Hukuki Haber Diğer Güncel Hukuki Haberler

Mirasın hükmen reddi nedeniyle takibe itiraz ve şikayet yoluna gidilmesi

12. Hukuk Dairesi         2019/11002 E.  ,  2020/6831 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgi …

YAZARLAR
+ Hukuki makale ve tezlerinizi eklemek için tıklayın.

Hukuki Makaleler

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırılık / Ceza Genel Kurulu uygulaması.

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde toplantı; "birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi, içtima," gösteri ise; "bir istek veya karşı görüşün halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş" şeklinde tanımlanmış, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun

Velayet ve değiştirilmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca velayet, çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsar.Velayet, aynı zamanda ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri de içerir.Ana ve babanın çoc

İş başvurusu gebelik, annelik ve çocuk bakımı gerekçesi ile reddedilebilir mi?

Yazar: Av. Alper YILMAZ*III- İş ve Çalışma Hayatına Dair Ayrımcılık Yasakları Neleri Kapsamaktadır?İşverenin çalışanı veya bu amaçla işe başvuran kişi veya herhangi bir sıfatla çalışmak ya da iş deneyimi edinmek üzere işyeri ve iş ile ilgili bilgi edinmek isteyenkişi al

İstinaf mahkemeleri ilk derece mahkemesi kararlarını hangi yönlerden inceler? - Ceza

İstinaf mahkemeleri, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararları hem maddî (sabit olup olmaması) ve hem de hukukî yönden (kararın hukuka uygun olup olmadığı açısından) inceler.

Vatandaş Soruyor Soru Sor

Karar ve ilam harcı
2 ay Önce soruldu
Tekerrür den ceza alır mı
2 ay Önce soruldu
İçtihat programı fiyatları
5 ay Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
5 ay Önce soruldu
İçtihat siteleri
5 ay Önce soruldu
İçtihat nedir?
5 ay Önce soruldu