Anayasa Mahkemesi karar arama motorunu kullanmak için; arama kavramlarınızı, sayfanın en üstündeki arama çubuğuna yazıp ara tuşuna basmanız yeterli olacaktır.
  Anayasa Mahkemesi Kararları - Karar Başlığı Anayasa Mahkemesi
Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir hükmünün iptali kararı
İtiraz konusu kuralda, sürücü belgesi olmadan araç kullanan kimsenin aynı zamanda araç sahibi olmadığı durumlarda, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenleneceği belirtilmekte, araç sahibinin kusurunun bulunup bulunmadığı, aracı sürücü belgesi olmayan kişiye bilerek
Anayasa Mahkemesi
Genel kurul kararları
E:2012/106 K:2012/190
Müteahhitten alınan evin tapusunun iptali - müteahhittin inşaatı tam bitirmemesi - aym kararı
34. Başvurucular, tapu siciline güvenerek iyi niyetle bedeli mukabilinde satın aldıkları arsa paylarının yargısal bir kararla iptal edildiğinden yakınmaktadırlar. Başvurucular, uzun bir süre boyunca malik oldukları arsa paylarının mülkiyetini, kendi kusurları olmadığı hâlde kaybettiklerini
Anayasa Mahkemesi
2. bölüm
E:2014/12321 K:2017/27092017
Anayasa mahkemesi sendikal tazminata ilişkin iptal kararı
1-6.5 milyon işçiye sendikal tazminat geri geldi2-Sendikal faaliyetten atılan işçiye en az 12 maaş tazminat3-Bankacılık ve şehir içi toplu taşımada grev yasağı kalktı4-Lokavt kararı genişletilemeyecek
Anayasa Mahkemesi
Genel kurul kararları
E:2013/1 K:2014/161
Yargıtay dairelerin ısrarla çelişkili karar vermeleri - aym - vakıf - ilave tediye
Başvurucu tarafından dosyaya eklenen karar örneklerinden aynı işyerinde çalışan işçiler tarafından aynı nedene dayalı olarak açılan davaların bir kısmı işçiler lehine sonuçlanmışken bir kısım davanın da işçiler aleyhine sonuçlandığı saptanmıştır. Yine Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP
Anayasa Mahkemesi

E:2017/29896 K:0/0
Bildirimsiz döviz transferi- idari para cezası
Başvuru, bildirim ve izin koşuluna uyulmadan yurt dışına döviz çıkarılması kabahatinden dolayı idari para cezası verilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
Anayasa Mahkemesi
2. bölüm
E:2015/15358 K:0/0
Aihm “karar ilam harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmez” düzenlemesine ilişkin kararı
uradaki mesele, kaybeden tarafın üstlenmesi gereken harçları peşinen ödeme zorunluluğunun, başvuranın lehine verilen bağlayıcı kararı almasını ve sonrasında icra takibini başlatmasını engellemesidir.Bu bağlamda, mahkemeye erişim hakkının mutlak olmadığı ancak sınırlamalara tabi olduğu anımsatılır; e
Anayasa Mahkemesi
Genel kurul kararları
E:2002/25321 K:2007/0
Anayasa mahkemesinin çek kanununa ilişkin iptal kararı 2017
V. HÜKÜM14.12.2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin, 15.7.2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanun’un;A. 63. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrasının;1. Birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,2. İkinci cümlesinin;a. “…
Anayasa Mahkemesi
Genel kurul kararları
E:2016/191 K:2017/131
Ali suat ertosun beklenen vakit gazetesi başvurusu
Başvuru, ulusal ölçekte yayın yapmış Anadoluda Vakit gazetesinde yayımlanan bir köşe yazısında kullanılan ifadelerin başvurucunun kişilik haklarını zedelediği iddialarına ilişkindir.
Anayasa Mahkemesi
1. bölüm
E:2013/1299 K:0/0
Müzeyyen nergiz ve semire nergiz başvurusu-vekalet ücretine ilişkin ihlal kararı
Başvuru, vekâlet ücreti alacağının tahsili istemiyle açılan alacak davasında, Mahkemece alınan bilirkişi raporlarında belirlenenden çok daha düşük miktarda alacağa hükmedilmesi ve yargılamanın makul sürede sonuçlanmaması nedenleriyle eşitlik ilkesinin, mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihla
Anayasa Mahkemesi
2. bölüm
E:2013/9687 K:0/0
Hesna temizcan ve diğerleri başvurusu
Başvuru, 21/6/2006 tarihinde Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tazminat davasında düşük miktarlarda tazminata hükmedilmesi ve yargılamanın makul sürede sonuçlanmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
Anayasa Mahkemesi
Genel kurul kararları
E:2013/6993 K:0/0
Anayasa mahkemesinin yargılamada makul süre kavramına ilişkin ilkesel kararı
Başvurucular Güher Ergun ve Tosun Tayfun Ergun açısından yaklaşık sekiz, başvurucu Olcay Koç açısından ise yaklaşık on bir yıllık yargılama süreleri nazara alındığında, başvurucuların yargılama faaliyetinin uzunluğu sebebiyle, yalnızca ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşı
Anayasa Mahkemesi
1. bölüm
E:2012/13 K:0/0
Ceza ve hukuk davasının makul sürede bitirilmediğine ilişkin
Başvuru, ceza ve hukuk davalarının makul sürede sonuçlanmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının, etkili başvuru hakkının ve mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
Anayasa Mahkemesi
2. bölüm
E:2913/5709 K:0/0
Aydın aslan ve diğerleri başvurusu (2)
   Başvurucular, 13/10/1958 tarihinde murisleri aleyhine Kızıltepe Kadastro Mahkemesinde açılan kadastro tespitine itiraz davasının Mardin Kadastro Mahkemesinde halen devam ettiğini, yargılamanın makul sürede sonuçlandırılamadığını, bu sürede taşınmazlarını kullanamadıklarını ve taşın
Anayasa Mahkemesi
2. bölüm
E:2014/4644 K:0/0
Kanuni zamanaşımı süresinin dolması yüzünden banka hesaplarındaki tahsil edilemeyen paraların devlet hazinesine geçmesi mülkiyet hakkı ihlalidir.
Fakat bankanın işlediği faizin zaman aşımı süresini bölen bir hesap hareketi olmadığını belirten içtihatla birlikte, uzun bir süredir kullanılmadığı gerekçesiyle bir banka hesabına sahip olmaktan doğan hakların zaman aşımına uğraması gibi radikal bir önlemin uygulanması hesap sahiplerini, özellikle
Anayasa Mahkemesi
Genel kurul kararları
E:2013/9 K:2013/9
Aynı fiilden dolayı iki kez yargılama olmaz ilkesi ve istisnaları
Başvuru kararında, alkollü araç kullanan kişilerin 5237 sayılı Kanun’un 179. maddesi uyarınca cezalandırılabilmesi için, somut olayda aracın trafik düzenine aykırı olarak, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde kullanılıp kullanılmadığının ve alınan
Anayasa Mahkemesi
Genel kurul kararları
E:2014/124 K:2015/24
Murat mandalı başvurusu
     Başvuru, 20/11/2000 tarihinde Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tazminat davasının makul sürede sonuçlanmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlali iddiası ile ilgilidir.
Anayasa Mahkemesi
2. bölüm
E:2013/4491 K:0/0
Mustafa metin başvurusu
     Başvuru, 18/11/2004 tarihinde izinsiz proje kullanımı iddiasıyla açılan tazminat davasının makul sürede sonuçlanmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlaline ilişkindir.
Anayasa Mahkemesi
2. bölüm
E:2013/9017 K:0/0
Cbc tekstil san. ve tic. ltd. şti.
     Başvuru, 13/12/2006 tarihinde açılan tazminat davasında, makul sürede yargılama yapılmadığı, lehe olan deliller dikkate alınmadan ve hatalı olarak hüküm kurulduğu, Mahkeme ve Yargıtay kararlarının gerekçesiz oluşturulduğu nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlali idd
Anayasa Mahkemesi
2. bölüm
E:2013/7045 K:0/0
Aym : savcılık internet sitesinden kimlik bilgileri tespit edilemeyen hakaret edeni bulmakla yükümlü değil
Buna karşın mevcut başvuruda, başvurucunun itibarına kimlik bilgileri bilinmeyen bir kişi tarafından müdahalede bulunulmuştur. Üstelik Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin açık kimlik bilgilerinin tespitinin mümkün olmadığını belirtmiştir ....31. Somut olayda Cumhuriyet Savcısı, İntern
Anayasa Mahkemesi
1. bölüm
E:2014/5831 K:2017/0
Gerekçeli karar alma hakkının ihlali
60. İlk Derece Mahkemesi tarafından esasa ilişkin değerlendirmeler yapılırken suça konu bononun düzenlenme sebebi tartışılmış ve iki nedenle bononun keşidecinin iradesi dışında doldurulduğu kabul edilmiştir. İlk olarak A.D. ve M.D.nin ekonomik ve sosyal durumunun 300.000 avro bedelli bir taşınmazı s
Anayasa Mahkemesi
1. bölüm
E:2015/11798 K:0/0
1 2 3 4 5