MENŞE ŞEHADETNAMESİ

Fehmi Özdemir
9 Ağustos 2020 Pazar

MENŞE ŞEHADETNAMESİ


Abuzer,Gergerli ,traktörü olmayan orta halli bir çiftçi.
Yıllardır tarla-ev arasında su,azık,çapa,kazma kürek taşımaktan bitap düşmüştür.
Kararını verir:
Evdeki iki keçiyi satıp eşek almak ister.Hemen satar keçileri.Cebine 600 gaymeyi koyar.Komşusu Gaffar’ın pikabını kiralar.Hemen komşu ilçe S.......’in köyüne giderler.Bir eşek alma niyetinde iken tanesi 250 tlden iki adet eşek alır.Geriye kalan 100 TL ile de pikabın yol parasını öder.Yüklenirler eşeği pikaba,keyifleri de yerindedir.Pikabın teybine de Kahtalı MIÇI’nın ‘’LE LE LE SAKİNE,NİYE GİTTİN TÜTÜNE’’parçasını koyup,keyifli bir şekilde Gerger’in yolunu tutarlar.Daha S....... ilçe sınırlarını çıkmadan yolda Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolüne takılırlar.Abuzer’in de ,Gaffar’ın da içi rahattır.
Ehliyet tamam,ruhsat tamam kendilerine göre hiç bir eksiklikleri yoktur.
Jandarma astsubayı rutin ehliyet-ruhsat kontrolünü yaptıktan sonra araç sürücüsü Gaffar’a sorar;
-Ne taşıyorsunuz?
-eşek gomutanım.Eşek daşıyok .
-bunların menşe şehadetnamesi var mı?
-menev,menevşe,ne dedin gomutanım.
-menşe şehadetnamesi,MEN-ŞEEE!!
-gusura galma gomutanım, gene anlamadım.
-kardeşim bu hayvanı nerden aldınız,soyu sopu,salgın hastalığı var mı?Köydense muhtar,yok ilçeden aldıysanız belediyeden alacağınız menşe şehadetnamesi yoksa veteriner hekim raporu.
-biz soyunu sopunu nedek gomutanım.Eşek işte, bildiğimiz eşek.Dişlerine de baktık sağlıklı.
-kimin eşekler?
-aha bunun, bizim Abuzer’in.
-inin bakalım aşağıya ,imzalayın şu tutanağı.
Abuzer ve Gaffar kendilerine uzatılan sarı saman rengi tutanağı imzalar.
Para mara ödemezler.Bir imzayla kurtulduk sanarlar.
Beraber keyifli şekilde S........ sınırlarını geçip, Gerger ilçe sınırına yol alırlar.
Aradan iki ay geçer.
Muhtara iki adet tebligat gelir,biri Abuzer’e,öbürü Gaffar’a.
Meraklı bir şekilde açarlar sarı rekli,dört köşe tebligatı.
Köy muhtarı bilgiç bilgiç konuşur;
-Bu tebligatlar devletten.Devletten köye sarı renkli zarf geldimi adamın iflahını keser.
Ya hapisliktir,ya mahkeme celbi,ya da anasının nikahı ceza.
Zarf korkula korkula açılır.Zarfın üstünde S............. KAYMAKAMLIĞI-İlçe Tarım Müdürlüğü başlığı,altında SAYI,KONU yazılı anlaşılmaz başlık ve altında şöyle bir yazı mevcuttur:’’İlçemiz Jandarma Komutanlığı kolluk kuvvetlerince yol kontrollerinde menşe şehadetnamesiz hayvan sevki yaptığınıztespit edilmiştir.
3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 5728 sayılı Kanunla değişik 47 inci maddesi uyarınca idari para cezası kesilmiştir.İdari para cezasının bir sureti ilişikte gönderilmiştir.

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Imza-Baş Müdür V.’’
Ekteki tutanağa bakarlar hemen;hem Abuzere hem Gaffara 840’ar TL idari para cezası.
Abuzer;
-lo eşşek 250,menevşesi 840 ,böyle adalet mi olur.

Gaffar;
-beni de yaktın Abuzer
250’lik eşşeğe 840’lık ceza.Abuzer’in içine sinmez.Gerger’e gider.Bi arzuhalciye HAL dilekçesi yazdırır,ARZUHALİNİ anlatır.Dilekçesini Gerger kaymakamlığı aracılığı ile S......... kaymakamlığına göndertir.İşte böyle başlar 250’lik eşşeğe kesilen 840’ın davası.
S....... kaymakamlığı dilekçeyi G......... idare mahkemesine gönderir.G....... idare mahkemesi önce harç eksikliğini tespit eder.Abuzer 45 tl’yi postayla gönderir.Harç eksikliği tamamlanınca G......mahkemesi yetkisizlikle davayı reddeder.Abuzer bu sefer dosyanın Ş....... Mahkemesine gönderilmesini ister.
Hak arama mücadelesi böyle başlamıştır Abuzerin.

Davası halen derdesttir,dertleri gibi.
Tarlaya giden yükten kurtulayım derken başka yükler sırtlamıştır sırtına.
Hayat ve devlet neler yüklemiyor ki insanların sırtına..
Saygılar..

NOT:Gerçek bir olaydan alınmıştır.

Sonraki Makale

İcra memuru tebligattaki usulsüzlüğü resen dikkate alabilir mi?