Dosyanın işlemden kaldırılması Hmk 36. maddesi, reddi hâkim Orman kadastrosuna itiraz İşçinin davranışı nedeniyle fesih Şirket bilgisayarının ve mail adresinin kişisel amaçlarla kullanılması İddianemeye konu edilmeyen suçtan hüküm kurulması "adamın sinirini bozma ne yaparsan yap" şeklindeki beyanlar Fotokopi olan ekspertiz raporu Güvenlik görevlilerine taş atma eyleminin mutat ve meşru bir düşünce ve kanaat açıklama yöntemi olarak kabulü Direnme gerekçeleri gösterilmeden önceki kararın aynen tekrarı