Hukuki Haber Diğer Güncel Hukuki Haberler

Mirasın hükmen reddi nedeniyle takibe itiraz ve şikayet yoluna gidilmesi

12. Hukuk Dairesi         2019/11002 E.  ,  2020/6831 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgi …

YAZARLAR
+ Hukuki makale ve tezlerinizi eklemek için tıklayın.

Hukuki Makaleler

CEZA YARGILAMASINDA MEŞRU MÜDAFAA

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

BORÇ İKRARI -KAMBİYO SENEDİ- MENFİ TESPİT DAVASINDA ISPAT SORUNU

I-Borç ikrarı:Hemen belirtilmelidir ki, mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun 17.maddesine göre, borcun sebebini ihtiva etmemiş olsa bile borç ikrarı geçerlidir. Her alacak hakkının varlığı, bunu sağlayan bir hukuk ilişkisine ve bunun sebebine dayanır. Bu sebep, alacak hakkının doğumunu, hukukç

Tasarrufun İptali Davalarında Yetki, Görev, Süre, Harç Ve Vekalet Ücreti

İptâl davasında, eğer "iptâli istenen tasarrufun alacaklıları zarara sokmak kasdıyla yapıldığı" (ve bu nedenle, 'haksız fiil' oluşturduğu) iddia ediliyorsa, "tasarrufun (haksız fiilin) yapıldığı yerde" (HUMK. mad. 21)'de iptâl davası açılabilir.   §a. İPTÂL DAVALARINDA YETKİ İcra

Hak Arama Hakkı

Bir hukuk devletinde herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir (m. 36 AY, m. 8 İHEB, m. 6 İHAS). Yeni CMK ile istinaf yolunun açılması, bu hakkın pekiştirilmesi anlamına gelmektedir.

Vatandaş Soruyor Soru Sor

Karar ve ilam harcı
2 ay Önce soruldu
Tekerrür den ceza alır mı
2 ay Önce soruldu
İçtihat programı fiyatları
5 ay Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
5 ay Önce soruldu
İçtihat siteleri
5 ay Önce soruldu
İçtihat nedir?
5 ay Önce soruldu