Hukuki Haber

Hata nedeniyle tapu iptal ve tescil davası- h...

Hata nedeniyle tapu iptal ve tescil davası- hak düşürücü süre

Hukuki Haber

Hata nedeniyle tapu iptal ve tescil davası- h...

Hata nedeniyle tapu iptal ve tescil davası- hak düşürücü süre

Hukuki Haber

Muris tarafından mirasçılardan birinin üzerin...

Muris tarafından mirasçılardan birinin üzerine taşınmaz alınması-gizli bağış- tenkis davası

Hukuki Haber

Kira alacağı takibinde sözleşmeye ve imzaya a...

Kira alacağı takibinde sözleşmeye ve imzaya açıkça itiraz edilmemesi

Vatandaş Soruyor

Sürücü kursu

Manevi tazminat

İşletme projesi

Kadastral parselin ihyası

Çalışma saati