1. Anasayfa
  2. Hukuki Haber

Hukuki Haber

Hukuki Haber Diğer Güncel Hukuki Haberler

Rekabet kurulundan WhatsApp hakkında tedbirx

Rekabet Kurumu tarafından Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 08 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşullar ile ilgili olarak, 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir kararı alındı.Rekabet Kurumu tarafınd …

Diğer Haberler

Fetö bağlantısı nedeniyle meslekten çıkartılan ve tutuklanan hakim hakkında hak ihlali kararı

3. Esas Yönündena. Genel İlkeler42. Genel ilkeler için bkz. Metin Evecen, B. No: 2017/744, 4/4/2018, §§ 47-52; Zafer Özer, B. No: 2016/65239, 9/1/2020, §§ 38-45.b. İlkelerin Olaya Uygulanması43. Somut olayda öncelikle başvurucunun tutuklanmasının kanuni dayanağının olup olmadığının belirlenmesi gere

İşyerinde erkek çalışanın kadınlar tuvaletine girmesi haklı fesih nedenidir

9. Hukuk Dairesi         2017/12318 E.  ,  2019/18196 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde old

Sulh halinde karşı tarafın akti vekalet ücretinden sorumlu olmayacağına dair emsal karar

T.C. YARGITAY 13. Hukuk DairesiESAS NO : 2020/373 KARAR NO : 2020/4575                         T Ü R K   M İ L L E T İ    A D I N AY A R G I T A Y   İ L A M IMAHKEMESİ : .TARİHİ : 20/01/2015NUMARASI :

Kadına özgü olmayan takılarla ilgili son Hukuk Genel Kurul kararı

T.C. YARGITAYHukuk Genel KuruluESAS NO : 2017/3-1040KARAR NO : 2020/240 T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A Y A R G I T A Y İ L A M IİNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : Eskişehir 1. Aile MahkemesiTARİHİ : 22/10/2015NUMARASI : 2015/692-2015/7

Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenen Kasten Yaralama Suçunun Şikâyet Aranmaksızın Takip Edilmesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenen Kasten Yaralama Suçunun Şikâyet Aranmaksızın Takip Edilmesinin Anayasa’ya Aykırı OlmadığıAnayasa Mahkemesi 11/6/2020 tarihinde E.2019/2 numaralı dosyada, eşe veya kardeşe karşı işlenen kasten yaralama suçunun şikâyet aranmaksızın takip edilmesini ve eşe yönel

Mağdur Olunan Bir Suç Sonucu Oluşan Gebeliğin Sonlandırılması Talebinin Sürüncemede Bırakılması hak ihlalidir

Mağdur Olunan Bir Suç Sonucu Oluşan Gebeliğin Sonlandırılması Talebinin Sürüncemede Bırakılması Nedeniyle Kişinin Maddî ve Manevî Varlığının Korunması Hakkının İhlal EdilmesiAnayasa Mahkemesi Genel Kurulu 23/7/2020 tarihinde, R.G. (B. No: 2017/31619) başvurusunda Anayasa’nın 17. maddesinde

Kambiyo senedinin bedelsiz olduğuna ilişkin iddianın faktoring şirketine karşı da ileri sürülebileceği

Yargıtay19. Hukuk DairesiEsas No:2015/17477Karar No:2016/6919K. Tarihi:TARİHİ : 30/12/2013NUMARASI : 2013/84-2013/439DAVACI : ...DAVALILAR : ....Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün sür

Cezaevindeki avukat görüşmesinin izlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin iddianın esas davada dile getirilmesi ve başvuru yolunun tüketilmesi gerekir

TÜRKİYE CUMHURİYETİANAYASA MAHKEMESİ  İKİNCİ BÖLÜM KARAR YALÇIN KARATAŞ BAŞVURUSU(Başvuru Numarası: 2016/60659) Karar Tarihi: 30/6/2020 İKİNCİ BÖLÜM KARAR  Başkan:Kadir ÖZKAYAÜyeler:Engin YILDIRIM  Celal Mümtaz AKINCI  Rıdvan GÜLEÇ&nbs

AYM: Suriye vatandaşlarına mirasçılık belgesi verilmemesi mülkiyet hakkının ihlalidir

i. Genel İlkeler51. Anayasa'nın 35. maddesinin ikinci fıkrasında mülkiyet hakkının ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabileceği belirtilmek suretiyle mülkiyet hakkına yönelik müdahalelerin kanunda öngörülmesi gereği ifade edilmiştir. Öte yandan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılma

AYM'den tanığın sorgulanması ile ilgili karar

a. Genel İlkeler38. Anayasa’nın 36. maddesinin birinci fıkrasında herkesin yargı organlarına davacı ve davalı olarak başvurabilme ve bunun doğal sonucu olarak da iddia, savunma ve adil yargılanma hakkı güvence altına alınmıştır. Anayasa'nın 36. maddesine adil yargılanma ibaresinin eklenmes

Hukuki Makaleler              

Hukuk ve yargı cehaletinin kaynağı fakülteler @goygoyhukuk

Hakim Faruk Özsu’nun adalet.org sitesindeki İlginç bir paylaşımı; hukukçuların cehaletini hukuk eğitim veren kurumlara bağlıyor. Paylaşımda şöyle deniliyor:“Yazıda bu "cehaletin" asıl sebep ve kaynağının hukuk fakülteleri, hukuk eğitimi ve "hukukçular" olduğunu, bu tedrisattan geçmeyenleri

TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN 66. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU

Sümeyye KOCAMAN* ÖZET Hukuka aykırı fiillerden biri olan haksız fiillerde istisnayı teşkil eden kusursuz sorumluluk hallerinden biri, adam çalıştıranın sorumluluğudur. Bu sorumluluk tipinde bir kişiyi çalıştırmak suretiyle onun hizmetinden yararlanan ve onu hâkimiyeti altında tutan olarak adam