18-21 YAŞ ARALIĞINDA OLAN SAĞIR VE DİLSİZLERE TEKERRÜR MÜMKÜN MÜ?

Ahmet Kezer
Ahmet Kezer
9 Ağustos 2020 Pazar

  


TEKERRÜRE DAİR SORU , YANIT VE YARGITAY İLAMLARI    II

 

2 Soru : 18-21 yaş aralığında olan sağır ve dilsizlerin işlediği suçlar hakkında tekerrür hükümleri uygulanır mı?

2 Yanıt : TCK 58/5 inci maddesinde sadece 18 yaşını doldurmamış çocukların işledikleri suçlar yönünden  tekerrür hükümlerinin uygulanmayacağını ifade etmiştir. Ancak TCK 31/3 üncü maddesinde 18-21 yaş aralığında olan sağır ve dilsizler hakkında, aynı Kanun'un 31/3. maddesinde belirtilen 15-18 yaş aralığındaki çocuklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı ifade etmiştir. CMK 150/(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir. Demek suretiyle 18-21 yaş aralığındaki sağır ve dilsizleri ÇOCUKLARLA EŞ DEĞER görmüştür. CMK da kıyasın mümkün olduğu ; TCK da kıyasın mümkün olmadığı sabittir. Öte yanda tekerrür hükmünün olduğu GENEL HÜKÜMLER kapsamında kaldığı, suç tanımlarına yer vermediği bu bağlamda genel hükümler kısımlarından da birbiri ile ilintili durumlarda yorum, kıyas, benzetme olabileceği, şüpheli durumlarda da sanık lehine yorum ilkesi gereği de nazara alındığında her ne kadar TCK 58 inci maddesinde yer almamış ise de 15-18 yaş aralığında olan SAĞIR VE DİLSİZLERİN işledikleri suçlar yönünden (TCK 58/5) TEKERRÜR hükümleri uygulanmayacağını düşünüyorum.

2 Yargıtay İlamı : "5237 sayılı TCK'nın 33. maddesi uyarınca fiili işlediği sırada 18-21 yaş aralığında olan sağır ve dilsizler hakkında, aynı Kanun'un 31/3. maddesinde belirtilen 15-18 yaş aralığındaki çocuklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı, 5237 sayılı TCK’nın 58/5. maddesi uyarınca da “fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümlerinin uygulanamayacağının” anlaşılması karşısında; Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18/09/2006 tarih, 2005/443 E-2006/338 K sayılı ilamına konu suçu işlediği sırada 18-21 yaş aralığında olan sağır ve dilsiz sanık hakkında bu mahkumiyet nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 58/5. maddesi uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanamayacağı, adli sicil kaydında tekerrüre esas başkaca mahkumiyetinin de bulunmadığı anlaşılmakla tebliğnamenin bozma düşüncesine katılınmamıştır."

Ahmet KEZER
Divriği Hakimi
17.12.2015

Yazılarım her türlü düşünce, yorum, eleştiri ve katkıya açıktır. Saygılarımla

Önceki Makale

MENŞE ŞEHADETNAMESİ

Sonraki Makale

TEKERRÜRE DAİR SORU , YANIT VE YARGITAY İLAMLARI III