Hukuki Haber Diğer Güncel Hukuki Haberler

Mirasın hükmen reddi nedeniyle takibe itiraz ve şikayet yoluna gidilmesi

12. Hukuk Dairesi         2019/11002 E.  ,  2020/6831 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgi …

YAZARLAR
+ Hukuki makale ve tezlerinizi eklemek için tıklayın.

Hukuki Makaleler

Siyasetin acziyeti (Cemevleri) Doç.Dr.Vahap Coşkun

Cemevi kararı : Hukukun önemi Bu kararıyla Yargıtay, bir haksızlığın giderilmesine ve toplumsal barışın katkısına değerli bir katkıda bulunuyor. Umarım Yargıtay aynı özgürlükçü tavrı tekke ve zaviyelere dair talepler gündeme geldiğinde de gösterir...

Kıdem tazminatında düzenli olarak alınan tüm ödemeler brüt maaşa eklenir

Kıdem tazminatını alacak olan çalışanlar hesap yapılırken dikkat. Düzenli olarak aldığınız tüm ödemeler brüt maaşa ekleniyor. Böylece alacağınız tazminat artıyorÇalışanların en çok merak ettikleri konulardan birisi de kıdem tazminatı. Bir süredir kıdem tazminatıyla ilgili değişiklikler tartışılıyor.

YARGITAY UYGULAMASINDA İŞ KAZASI

İş kazası gerek öğretide, gerek 506 sayılı yasada, gerekse 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında ve Yargıtay kararlarında tanımlanmıştır. Öğretide iş kazası, işçinin işvereninin hakimiyeti altında bulunduğu bir sırada, onun için

Koşullu Salıverilmede Toplamama Hatası

Prof. Ersan ŞenHükümlünün koşullu salıverilmeden faydalanabilmesi için, ceza infaz kurumunda geçireceği infaz süresinin İnfaz Kanunu m.107’de gösterilen kısımlarını iyi halli olarak tamamlaması şarttır.5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun “Birden fazla hükümdeki cezaların toplanması” başlıklı 99. madde

Vatandaş Soruyor Soru Sor

Karar ve ilam harcı
2 ay Önce soruldu
Tekerrür den ceza alır mı
2 ay Önce soruldu
İçtihat programı fiyatları
5 ay Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
5 ay Önce soruldu
İçtihat siteleri
5 ay Önce soruldu
İçtihat nedir?
5 ay Önce soruldu