Anayasa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

  Başlık Dairesi
Yargıtay dairelerin ısrarla çelişkili karar vermeleri - aym - vakıf - ilave tediye Anayasa Mahkemesi
E:2017/29896 K:0/0
Bildirimsiz döviz transferi- idari para cezası 2. bölüm
E:2015/15358 K:0/0
Müteahhitten alınan evin tapusunun iptali - müteahhittin inşaatı tam bitirmemesi - aym kararı 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/12321 K:2017/27092017
Anayasa mahkemesinin çek kanununa ilişkin iptal kararı 2017 Genel kurul kararlarıAnayasa Mahkemesi
E:2016/191 K:2017/131
Gerekçeli karar alma hakkının ihlali 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2015/11798 K:0/0
Aym : savcılık internet sitesinden kimlik bilgileri tespit edilemeyen hakaret edeni bulmakla yükümlü değil 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/5831 K:2017/0
Anayasa mahkemesi : ihale bedelinin icra dairesince nemalandırılmaması - bireysel başvuru 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/6577 K:2017/16022017
Temyiz yolunun yanlış gösterilmesi mahkemeye erişim hakkının ihlalidir. 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/7114 K:0/0
Seçim kurulu kararına karşı bireysel başvuru 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/3912 K:2014/0
Anayasa değişikiğinde açık oy kullanılması değişikliğin iptalini hangi durumda gerektirir? işte 2010 tarihli aym kararı Genel kurul kararlarıAnayasa Mahkemesi
E:2010/49 K:2010/87
Nihai kararın uyaptan öğrenilmesi-bireysel başvuru-hak düşürücü süre-dosyada uyap üzerinden işlem yapılması 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/16800 K:0/0
Kararın miktar itibariyle kesin nitelikte olmasının hak ihlali sayılmayacağı 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/3907 K:0/0
Aile konutu - eşin rızası - yargıtay içtihat değişikliği öncesi - aym'nin mahkeme görüşünü inceleyip incelemeyeceği Genel kurul kararlarıAnayasa Mahkemesi
E:2014/17751 K:2016/0
Avcılık sırasında farları kullanılan kamyonetin müsaderesi olayda korunan kamu menfaati ve yaptırıma konu kabahatin mahiyeti ile orantılıdır. 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/5167 K:0/0
İcra mahkemesi - şikayetin karşı tarafa tebliğ edilmeksizin tensiben karar verilmesi 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/19289 K:2016/0
Özel hayatın gizliliği - sosyal medya - disiplin cezası - hukuka aykırı delil Genel kurul kararlarıAnayasa Mahkemesi
E:2014/16701 K:2016/1
Şeref ve itibar hakkı ile basın özgürlüğü Genel kurul kararlarıAnayasa Mahkemesi
E:2014/1291 K:2016/1
669 sayılı olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması ve milli savunma üniversitesi kurulması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun hükmünde kararnamenin iptali talebinin reddi 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2016/167 K:2016/160
668 sayılı olağanüstü hal kapsamında alınması gereken tedbirler ile bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması hakkında kanun hükmünde kararnamenin iptali talebinin reddi 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2016/166 K:2016/159
Olağanüstü hal kararnamesi anayasa mahkemesi denetimine tabi midir? 1991 tarihli aym kararının tam metni 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:1990/25 K:1991/1
Karşılıksız çek - çek kanunu - anayasa mahkemesi kararı - sözleşmeden doğan borç Genel kurul kararlarıAnayasa Mahkemesi
E:2001/408 K:2002/191
Karşılıksız çek - çek kanunu - anayasa mahkemesi kararı iptal kararı - 2017 Genel kurul kararlarıAnayasa Mahkemesi
E:1995/18 K:1995/50
Unutulma hakkı, anayasa mahkemesi, haber, sabıka 2. bölümA�HM
E:2013/5653 K:2016/0
Çomak/türkiye davası Genel kurul kararlarıA�HM
E:2006/226 K:0/0
Türkiye'de kısa dönem ikamet izni verilmesi istemiyle yaptığı başvuru sırasında hakkında iki adet yurda giriş yasağı kararı bulunduğundan bahisle 26/5/2014 tarihind 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2015/757 K:0/0
İzmir ili karaburun bölgesinde sahil güvenlik komutanlığı görevlileri tarafından, illegal yollardan yurtdışına çıkmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla 1/8/2014 tarihinde yakalanan ve hakkında idari gözetim kararı alınan afganista 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2015/33 K:0/0
Türkmenistan vatandaşı olan ve 25/3/2014 tarihinde türkiye'ye giriş yapan başvurucunun istanbul ilinde kalmakta olduğu evde, istanbul 6. sulh ceza mahkemesi hakimliğinin 2014/2975 değişik iş sayılı kararına istinaden 10/12/2014 tarihinde yapıla 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2015/509 K:0/0
Türkmenistan vatandaşı olan ve 11/10/2013 tarihinde türkiye'ye giriş yapan başvurucunun, istanbul ilinde kalmakta olduğu evde, istanbul 6. sulh ceza mahkemesi hakimliğinin değişik iş no: 2014/2975 sayılı kararına istinaden 10/12/2014 tarihinde 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2015/508 K:0/0
Başvurucular, kamuoyunda istanbul askeri casusluk davası olarak adlandırılan soruşturma kapsamında deniz kuvvetleri içerisinde fuhuş, şantaj, tehdit ve casusluk faaliyetlerini yürüten suç örgütüne üye olmak suç 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/253 K:0/0
Kilis ilinin suriye sınırına yakın bir bölgesinde, sınırdan hukuka aykırı olarak çıkış yapmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak hakkında 23/10/2014 tarihli idari gözetim kararı verilen ve istanbul valiliği tarafından 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/19481 K:0/0
Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verildiğini, sendikal faaliyetl 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/8807 K:0/0
Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verildiğini, sendikal faaliyetl 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/8744 K:0/0
Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verildiğini, sendikal faaliyetl 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/8808 K:0/0
Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verildiğini, sendikal faaliyetl 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/939 K:0/0
Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verildiğini, sendikal faaliyetl 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/1949 K:0/0
Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verildiğini, sendikal faaliyetl 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/8745 K:0/0
Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verildiğini, sendikal faaliyetl 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/8805 K:0/0
Kolluğun orantısız güç kullanması, kötü muamele yasağı, ifade özgürlüğü ,toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakları, basın açıklaması 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/3924 K:0/0
%10 barajı - bireysel başvuru 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/8842 K:0/0
Çelişkili yargıtay kararları - adil yargılanma hakkının ihlali 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/6932 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/8517 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/8806 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/8812 K:0/0
Telekomünikasyon yoluyla iletişimin dinlenmesi ve kayıt altına alınması tedbiri - özel yaşamın gizliliği hakkı - haberleşme ve ifade özgürlüklerinin ihlali 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/7054 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/8757 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/1263 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/1948 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/8809 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/940 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/1947 K:0/0
1 2 3 4 5