Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

İstinaf ile temyiz arasında ne fark vardır?

Hukuki Makaleler  1. Her ikisi de üst derece mahkemeleridir. Ancak aralarındaki temel fark istinaf mahkemesinin olayı hem sabit olup olmama ve hem de hukuki açıdan incelemesine karşılık, Temyiz mahkemesi olayı sadece hukuki yönden inceler, mahkemelerin hukuka uygun karar verip veremediklerini denetler.


  1. Temyiz mahkemesinde yargılamanın duruşmalı yapılması istisnadır. Buna karşılık İstinaf mahkemesinde duruşmanın yapılması kuraldır.


  1. Temyiz mahkemesinde ek delil sunarak bunların tartışılmasını sağlamak mümkün değildir. Buna karşılık İstinaf mahkemesinde ilk derece mahkemesinde tartışılmamış bilgi ve belgeleri tartışmak ve ek delil sunmak, gerekirse tutuklama kararı bile vermek mümkündür.


  1. CMK’nın 289. maddesinde öngörülen haller hariç Temyiz mahkemesinde yargıla-ma gerekçeye bağlı olarak yapılabilir. Buna karşılık İstinaf mahkemesinde yargılama gerekçeye bağlı olarak yapılmaz. Mahkeme kendiliğinden her tür araştırmayı yaparak hükmü inceleyerek karar verebilir.


  1. Temyiz mahkemesi kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay genel kuruluna itiraz başvurusunda bulunabilir. Buna karşılık istinaf mahkemesi kararına karşı böyle bir başvuru yolu tanınmamıştır.


  1. Temyiz mahkemesi ile istinaf mahkemesinin verdiği kararlar da farklıdır. Gerçekten istinaf mahkemesi işin esasına hükmedebilirken, temyiz mahkemesinin, bazı sınırlı durumlar dışında böyle bir yetkisi yoktur.

Hukuki Makaleler Haberleri

HMK'da değişiklik yapan kanun yürürlüğe girdi. Dikkat ! Neler değişti...

7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.İbraz edilmeyen delillerin sunulma süresi öne alındı. Şuan adli tatil içinde olsak da  İcra Mahkemerine açılan davalarda

HMK'daki önemli değişiklik - 18 : Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı oldu

MADDE 59- 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.“Dava şartı olarak arabuluculukMADDE 73/A- (1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olm

HMK'daki önemli değişiklik - 17 : Ticari davalarda uygulanan basit yargılama usulüne ilişkin parasal sınır “beşyüz” bin Türk lirasına çıkarıldı

MADDE 58- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüz bin” ibaresi “beş yüz bin” şeklinde değiştirilmiştir.ESKİ MADDE METNİ1. Genel olarak MADDE 42 (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çeki

Önceki Haber

İstinaf ile itiraz arasında ne fark vardır?

Sonraki Haber

İstinafta Hukuk devleti ilkesi ne anlama gelir?