Danıştay Kararları Arama

Danıştay karar arama motorunu kullanmak için; arama kavramlarınızı, sayfanın en üstündeki arama çubuğuna yazıp ara tuşuna basmanız yeterli olacaktır.
  Danıştay Kararları - Karar Başlığı Danıştay
Kamu görevlisinin avukatlık ruhsatnamesitalebi avukatlık stajının tamamlanması baro levhasına kayıt zamanı
İdare D.Gen.Kur.         2010/2022 E.  ,  2014/123 K.KAMU GÖREVLİSİNİN AVUKATLIK RUHSATNAMESİTALEBİAVUKATLIK STAJININ TAMAMLANMASI BARO LEVHASINA KAYIT ZAMANI"İçtihat Metni"Özeti : Avukatlık ruhsatnamesi verilmesinin, memuriyetle birlikte avukatlık
Danıştay

E:2010/2022 K:2014/123
Yeminli mali müşavirin yükümlü şirketin vergi borcundan sorumluluğu
DANIŞTAY 4. Daire ESAS: 2011/7308KARAR: 2014/4091İstemin Özeti : Yeminli Mali Müşavir olan davacı adına tam tasdik raporu düzenlediği … Su Ürünleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin vergi borçları nedeniyle müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla düzenlenip, tebliğ edilen ödeme em
Danıştay

E:2011/7308 K:2014/4091
Danıştay: önlisans üzerine lisans bitirenin intibakı
DANIŞTAY 5. Daire ESAS: 2011/1149 KARAR: 2014/4992İsteğin Özeti : Zonguldak İdare Mahkemesi'nin 25/11/2010 günlü, E:2010/1220, K:2010/1537 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemind
Danıştay

E:2011/1149 K:2014/4992
Bankadan rehinli aracın vergi idaresince satılması halinde doğacak ihtilaflar adli yargıda çözümlenecektir.
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Danıştay

E:2010/4186 K:2013/657
Adli yargıda şirkete karşı dava açılmış olması, aynı olay nedeniyle hizmet kusuru bulunan idareye karşı tazminat davası açılmasına engel değildir.
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Danıştay
10.daire
E:2009/13300 K:2013/9240
Şirket temsilcisinin görev yaptığı dönemde tahakkuk eden vergi borcundan sorumlu tutulması
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Danıştay

E:2009/588 K:2012/3021
Naklen atama, eş durumu soruşturma raporu, kamu yararı,
2. Daire         2011/1065 E.  ,  2014/5119 K."İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.         
Danıştay

E:2011/1065 K:2014/5119
Açıktan vekil olarak atananların, memurlar için öngörülen izinlerden faydalanamayacağına dair
T.C. Danıştay 5. Dairesi Esas No:2013/1509 Karar No:2014/7930 "Dava, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü emrinde vekil hemşire olarak görev yapan davacı tarafında
Danıştay
5.daire
E:2013/1509 K:2014/7930
Dava açma süresı- çed raporu gerekli değildir kararı yörede duyurulmalıdır
14. Daire         2014/2688 E.  ,  2014/6362  "İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.   Temyiz İsteminde Bulunan (Davac
Danıştay
14.daire
E:2014/2688 K:2014/6362
Kayıp kaçak bedelinin iadesi davası adli yargıda görülmelidir
Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2015/4076 E.  ,  2015/2838 K. "İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A YONÜÇÜNCÜ DAİREEsas No:2015/4076Karar No:2015/2838Davacı :Vekili : Davalı : Davanın_Özeti : Davacı şirket tarafından fatura
Danıştay
13.daire
E:2015/4076 K:2015/2838
Ülke çapında uygulanmayan kurul kararları hakkında idare mahkemeleri görevlidir
Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2015/3585 E.  ,  2015/2833 K. "İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A YONÜÇÜNCÜ DAİREEsas No : 2015/3585Karar No : 2015/2833 Davacı : Vekili : Davalı : Davanın Özeti :Piyasa aktörleri tar
Danıştay
13.daire
E:2015/3585 K:2015/2833
Düzenleyıcı işlemler-yazılı sınav ilanı- davanın görev yönünden reddı
12. Daire         2014/7668 E.  ,  2014/5994 K.  Davacı : … Davalı : Adalet Bakanlığı Davanın Özeti            : Avukat olan davacı tarafından, Adalet Bakanlığının 07.08.2014 tarihli "A
Danıştay
İdari daireleri dava genel kurulu
E:2014/7668 K:2014/5994
Anadolu lisesi, norm kadro fazlası,
2. Daire         2012/12855 E.  ,  2014/6512 K"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektiTemyiz İsteminde Bulunan (Davacı)   
Danıştay
2.daire
E:2012/12855 K:2014/6512
Hayvan bakıcısı, koruma ve güvenlik görevlisi, 399 sayılı k.h.k.’nin 3, 25. md., sözleşmeli personel
2. Daire         2011/7507 E.  ,  2014/6331 K.HAYVAN BAKICISI, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, 399 SAYILI K.H.K.’NİN 3, 25. MD.,SÖZLEŞMELİ PERSONEL"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopy
Danıştay
2.daire
E:2011/7507 K:2014/6331
Veteriner hekim, naklen atama, eş durumu soruşturma raporu,
2. Daire         2011/1065 E.  ,  2014/5119 K.VETERİNER HEKİM, NAKLEN ATAMA,EŞ DURUMU SORUŞTURMA RAPORU, KAMU YARARI, "İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması huk
Danıştay
2.daire
E:2011/1065 K:2014/5119
Öğretmen, naklen atama, dershane, anadolu lisesi, hizmet gereği
2. Daire         2010/5749 E.  ,  2014/3824 K.ÖĞRETMEN, NAKLEN ATAMA, DERSHANE,ANADOLU LİSESİ, HİZMET GEREĞİ"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki soruml
Danıştay
2.daire
E:2010/5749 K:2014/3824
Anayasa mahkemesi kararlarının geriye yürümezliği ilkesi memura ödenen vekalet ücreti
2. Daire         2013/4583 E.  ,  2014/3270 K.ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİMEMURA ÖDENEN VEKALET ÜCRETİ BELEDİYE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDE GÖREVLİ MEMUR"İçtihat Metni"Temyiz İsteminde Bulunan ( Davalı ) : İstanbul Büyükşehir &n
Danıştay
2.daire
E:2013/4583 K:2014/3270
Eksik inceleme nedeniyle bozma performans değerlendirme ve geliştirme formu cumhuriyet savcısı
2. Daire         2013/9486 E.  ,  2014/2277 K.EKSİK İNCELEME NEDENİYLE BOZMA PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME FORMU CUMHURİYET SAVCISI"İçtihat Metni"Özeti : Dava konusu performans değerlendirme ve geliştirme formunun dayanağı olan hususlar
Danıştay
2.daire
E:2013/9486 K:2014/2277
Faiz alacağına ikinci kez faiz işletilemez
2. Daire         2010/1701 E.  ,  2014/1788 K.FAİZ ALACAĞINA İKİNCİ KEZ FAİZ İŞLETİLEMEZDAVACININ İSTEMİYLE BAĞLILIK İLKESİ"İçtihat Metni"Özeti : Faiz, asıl alacağa bağlı fer'i nitelikte bir hak olup kişilerin hak etmiş oldukları alacakları zaman
Danıştay
2.daire
E:2010/1701 K:2014/1788
Kesin ve yürütülmesi gereken işlem- hizmet puanı hesaplanması
2. Daire         2011/554 E.  ,  2014/714 K.KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLEMHİZMET PUANI HESAPLANMASI LİSE MÜDÜRÜ  Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı)           : … Karşı Taraf   : Si
Danıştay
2.daire
E:2011/554 K:2014/714
1 2 3 4 5