1. Anasayfa
 2. işverenin hakli feshi içtihatları

işverenin hakli feshi içtihatları

işverenin hakli feshi İçtihatları

işverenin hakli feshi Kararları

3.000.000'a yakın içtihat & karar arasından "işverenin hakli feshi" terimini içeren içtihat & karar listelenmektedir.
 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E:2012/35662, K:2014/30535

  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E:2012/35662, K:2014/30535

  ...an 2004 yılının sonuna kadar davalı şirketin rusya da bulunan muhtelif şantiyelerinde çalıştığını, 30 12 2004 tarihinde iş akdinin işveren tarafından hakli bir neden olmaksızın feshedilerek türkiye ye gönderildiğini, akdin feshinde müvekkillinin ücretinin 1 200,00 usd olduğunu, müvekkilinin ihbar ve kıd...
 • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E:2017/25546, K:2018/11128

  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E:2017/25546, K:2018/11128

  ...ı hakkında asılsız iddialarda bulunarak iş aktinin feshedildiğini iddia ederek; feshin geçersizliğine, işe iadesine yasadan doğan hakların ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir b)davalı cevabının özeti davalı vekili, davacının iş akdinin müvekkili şirket tarafından 05 12 2015 tarihinde başka bir çalışanla anlaşarak b...
  ...avacı tanığı ,, e de (31 070,60 x %1,1 =) 341,77 tl prim ödeneceğini, bu nedenle davalı şirketin haksız yere fazladan prim ödemek zorunda kaldığını işverenin güvenini kötüye kullandığından davacının iş akdinin hakli nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir c) İlk derece mahkemesi...
 • Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E:2016/3155, K:2019/1549

  Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E:2016/3155, K:2019/1549

  ...lan iş için görevlendirmeyi kabul etmeyerek işe gelmemesi olduğunu, bu sebeple kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir mahkeme kararının özeti mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir temyiz baş...
  ...irme yapılması hatalıdır somut uyuşmazlıkta, İş kanunu nun 22 maddesi bağlamında esaslı nitelikte bir değişiklik bulunmamaktadır aksine, davalı işverenin davacıyı mevcut görevi kapsamında, on gün gibi kısa sayılabilecek nitelikte geçici bir süre ile başka yerde görevlendirmesi işverenin yönetim yetkisi...
  ...kaynakçı ve montaj elemanı olduğu, geçici de olsa şehir dışında asıl işi dışında bekçi olarak görevlendirilmiş olması halinde bunu kabul etmemesinin hakli fesih sebebi olamayacağı, davacının gerçek işi dışında başka bir işte çalıştırılmak istenmesinin geçici de olsa esaslı değişiklik niteliğinde olduğu...
  ...ı ile sabittir davalı işveren iş sözleşmesinin davacının görevlendirmeyi kabul etmemesi sebebiyle haklı sebeple feshedildiğini savunmuş, davacı ise feshin haklı bir sebebe dayanmadığını ileri sürmüştür mahkemece, davacının holdinge bağlı bala daki çiftliğe on günlük görevlendirme ile bekçi olarak çal...
 • Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E:2016/3156, K:2019/1550

  Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E:2016/3156, K:2019/1550

  ...lan iş için görevlendirmeyi kabul etmeyerek işe gelmemesi olduğunu, bu sebeple kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir mahkeme kararının özeti mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir temyiz baş...
  ...htarnamede 06 06 2012 tarihinde 20 günlük görevlendirmeyi kabul etmediğini, 27 05 2012 de kaza geçirdiğini, parmağını kullanamadığını belirttiği, işverenin ise çalışır raporu gereği gerekçesiyi yeterli bulmadığı ve iş sözleşmesini feshettiğinin anlaşıldığı, işyerinin ,, nın kurşunlu ilçesinde olup davacı...
  ...kaynakçı ve montaj elemanı olduğu, geçici de olsa şehir dışında asıl işi dışında bekçi olarak görevlendirilmiş olması halinde bunu kabul etmemesinin hakli fesih sebebi olamayacağı, davacının gerçek işi dışında başka bir işte çalıştırılmak istenmesinin geçici de olsa esaslı değişiklik niteliğinde olduğu,...
  ...ı ile sabittir davalı işveren iş sözleşmesinin davacının görevlendirmeyi kabul etmemesi sebebiyle haklı sebeple feshedildiğini savunmuş, davacı ise feshin haklı bir sebebe dayanmadığını ileri sürmüştür mahkemece, davacının holdinge bağlı ,, daki çiftliğe on günlük görevlendirme ile bekçi olarak çalış...
 • Daha Fazla Sonuç ve Aramanızı Kolaylaştıracak Bir Çok Eşşisz Kullanıcı Dostu Özellikler İçin Hukuk Work'u 2 Ay Ücretsiz Deneyin
İşverenin hakli feshi haberleri İşverenin hakli feshi makaleleri