Bölge Adliye Mahkemeleri Başkanlarının Görevleri Nelerdir? konusunda kolayca emsal karar bulabilmek için lütfen Karar Arama sayfamıza bakınız.

Bölge Adliye Mahkemeleri Başkanlarının Görevleri Nelerdir?

Hukuki MakalelerBaşkanlık, başkan ve yazı işleri müdürlüğünden oluşur (m.27). Başkanlığın başında bulunacak başkan, birinci sınıf adlî yargı hâkim ve savcıları arasından HSYK tarafından atanacaktır (BAMK, m. 43). BAM başkanı, mahkemede yargılama görevine katılmayacak olup görevleri şunlardır; (m.34).


1- Mahkemeyi temsil etmek,


2- İstinaf (bölge adliye) mahkemesi başkanlar kuruluna ve adalet komisyonuna başkanlık etmek, başkanlar kurulu ile komisyon kararlarını yürütmek,


3- Mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak, genel yönetim işlerini yürütmek ve bu yolda uygun göreceği önlemleri almak


4- BAM memurlarını denetlemek ve denetletmek, personelden kendisine doğrudan bağlı olanlar hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarını uygulamak,


5- Hükme bağlanan işlerde adli yargı ilk derece mahkeme hâkim ve savcılarına verilen not fişlerini mercilerine göndermek,


6- Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.


BAM başkanının görevlerini düzenleyen,“Mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak, genel yönetim işlerini yürütmek ve bu yolda uygun göreceği önlem-leri almak” şeklindeki 34/3. maddesi ile Cumhuriyet Başsavcısının görevini düzenleyen “BAM’ın genel yönetim işlerini yürütmekle görevlidir” hükmünü taşıyan 40/3. maddesi arasında genel yönetim konularında bir kesişme söz konusudur. Bölge adliye


mahkemelerinin yapılanması içerisinde 32. maddeye göre Cumhuriyet başsavcılığında ayrıca bir idari işler müdürlüğü kurulması öngörüldüğüne göre, genel yönetim işlerinin açıklığa kavuşturulması, neleri içerdiğinin belirlenmesi gerekmektedir.

Önceki Haber

Bölge Adliye Mahkemeleri Yüksek Mahkeme midir?

Sonraki Haber

İlk derece mahkemesinin kesin olan hüküm ve kararları hangileridir? - Ceza

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yap