Yargıtay Karar Arama motorumuzun seçtikleri :        

Vatandaş Soruyor Soru Sor

İçtihat programı fiyatları
21 gün Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
21 gün Önce soruldu
En iyi içtihat programı hangisi
23 gün Önce soruldu
İçtihat siteleri
23 gün Önce soruldu
İçtihat nedir?
23 gün Önce soruldu
İnfaz sıralaması
24 gün Önce soruldu
Tapu da şamil yazısı
1 ay Önce soruldu
Masa sandalye
1 ay Önce soruldu

Diğer Kararlar Soruların Tamamını Göster

MUNZAM ZARAR İSTEMİ - DAVACININ SİGORTA TAZMİNATINI GEÇ ALMAKTAN DOLAYI TEMERRÜT FAİZİ İLE KARŞILANAMAYAN BİR ZARARI OLUP OLMADIĞI

 DAVA: Taraflar arasında görülen davada İstanbul 35. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 05.11.2012 tarih ve 2011/11-2012/273 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 10.09.2013 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşıl

Yargıtay 11.Ceza Dairesi E:2013/23703 K:2015/29857

Tebliğname No : 15 - 2012/121408MAHKEMESİ : Gaziantep 12. Asliye Ceza MahkemesiTARİHİ : 14/02/2012NUMARASI : 2011/413 (E) ve 2012/101 (K)Suç : Özel belgede sahtecilikYapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve tak

asliye hukuk mahkemesi - hukuk mahkemeleri - Kadastro tespiti - KADASTRO İŞLEMİ - taşınmaz mal - KESİNLEŞME - derdest - GÖREV

MAHKEMESİ : İZMİR KADASTRO MAHKEMESİTARİHİ : 25/02/2014NUMARASI : 2013/466-2014/52Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Kadastro sırası

İşçi alacağı ilamda brüt olarak belirtilmiş ise, alacaklı vergi ve sigorta primlerini indirdikten sonra net miktar üzerinden takip yapabilir

Borçlu itirazında; alacaklı vekili tarafından Karacabey Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2009/896 Esas, 2011/607 Karar sayılı ilamının dayanağının işçi alacağı olup hükmedilen kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının net ya da brut olduğunun belirtilmediği, takibe konu ilama esas teşkil eden bilirkişi raporu

CUMHURIYET SAVCISI

MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSuç : Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi HÜKÜM : Beraat Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü: Müştekinin 26.10.2010 tarihinde 13.00 sıralarında Ticaret Lisesi'nin yan tarafında otururken montunun cebind

Nafakada ÜFE artışının boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren yapılması gereği

MAHKEMESİ : İSKENDERUN 2. AİLE MAHKEMESİTARİHİ : 24/04/2014NUMARASI : 2014/109-2014/229Taraflar arasında görülen nafaka artırımı davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Y A R G I T A Y K A R A R ITemyiz isteminin süresi içinde o

Kamulaştırma bedeli - Değer tespiti - peşin harç

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca,.... sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Munzam zararda sorumluluk- davanın uzun sürmüş olması

MAHKEMESİ : İstanbul 6. Asliye Ticaret MahkemesiTARİHİ : 16/02/2010NUMARASI : 2010/7-2010/29Taraflar arasındaki “munzam zarar” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkeme’since davanın reddine dair verilen 12.06.2007 gün ve 2005/550 E., 2007/343 K. sayılı kararın

Sağlık kuruluşunun Sosyal güvenlik kurumuna karşı dolandırıcılık suçunun tedavi belgelerinin ödeme amaçlı olarak ibrazıyla mümkün olacağı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:Sanıklar hakkında nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından kamu davası açıldığı halde, mahkeme tarafından özel belgede sahtecilik suçundan bir karar verilmemiş ise de, her zaman karar verilmesi mümkün görülmüştür... hastanesinde doktor olarak

Mobing kavramı-tazminat

Taraflar arasındaki “maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; …4.İş Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 07.05.2009 gün ve E:2008/655, K:2009/255 sayılı kararın incelenmesi davacı A… vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesi