Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin
Filtreleme
Sırala:

Daire:

Kelime ile Filtrele:

Nerede:
Tümü
Başlıkta Ara
Metinde Ara
Özette Ara

Arama Şekli:
Herhangi Birinin Ekleriyle Ara
Herhangibiri İle Ara
Birlikte Ara

Toplam sonuç sayısı:
  Başlık Dairesi
Yargıtay dairelerin ısrarla çelişkili karar vermeleri - aym - vakıf - ilave tediye Anayasa Mahkemesi
E:2017/29896 K:0/0
Bildirimsiz döviz transferi- idari para cezası 2. bölüm
E:2015/15358 K:0/0
Müteahhitten alınan evin tapusunun iptali - müteahhittin inşaatı tam bitirmemesi - aym kararı 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/12321 K:2017/27092017
Anayasa mahkemesinin çek kanununa ilişkin iptal kararı 2017 Genel kurul kararlarıAnayasa Mahkemesi
E:2016/191 K:2017/131
Gerekçeli karar alma hakkının ihlali 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2015/11798 K:0/0
Aym : savcılık internet sitesinden kimlik bilgileri tespit edilemeyen hakaret edeni bulmakla yükümlü değil 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/5831 K:2017/0
Anayasa mahkemesi : ihale bedelinin icra dairesince nemalandırılmaması - bireysel başvuru 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/6577 K:2017/16022017
Temyiz yolunun yanlış gösterilmesi mahkemeye erişim hakkının ihlalidir. 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/7114 K:0/0
Seçim kurulu kararına karşı bireysel başvuru 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/3912 K:2014/0
Anayasa değişikiğinde açık oy kullanılması değişikliğin iptalini hangi durumda gerektirir? işte 2010 tarihli aym kararı Genel kurul kararlarıAnayasa Mahkemesi
E:2010/49 K:2010/87
Nihai kararın uyaptan öğrenilmesi-bireysel başvuru-hak düşürücü süre-dosyada uyap üzerinden işlem yapılması 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/16800 K:0/0
Kararın miktar itibariyle kesin nitelikte olmasının hak ihlali sayılmayacağı 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/3907 K:0/0
Aile konutu - eşin rızası - yargıtay içtihat değişikliği öncesi - aym'nin mahkeme görüşünü inceleyip incelemeyeceği Genel kurul kararlarıAnayasa Mahkemesi
E:2014/17751 K:2016/0
Avcılık sırasında farları kullanılan kamyonetin müsaderesi olayda korunan kamu menfaati ve yaptırıma konu kabahatin mahiyeti ile orantılıdır. 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/5167 K:0/0
İcra mahkemesi - şikayetin karşı tarafa tebliğ edilmeksizin tensiben karar verilmesi 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/19289 K:2016/0
Özel hayatın gizliliği - sosyal medya - disiplin cezası - hukuka aykırı delil Genel kurul kararlarıAnayasa Mahkemesi
E:2014/16701 K:2016/1
Şeref ve itibar hakkı ile basın özgürlüğü Genel kurul kararlarıAnayasa Mahkemesi
E:2014/1291 K:2016/1
669 sayılı olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması ve milli savunma üniversitesi kurulması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun hükmünde kararnamenin iptali talebinin reddi 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2016/167 K:2016/160
668 sayılı olağanüstü hal kapsamında alınması gereken tedbirler ile bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması hakkında kanun hükmünde kararnamenin iptali talebinin reddi 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2016/166 K:2016/159
Olağanüstü hal kararnamesi anayasa mahkemesi denetimine tabi midir? 1991 tarihli aym kararının tam metni 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:1990/25 K:1991/1
Karşılıksız çek - çek kanunu - anayasa mahkemesi kararı - sözleşmeden doğan borç Genel kurul kararlarıAnayasa Mahkemesi
E:2001/408 K:2002/191
Karşılıksız çek - çek kanunu - anayasa mahkemesi kararı iptal kararı - 2017 Genel kurul kararlarıAnayasa Mahkemesi
E:1995/18 K:1995/50
Unutulma hakkı, anayasa mahkemesi, haber, sabıka 2. bölümAİHM
E:2013/5653 K:2016/0
Çomak/türkiye davası Genel kurul kararlarıAİHM
E:2006/226 K:0/0
Türkiye'de kısa dönem ikamet izni verilmesi istemiyle yaptığı başvuru sırasında hakkında iki adet yurda giriş yasağı kararı bulunduğundan bahisle 26/5/2014 tarihind 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2015/757 K:0/0
İzmir ili karaburun bölgesinde sahil güvenlik komutanlığı görevlileri tarafından, illegal yollardan yurtdışına çıkmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla 1/8/2014 tarihinde yakalanan ve hakkında idari gözetim kararı alınan afganista 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2015/33 K:0/0
Türkmenistan vatandaşı olan ve 25/3/2014 tarihinde türkiye'ye giriş yapan başvurucunun istanbul ilinde kalmakta olduğu evde, istanbul 6. sulh ceza mahkemesi hakimliğinin 2014/2975 değişik iş sayılı kararına istinaden 10/12/2014 tarihinde yapıla 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2015/509 K:0/0
Türkmenistan vatandaşı olan ve 11/10/2013 tarihinde türkiye'ye giriş yapan başvurucunun, istanbul ilinde kalmakta olduğu evde, istanbul 6. sulh ceza mahkemesi hakimliğinin değişik iş no: 2014/2975 sayılı kararına istinaden 10/12/2014 tarihinde 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2015/508 K:0/0
Başvurucular, kamuoyunda istanbul askeri casusluk davası olarak adlandırılan soruşturma kapsamında deniz kuvvetleri içerisinde fuhuş, şantaj, tehdit ve casusluk faaliyetlerini yürüten suç örgütüne üye olmak suç 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/253 K:0/0
Kilis ilinin suriye sınırına yakın bir bölgesinde, sınırdan hukuka aykırı olarak çıkış yapmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak hakkında 23/10/2014 tarihli idari gözetim kararı verilen ve istanbul valiliği tarafından 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/19481 K:0/0
Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verildiğini, sendikal faaliyetl 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/8807 K:0/0
Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verildiğini, sendikal faaliyetl 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/8744 K:0/0
Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verildiğini, sendikal faaliyetl 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/8808 K:0/0
Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verildiğini, sendikal faaliyetl 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/939 K:0/0
Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verildiğini, sendikal faaliyetl 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/1949 K:0/0
Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verildiğini, sendikal faaliyetl 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/8745 K:0/0
Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verildiğini, sendikal faaliyetl 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/8805 K:0/0
Kolluğun orantısız güç kullanması, kötü muamele yasağı, ifade özgürlüğü ,toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakları, basın açıklaması 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/3924 K:0/0
%10 barajı - bireysel başvuru 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/8842 K:0/0
Çelişkili yargıtay kararları - adil yargılanma hakkının ihlali 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/6932 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/8517 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/8806 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/8812 K:0/0
Telekomünikasyon yoluyla iletişimin dinlenmesi ve kayıt altına alınması tedbiri - özel yaşamın gizliliği hakkı - haberleşme ve ifade özgürlüklerinin ihlali 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/7054 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/8757 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/1263 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/1948 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2013/8809 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet 2. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/940 K:0/0
Sendikanın tüm türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılma - mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmesi - sendikal faaliyet 1. bölümAnayasa Mahkemesi
E:2014/1947 K:0/0
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim