Yargıtay Ceza Daireleri Kararları motorunu kullanmak için; arama kavramlarınızı, sayfanın en üstündeki arama çubuğuna yazıp ara tuşuna basmanız yeterli olacaktır.
  Yargıtay Kararları - Karar Başlığı argıtay Dairesi
Ssç hakkında kapalı yerine açık yargılama yapılmış olması bozma nedeni değildir
Suça sürüklenen çocuk K.'ın 18 yaşından küçük olması karşısında yargılamasının kapalı oturumlarda gerçekleştirilmesi gerekirken 17/05/2013 ve 07/06/2013 tarihli oturumların CMK.nun 185. maddesine aykırı davranılarak açık yapılması, telafisi mümkün olmadığından; bozma nedeni olamaz. 
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2014/5598 K:2015/1659
Toraksa nafiz iki bıçak darbesi öldürmeye teşebbüs sayılmalıdır
 Sanığın, mağdurun göğüs bölgesine her biri toraksa nafiz olan iki bıçak darbesi vurarak solda hemotoraksa ve yaşamsal tehlike geçirmesine sebebiyet verecek şekilde yaraladığı olayda, suçta kullanılan aletin cinsi, hedef alınan vücut bölgesi, darbe sayısı ve şiddeti, yaraların yerleri ve niteli
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2014/1097 K:2015/1655
Kasten yaralama - kastın aşılması sonucu ölüm
Sanığın fırsat bulmasına karşın maktülün sadece bacaklarını bıçaklaması sonucu gerçekleşen ölüm, kasten yaralama sonucu gerçekleşen fiil olup alt cezayı gerektirir.
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2011/1535 K:2011/1737
Adam öldürme •n kanıtları
Suçu aydınlatacak kanıtlar, yeterince irdelenmeden hüküm kurulamaz.
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2008/6962 K:2011/3913
Haksız tahrik
Olayda haksız tahrik bulunup bulunmadığının var ise boyutlarının tartışılması ve sonucuna göre uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmemesi hatalıdır.
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2009/8257 K:2011/4287
Sanıklara ayrı müdafii
Aynı suçun ayrı sanıklarına ayrı müdafii atanır.
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2011/972 K:2011/5975
Kasten öldürmeye teşebbüs - kasten yaralama
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2014/3151 K:2015/3099
Kasten öldürmeye teşebbüs - suça sürüklenen çocuk için kapalı yerine açık oturum yapılması
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2014/2608 K:2015/2557
Maktül "sen sinek bile vuramazsın adammısın" şeklinde söylemde bulunması üzerine sanığın av tüfeğiyle yakın atış mesafesinden maktüle bir kez ateş etmesi -alt sınırdan ceza verilmesi gereği
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2014/4340 K:2014/6752
Denetim süresinde yeni suç işlenmesi halinde duruşma açılmadan ve eski hükme atıf yapılarak karar verilemez
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2014/4425 K:2014/6735
Kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, hakaret
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2013/2989 K:2014/6772
Kasten öldürme, 6136 sayılı kanuna muhalefet.-uyarlama davasının duruşmalı yapılması gereği
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2014/5067 K:2014/6693
Savunma hakkının kısıtlanması - zorunlu müdafii gerektiren hal
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2014/5140 K:2014/6696
İddianamenin tebliğiyle duruşma günü arasında en az bir hafta süre bulunması" gerektiği gözetilmeden,
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2013/4080 K:2014/6698
Telefon numaralarının olay tarihinde sanıklar tarafından kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak, baz istasyonları itibari ile değerlendirme yapılmak üzere arayan-aranan kayıtlarının ilgili operatörlerden ve telekominikasyon iletişim başkanlığından is
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2014/5584 K:2014/6710
Öldürmeye teşebbüs hali
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2013/4318 K:2014/6711
Yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde mahkumiyet hükümleri kurulması bozmayı gerektirir
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2014/5110 K:2014/6712
Kasten öldürme, yağma -takdir hakkının kullanılacağı durumlarda duruşma yapılması gereği
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2014/4208 K:2014/6714
Demans hastası maktüle karşı nitelikli kasten öldürme ve nitelikli cinsel saldırı suçları-delillerin değerlendirilmesin sübutu
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2014/2218 K:2014/6622
Kasten yaralama, 6136 sayılı yasaya aykırılık
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2013/2820 K:2014/6637
1 2 3 4 5