1. Anasayfa
  2. Hukuki Haber

Hukuki Haber

Hukuki Haber Diğer Güncel Hukuki Haberler

Mirasın hükmen reddi nedeniyle takibe itiraz ve şikayet yoluna gidilmesi

12. Hukuk Dairesi         2019/11002 E.  ,  2020/6831 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgi …

Diğer Haberler

Sulh halinde karşı tarafın akti vekalet ücretinden sorumlu olmayacağına dair emsal karar

T.C. YARGITAY 13. Hukuk DairesiESAS NO : 2020/373 KARAR NO : 2020/4575                         T Ü R K   M İ L L E T İ    A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M IMAHKEMESİ : .TARİHİ : 20/01/2015NUMARASI :

Kadına özgü olmayan takılarla ilgili son Hukuk Genel Kurul kararı

T.C. YARGITAYHukuk Genel KuruluESAS NO : 2017/3-1040KARAR NO : 2020/240 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M IİNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : Eskişehir 1. Aile MahkemesiTARİHİ : 22/10/2015NUMARASI : 2015/692-2015/7

Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenen Kasten Yaralama Suçunun Şikâyet Aranmaksızın Takip Edilmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenen Kasten Yaralama Suçunun Şikâyet Aranmaksızın Takip Edilmesinin Anayasa’ya Aykırı OlmadığıAnayasa Mahkemesi 11/6/2020 tarihinde E.2019/2 numaralı dosyada, eşe veya kardeşe karşı işlenen kasten yaralama suçunun şikâyet aranmaksızın takip edilmesini ve eşe yönel

Mağdur Olunan Bir Suç Sonucu Oluşan Gebeliğin Sonlandırılması Talebinin Sürüncemede Bırakılması hak ihlalidir

Mağdur Olunan Bir Suç Sonucu Oluşan Gebeliğin Sonlandırılması Talebinin Sürüncemede Bırakılması Nedeniyle Kişinin Maddî ve Manevî Varlığının Korunması Hakkının İhlal EdilmesiAnayasa Mahkemesi Genel Kurulu 23/7/2020 tarihinde, R.G. (B. No: 2017/31619) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde

Kambiyo senedinin bedelsiz olduğuna ilişkin iddianın faktoring şirketine karşı da ileri sürülebileceği

Yargıtay19. Hukuk DairesiEsas No:2015/17477Karar No:2016/6919K. Tarihi:TARİHİ : 30/12/2013NUMARASI : 2013/84-2013/439DAVACI : ...DAVALILAR : ....Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün sür

Cezaevindeki avukat görüşmesinin izlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin iddianın esas davada dile getirilmesi ve başvuru yolunun tüketilmesi gerekir

TÜRKİYE CUMHURİYETİANAYASA MAHKEMESİ  İKİNCİ BÖLÜM KARAR YALÇIN KARATAŞ BAŞVURUSU(Başvuru Numarası: 2016/60659) Karar Tarihi: 30/6/2020 İKİNCİ BÖLÜM KARAR  Başkan:Kadir ÖZKAYAÜyeler:Engin YILDIRIM  Celal Mümtaz AKINCI  Rıdvan GÜLEÇ&nbs

AYM: Suriye vatandaşlarına mirasçılık belgesi verilmemesi mülkiyet hakkının ihlalidir

i. Genel İlkeler51. Anayasa'nın 35. maddesinin ikinci fıkrasında mülkiyet hakkının ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabileceği belirtilmek suretiyle mülkiyet hakkına yönelik müdahalelerin kanunda öngörülmesi gereği ifade edilmiştir. Öte yandan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılma

AYM'den tanığın sorgulanması ile ilgili karar

a. Genel İlkeler38. Anayasa’nın 36. maddesinin birinci fıkrasında herkesin yargı organlarına davacı ve davalı olarak başvurabilme ve bunun doğal sonucu olarak da iddia, savunma ve adil yargılanma hakkı güvence altına alınmıştır. Anayasa'nın 36. maddesine adil yargılanma ibaresinin eklenmes

AYM . KHK ile ihraç edilenler avukatlık yapabilir

TÜRKİYE CUMHURİYETİANAYASA MAHKEMESİ  GENEL KURUL KARAR TAMER MAHMUTOĞLU BAŞVURUSU(Başvuru Numarası: 2017/38953) Karar Tarihi: 23/7/2020R.G. Tarih ve Sayı: 8/9/2020-31238 GENEL KURULKARAR Başkan:Zühtü ARSLANBaşkanvekili:Hasan Tahsin GÖKCANÜyeler:Serdar ÖZGÜLDÜR&nbs

İstirdat davasının koşulları-Sözlü kira sözleşmesi- kanıtlama yükü

6. Hukuk Dairesi         2014/2026 E.  ,  2014/12664 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 8. Sulh Hukuk MahkemesiTARİHİ : 31/10/2013NUMARASI : 2012/256-2013/644Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı istirdat davasına dair

Hukuki Makaleler              

Bir haktan vazgeçme anlamına gelen işlerde müvekkilden yazılı muvafakat alınması zorunludur.

Şikâyetli avukatın, yukarıda özetlenen sulh sözleşmesi ile varılan sonuç ve sözleşmede vazgeçilen haklar ile ilgili olarak müvekkilinden yazılı izin almak yükümlülüğünde bulunmasına rağmen, bu yönde bir muvafakat aldığı yönünde bir savunması bulunmadığı gibi bu yönde bir belge de bulunmamaktadır. Su

Siyasetin acziyeti (Cemevleri) Doç.Dr.Vahap Coşkun

Cemevi kararı : Hukukun önemi Bu kararıyla Yargıtay, bir haksızlığın giderilmesine ve toplumsal barışın katkısına değerli bir katkıda bulunuyor. Umarım Yargıtay aynı özgürlükçü tavrı tekke ve zaviyelere dair talepler gündeme geldiğinde de gösterir...