1. Anasayfa
  2. Hukuki Haber

Hukuki Haber

Hukuki Haber Diğer Güncel Hukuki Haberler

Fetö bağlantısı nedeniyle meslekten çıkartılan ve tutuklanan hakim hakkında hak ihlali kararı

3. Esas Yönündena. Genel İlkeler42. Genel ilkeler için bkz. Metin Evecen, B. No: 2017/744, 4/4/2018, §§ 47-52; Zafer Özer, B. No: 2016/65239, 9/1/2020, §§ 38-45.b. İlkelerin Olaya Uygulanması43. Somut olayda öncelikle başvurucunun tutuklanmasının kanuni dayanağının olup olmadığının belirlenmesi gere …

Diğer Haberler

Mağdur Olunan Bir Suç Sonucu Oluşan Gebeliğin Sonlandırılması Talebinin Sürüncemede Bırakılması hak ihlalidir

Mağdur Olunan Bir Suç Sonucu Oluşan Gebeliğin Sonlandırılması Talebinin Sürüncemede Bırakılması Nedeniyle Kişinin Maddî ve Manevî Varlığının Korunması Hakkının İhlal EdilmesiAnayasa Mahkemesi Genel Kurulu 23/7/2020 tarihinde, R.G. (B. No: 2017/31619) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde

Kambiyo senedinin bedelsiz olduğuna ilişkin iddianın faktoring şirketine karşı da ileri sürülebileceği

Yargıtay19. Hukuk DairesiEsas No:2015/17477Karar No:2016/6919K. Tarihi:TARİHİ : 30/12/2013NUMARASI : 2013/84-2013/439DAVACI : ...DAVALILAR : ....Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün sür

Cezaevindeki avukat görüşmesinin izlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin iddianın esas davada dile getirilmesi ve başvuru yolunun tüketilmesi gerekir

TÜRKİYE CUMHURİYETİANAYASA MAHKEMESİ  İKİNCİ BÖLÜM KARAR YALÇIN KARATAŞ BAŞVURUSU(Başvuru Numarası: 2016/60659) Karar Tarihi: 30/6/2020 İKİNCİ BÖLÜM KARAR  Başkan:Kadir ÖZKAYAÜyeler:Engin YILDIRIM  Celal Mümtaz AKINCI  Rıdvan GÜLEÇ&nbs

AYM: Suriye vatandaşlarına mirasçılık belgesi verilmemesi mülkiyet hakkının ihlalidir

i. Genel İlkeler51. Anayasa'nın 35. maddesinin ikinci fıkrasında mülkiyet hakkının ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabileceği belirtilmek suretiyle mülkiyet hakkına yönelik müdahalelerin kanunda öngörülmesi gereği ifade edilmiştir. Öte yandan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılma

AYM'den tanığın sorgulanması ile ilgili karar

a. Genel İlkeler38. Anayasa’nın 36. maddesinin birinci fıkrasında herkesin yargı organlarına davacı ve davalı olarak başvurabilme ve bunun doğal sonucu olarak da iddia, savunma ve adil yargılanma hakkı güvence altına alınmıştır. Anayasa'nın 36. maddesine adil yargılanma ibaresinin eklenmes

AYM . KHK ile ihraç edilenler avukatlık yapabilir

TÜRKİYE CUMHURİYETİANAYASA MAHKEMESİ  GENEL KURUL KARAR TAMER MAHMUTOĞLU BAŞVURUSU(Başvuru Numarası: 2017/38953) Karar Tarihi: 23/7/2020R.G. Tarih ve Sayı: 8/9/2020-31238 GENEL KURULKARAR Başkan:Zühtü ARSLANBaşkanvekili:Hasan Tahsin GÖKCANÜyeler:Serdar ÖZGÜLDÜR&nbs

İstirdat davasının koşulları-Sözlü kira sözleşmesi- kanıtlama yükü

6. Hukuk Dairesi         2014/2026 E.  ,  2014/12664 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 8. Sulh Hukuk MahkemesiTARİHİ : 31/10/2013NUMARASI : 2012/256-2013/644Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı istirdat davasına dair

Borçlunun yakınlarına SMS atan avukata Kişisel Verileri Koruma Kurulundan 125 Bin TL para cezası

“İlgili kişinin kişisel verilerinin, hakkında icra takibi yapan avukat tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi ve açıklanmasına ilişkin şikayet” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28/05/2020 Tarihli ve 2020/429 Sayılı Karar ÖzetiKarar Tarihi:28/05/2020Karar No:2020/429Konu Özeti:İlgili k

Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına dair KVKK Kararı

Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına Yönelik Talepler ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/481 Sayılı KararıKarar Tarihi:23/06/2020Karar No:2020/481Konu Özeti:Kişilerin Ad ve Soyadı

İhtiyati tedbire muhalefet eylemine ilişkin yeni düzenleme

Hukuk Muhakemeleri Kanunu değişikliği ile  HMK  398  maddesi kapsamında düzenlenen İhtiyati tedbire muhalefet eylemine ilişkin  hükümler aşağıdadır  MADDE 43 – 6100 sayılı Kanunun 398 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 398 – (1) İhtiyati te

Hukuki Makaleler              

Yasal Sürelere Düşürülmesini Kabul Etmemek Fesih Sebebi midir?

Yıllık İzin Müddetinin 07 Tem 2015156görüntüleme10Beğenme0YorumLinkedIn’de PaylaşFacebook’ta PaylaşGoogle Plus’ta PaylaşTwitter’da Paylaşİş Kanunu 22. madde uyarınca, İşveren, çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle u

Sınırların Yeniden Kontrolü: Schengen Can Çekişiyor

Avrupa Birliği İçişleri Bakanları son zamanlarda (en sonuncusu 14 Eylül 2015 tarihinde olmak üzere) sığınmacılarla ilgili sorunları konuşmak üzere bir araya gelseler de zirvelerden kimseyi tatmin edecek bir sonuç çıkmadan dağılıyorlar. Özellikle son günlerde Suriyeli mültecilerin Avrupa sınırlarına