Bu konuda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Davasız Yargılama Olmaz İlkesi İstinafta Geçerli midir?

Hukuki MakalelerBir fiilin yargılanmasına başlanabilmesi için, dava açılması gerektiğini ifade eden ilkeye davasız yargılama olmaz ilkesi denmektedir31.

Yargılama makamının iddia ve savunma karşısındaki durumu bakımından üç sistem-den söz edilir. Bir kimsenin fail olarak cezalandırılması için başka bir kimse tarafından itham edilmesini ve itham edenin failin suçlu olduğunu ispat etmesini öngören sisteme itham sistemi denir. Bu, ferdiyetçi ve liberal düzenle ilgili bir sistemdir. Bu sistem, Ortaçağda otoriter devletlerin kurulmasıyla, yerini tahkik sistemi denilen ve muhakeme makamları sadece yargılama makamlarından ibaret olan ve sanığı muhakeme kişisi değil de muhakeme objesi olarak gören başka bir sisteme bıraktı. Bu iki sistemin yanında bir de karma sistem vardır. Bu sistem 1789 Fransız İhtilâlinden sonra tahkik sistemine tepki olarak ortaya çıkmıştır.


Bu sistemin esasları şunlardır:


Hâkim işe re’sen elkoyamaz.


Hâkim, tarafların delilleriyle bağlı değildir (CMK m. 225/2). Maddi gerçeğin araştırıl-ması kuraldır.


Sanık bir muhakeme objesi değil, muhakeme kişisidir, bazı hakları ve yükümlülükleri vardır.


Bu ilke elbette ki istinafta da geçerlidir. Kural olarak, istinaf istemi olmadan istinaf incelemesi yapmak mümkün değildir. Bunun istisnası otomatik istinaftır (m.272 CMK).

Hukuki Makaleler Haberleri

HÂKİMLER SAVCILAR KURULUNUN 'MORGU'

HÂKİMLER SAVCILAR KURULUNUN “MORGU”Morg, bildiğiniz morg yani. Cesetlerin çürüme ve kokuşmasını önlemek için soğuk ortamda muhafaza edildiği yer. Genellikle hastanelerin bodrum katında olur.Günü birlik, ayakta teşhis ve tedavi için poliklinikler giriş katında yer alır. Tedaviye hastanede devam zorun

HMK'da değişiklik yapan kanun yürürlüğe girdi. Dikkat ! Neler değişti...

7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.İbraz edilmeyen delillerin sunulma süresi öne alındı. Şuan adli tatil içinde olsak da  İcra Mahkemerine açılan davalarda

HMK'daki önemli değişiklik - 18 : Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı oldu

MADDE 59- 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.“Dava şartı olarak arabuluculukMADDE 73/A- (1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olm

Önceki Haber

Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi Nedir? Kanuna Aykırı Elde Edilen Delillerin Muhakemede Kullanılmaması İlkesi Nedir?

Sonraki Haber

Yüzyüzelik, Doğrudan Doğruyalık (Vasıtasızlık) İlkesi Nedir?