili-izni-h63483.html

Hukuki Makaleler Haberleri

HMK'da değişiklik yapan kanun yürürlüğe girdi. Dikkat ! Neler değişti...

7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.İbraz edilmeyen delillerin sunulma süresi öne alındı. Şuan adli tatil içinde olsak da  İcra Mahkemerine açılan davalarda

HMK'daki önemli değişiklik - 18 : Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı oldu

MADDE 59- 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.“Dava şartı olarak arabuluculukMADDE 73/A- (1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olm

HMK'daki önemli değişiklik - 17 : Ticari davalarda uygulanan basit yargılama usulüne ilişkin parasal sınır “beşyüz” bin Türk lirasına çıkarıldı

MADDE 58- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüz bin” ibaresi “beş yüz bin” şeklinde değiştirilmiştir.ESKİ MADDE METNİ1. Genel olarak MADDE 42 (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çeki

Önceki Haber

‘Kollukta bulunan dosya için savcının emri gerekir' ibaresi iptal edildi

Sonraki Haber

Bir tecavüz mağdurunun çığlığı