Yargıtay karar arama motorunu kullanmak için; arama kavramlarınızı, sayfanın en üstündeki arama çubuğuna yazıp ara tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

  Yargıtay Kararları - Karar Başlığı Yargıtay Dairesi
Yargıtay Karar Arama Avukatın danışıklı icra takibi ve haciz, satış işlemleri yapmasının zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik suçu oluşturacağı
avukatların 1136 sayılı Kanunun 35/1 ve 35/A maddelerinde yazılı ve münhasıran avukatlar tarafından yapılabilecek iş ve işlemler ile uzlaştırma işlemi ve barolar ile Türkiye Barolar Birliğinin organlarında ifa ettikleri görevleri yönünden kamu görevlisi olduklarında kuşku bulunmadığı, kamu görevlisi
Yargıtay Ceza Dairesi
5.daire
E:2013/8909 K:2015/12058
Yargıtay Karar Arama Cezai sorumluluğun sözleşmelerle kaldırılamayacağına ve devir edilmeyeceğine dair
Yolcunun ölümü veya herhangi bir cismani zarara uğraması halinde, bu zarara sebebiyet veren kaza hava aracında veya iniş veya biniş sırasında meydana geldiği takdirde, taşıyıcı sorumludur." Aynı Kanun'un 125. maddesindeki 'Taşıyıcının sorumluluğunu tamamen veya kısmen kaldıran veya 124. madd
Yargıtay Ceza Dairesi
9.daire
E:2010/357 K:2010/2913
Yargıtay Karar Arama Sanığın alkol nedeniyle direksiyon hakimiyetini yitirerek kazaya ve taksirle yaralamaya sebebiyet vermesi halinde sadece yaralamandan dolayı ceza verilmesi gerektiği
  ÖZET: OLAY GECESİ SANIĞIN 2.83 PROMİL ALKOLLÜ VE UYUŞTURUCU ALMIŞ OLARAK KULLANDIĞI ARACIYLA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK ÜÇ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU OLAYDA, SANIĞIN GÜVENLİ SÜRÜŞ YETENEĞİNİ KAYBETTİĞİ, DOLAYISIYLA BİLİNÇLİ TAKSİRİN KOŞULLARININ GERÇEKLEŞTİĞİ VE TAKSİRLİ ÖLDÜ
Yargıtay Ceza Dairesi
12.daire
E:2014/11211 K:2014/14568
Yargıtay Karar Arama Tevhid selam kudüs ordusu - islami hareket ordusu - silahlı terör örgütü
ÖZET: DAVA KONUSU TEVHİD-SELAM/KUDÜS ORDUSU VE İSLAMİ HAREKET ÖRGÜTLERİNİN SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU, DAİREMİZİN BOZMA KARARINA UYGUN BİÇİMDE SANIKLARIN ANILAN TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÜYESİ VE YÖNETİCİSİ OLDUKLARI, YÖNETİCİ KONUMUNDAKİ SANIKLARDAN E. B.'IN BAŞTA İSLAMİ HAREKET ÖRGÜTÜ
Yargıtay Ceza Dairesi
9.daire
E:2013/14623 K:2014/3621
Yargıtay Karar Arama Gürültüye neden olma - eylemin hem kabahat hem de suç oluşturması
26/04/2006 tarihli 5491 sayılı Kanun'un 14. maddesi ile değişik, Çevre Kanununun 20. maddesinin son fıkrasında "Bu maddenin uygulamasında Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların, fiilin suç oluşturması haline ilişkin hükümleri saklıdır." hükmüne yer verilmesi ayrıca Kabahatler Kanunu'nun 15/3. maddesi
Yargıtay Ceza Dairesi
4.daire
E:2012/21910 K:2013/8802
Yargıtay Karar Arama Köpek havlamasının gürültüye neden olup olmadığının bilirkişi eliyle tespiti gerekir
ÖZET: SANIĞIN KONUTUNDA ÇEVRE SAĞLIĞI EKİPLERİNİN YAPMIŞ OLDUKLARI DENETİMLERDE .. ADET ÇOBAN KÖPEĞİNİN HAVLARKEN .....TARİHİNDE ÇEVREYE YAYILAN GÜRÜLTÜ DÜZEYİNİN …DBA OLDUĞUNUN TESPİT EDİLDİĞİ VE SANIK HAKKINDA TUTANAK DÜZENLENMİŞ OLUP, ÇEVRE SAĞLIĞI VE LABORATUAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ...... TARİH
Yargıtay Ceza Dairesi
4.daire
E:2012/8722 K:2012/18431
Yargıtay Karar Arama Tanık dinleme yetkisi bulunmayan kolluk tarafından düzenlenen bilgi alma tutanağı - yalan tanıklık
Tanık dinleme yetkisi bulunmayan kolluk tarafından düzenlenen "bilgi alma tutanağı"ndaki beyan nedeniyle yalan tanıklık suçunun oluşmayacağı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi,
Yargıtay Ceza Dairesi
9.daire
E:2015/1563 K:2013/4417
Yargıtay Karar Arama Cep telefonunun hoparlöründen tehdit ve hakareti duyan tanıklık beyanı geçerlidir
KATILAN VE TANIK İ. A.'IN AŞAMALARDAKİ TUTARLI BEYANLARINDA, BİRLİKTE BELEDİYE GİŞESİNDE SAAT 21.00 SIRALARINDA ÇALIŞTIKLARI SIRADA CEP TELEFONUNUN HOPARLÖRÜNÜN AÇILMASIYLA "O .... FAHİŞE, SENİ MERMİ MANYAĞI YAPACAĞIM" ŞEKLİNDE TEHDİT VE HAKARET ETTİĞİNİ BELİRTMELERİ KARŞISINDA, HANGİ NEDENLE SA
Yargıtay Ceza Dairesi
4.daire
E:2013/8808 K:2015/23904
Yargıtay Karar Arama Kamyon kasasında hayasızca hareketlerde bulunma
ÖZET: HAYASIZCA HAREKETLERDE BULUNMA SUÇUNDAN SANIKLARIN YAPILAN YARGILAMALARINDA GÖREVLİ POLİS MEMURLARININ KAMYONUN İÇİNDE SANIKLARI BULDUKLARINDA SANIK Y...'IN ÜZERİNDE İÇ ÇAMAŞIRI İLE BULUNDUĞU HALDE DİĞER SANIK S...'IN GİYİNİK ŞEKİLDE KAMYONUN YATAK KISMINDA GÖRÜLDÜĞÜ, SANIKLARIN ALENİ OLAR
Yargıtay Ceza Dairesi
14.daire
E:2012/5553 K:2012/8686
Yargıtay Karar Arama Kemik kırığının yaşamsal fonksiyonlara etkisi hafif üst sınırdan ceza verilmesi orantılılık ilkesine uymaz
Adli tıp kriterleri açısından kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif (1), ağır (6) derece şeklinde sınıflandırılması ve 5237 sayılı TCK'nin 87/3. maddesinde kemik kırığının hayat fonksiyonlarına etkisine göre cezanın en fazla 1/2 ye kadar artırımının öngörülmüş olması karşısınd
Yargıtay Ceza Dairesi
3.daire
E:2015/1580 K:2015/15883
Yargıtay Karar Arama Geçici rapor esas alınarak karar verilmesi doğru değildir
ÖZET: SOMUT OLAYDA, MAĞDUR HAKKINDA BEYOĞLU ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENEN 22.06.2010 TARİHLİ RAPORDA; MAĞDURUN AMELİYAT SONRASI TIBBİ EVRAKININ TEMİNEN GÖNDERİLMESİ SONRASI KESİN TIBBİ KANAAT BİLDİRİLEBİLECEĞİ BELİRTİLMESİNE VE MAĞDURUN KOVUŞTURMA AŞAMASINA TIBBİ EVRAKLARI GETİRTİLDİĞİ H
Yargıtay Ceza Dairesi
3.daire
E:2014/37830 K:2015/11384
Yargıtay Karar Arama Sanığın denetim süresi içinde yeni bir suç işlemesi - zamanaşımı
ÖZET: SANIK HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI VERİLDİKTEN SONRA, SANIĞIN DENETİM SÜRESİ İÇİNDE, 21/12/2010 TARİHİNDE YENİ BİR SUÇ İŞLEDİĞİ, HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ KESİNLEŞTİĞİ TARİH OLAN 01/01/2009 TARİHİ İLE YENİ SUÇUN İŞLENDİĞİ 21/12/2010 TARİHİ A
Yargıtay Ceza Dairesi
3.daire
E:2015/10490 K:2015/17448
Yargıtay Karar Arama Yaralama - mağdurda posttravmatik stres bozukluğu oluştuğu
Sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamalarında bir gün öncesinde kızlarına küfür etmesi sebebiyle olay tarihinde mağdur A. H.'in kulağını tuttuğuna ilişkin ikrarına, olay sırasında orada bulunan sanığın kızı tanıklar H. ile Z. N.'un babaları olan sanığın mağdur A. H.'in kulağından tuttuğuna dair beya
Yargıtay Ceza Dairesi
3.daire
E:2014/37109 K:2015/11347
Yargıtay Karar Arama Ssç hakkında kapalı yerine açık yargılama yapılmış olması bozma nedeni değildir
Suça sürüklenen çocuk K.'ın 18 yaşından küçük olması karşısında yargılamasının kapalı oturumlarda gerçekleştirilmesi gerekirken 17/05/2013 ve 07/06/2013 tarihli oturumların CMK.nun 185. maddesine aykırı davranılarak açık yapılması, telafisi mümkün olmadığından; bozma nedeni olamaz. 
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2014/5598 K:2015/1659
Yargıtay Karar Arama Toraksa nafiz iki bıçak darbesi öldürmeye teşebbüs sayılmalıdır
 Sanığın, mağdurun göğüs bölgesine her biri toraksa nafiz olan iki bıçak darbesi vurarak solda hemotoraksa ve yaşamsal tehlike geçirmesine sebebiyet verecek şekilde yaraladığı olayda, suçta kullanılan aletin cinsi, hedef alınan vücut bölgesi, darbe sayısı ve şiddeti, yaraların yerleri ve niteli
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2014/1097 K:2015/1655
Yargıtay Karar Arama Suça ilişkin hükümlerin zaman bakımından uygulanması-taşınmaza tecavüz
Sanıklar tarafından ev inşaatı yapmak suretiyle tecavüz edildiği iddia olunan taşınmazın 3091 sayılı Yasa uyarınca yapılan idari soruşturmada Kapıkaya beldesinde bulunan tapulama harici yer, keşifte dinlenen teknik bilirkişisi raporunda ise Kapıkaya köyü sınırları içerisinde bulunan tapulama harici
Yargıtay Ceza Dairesi
8.daire
E:2014/28887 K:2015/13847
Yargıtay Karar Arama Tanık beyanları arasında önemsiz farklar olması ve şikayetin eylemden 9 gün sonra yapılması gerekçesiyle beraat kararı verilemez
Yargılamaya konu somut olayda; katılanın, sanığın alışveriş merkezinde eğer o davada şikayetinden vazgeçmezsen bu sefer senin ayağını değil, kızının boynunu kırarım dediği iddiasının, annesi olan A. A. ve kardeşi Y. A. tarafından doğrulanması, ancak anlatımlar arasında suçun sübutunu etkileyecek der
Yargıtay Ceza Dairesi
4.daire
E:2013/7577 K:2015/24093
Yargıtay Karar Arama Kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki- telefonla hakarette aleniyet unsuru-hakaret
 Sanığın telefonda hakaret etmesi eyleminde, aleniyet unsurunun oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle TCK'nın 125/4. maddesinin uygulanması, 
Yargıtay Ceza Dairesi
4.daire
E:2013/8835 K:2015/23910
Yargıtay Karar Arama Vergi borçlusunun yeddiemindeki kamyonu zorla alması
 eylemin TCK 290/2-son cümle yollamasıyla 149/1-d maddesine uyduğu ve Kamu idarelerinin alacaklarını tahsil etme amacıyla yaptıkları takiplerde haczedilerek yediemine teslim edilen mallara karşı işlenen eylemlerde bu yasa hükmünün uygulanacağı gözetilmeden yerinde ve yasal olmayan gerekçeyle ya
Yargıtay Ceza Dairesi
6.daire
E:2012/20739 K:2015/38014
Yargıtay Karar Arama Zimmetnda cezanın belirlenmesi -orantılılık
ÖZET: 5237 SAYILI TCK'NIN 61. MADDESİ UYARINCA TEMEL CEZA BELİRLENİRKEN SÖZ KONUSU MADDENİN 1. FIKRASINDA YEDİ BEND HALİNDE SAYILAN HUSUSLARLA AYNI KANUNUN 3. MADDESİNİN 1. FIKRASINDAKİ "SUÇ İŞLEYEN KİŞİ HAKKINDA İŞLENEN FİİLİN AĞIRLIĞIYLA ORANTILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİNE HÜKMOLUNUR" ŞEKL
Yargıtay Ceza Dairesi
5.daire
E:2014/5181 K:2015/7691
1 2 3 4 5 6