Rusya'nın Azez'deki tırları vurması savaş suçudur.

Hüseyin ÇEKEN
9 Ağustos 2020 Pazar

Rusya'nın Azez'deki tirlari vurması savaş suçudur. Çünkü bu tirlar sivil obje (savaş hukuku terminolojisinde 'civilian objects') ve şoförleri/mürettebatı da sivil hedeftir (civilian targets). 

Bir silahlı çatışmada sivillerin öldürülmesi ancak iki şekilde mazur görülebilir. Bunlardan birincisi ve en önemlisi sivillerin silahlı çatışmalara doğrudan doğruya katılmalaridir (savaş hukuku terminolojisinde 'direct part in hostilities' olarak ifade edilir). İkinci durum ise orantisallik olarak da bilinen savaş hukuku prensibinin elverdiği ölçüde, bir miktar sivil kaybın ongorulebildigi ancak buna rağmen elde edilmek istenen askeri avantajın görece olarak daha üstün tutulduğu hallerdir.

Bu istisnalar dışında sivillere ve sivil objelere kasten zarar vermek, savaş hukuku sozleşmelerinde ve ua ceza divanı statüsünde savaş suçu olarak düzenlenmistir. 

BM nin ticareti yasaklayan kararının olması bu sivillerin kasten öldürülmesini haklı kılmaz. Çünkü ilgili BM kararında öldürücü güç kullanmak konusunda açık yetki olması gerekir. BM bu konuda genellikle VII nci Chapter altında karar alır ve 'lethal force' / 'by all means' tarzında cümleler kullanır. Bildiğim kadarıyla Suriye konusunda böyle bir karar yok...

Tüm bu nedenlerle Rusya ve Putin'in yaptıkları savaş suçudur ve ua hukuk organları önünde yargılanmayi gerektirir. 

Tansiyonun arttırılmamasi amacıyla bu hususta biraz suskun kalınmış olabilir ancak Türkiye isterse bu konuda gerekli girisimlerde bulunabilir... Bunu bir süre sonra tansiyon düşünce de yapabilir. ..

Önceki Makale

MENŞE ŞEHADETNAMESİ

Sonraki Makale

AĞALAR,BEYLER,MARABALAR...