Yargıtay karar arama motorunu kullanmak için; arama kavramlarınızı sayfanın en üstündeki arama çubuğuna yazıp ara tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

  Yargıtay Kararları - Karar Başlığı Yargıtay Dairesi
Yargıtay Karar Arama Avukatın danışıklı icra takibi ve haciz, satış işlemleri yapmasının zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik suçu oluşturacağı
ÖZET: AVUKATLARIN 1136 SAYILI KANUNUN 35/1 VE 35/A MADDELERİNDE YAZILI VE MÜNHASIRAN AVUKATLAR TARAFINDAN YAPILABİLECEK İŞ VE İŞLEMLER İLE UZLAŞTIRMA İŞLEMİ VE BAROLAR İLE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN ORGANLARINDA İFA ETTİKLERİ GÖREVLERİ YÖNÜNDEN KAMU GÖREVLİSİ OLDUKLARINDA KUŞKU BULUNMADIĞI, KAMU
Yargıtay Ceza Dairesi
5.daire
E:2013/8909 K:2015/12058
Yargıtay Karar Arama Cezai sorumluluğun sözleşmelerle kaldırılamayacağına ve devir edilmeyeceğine dair
Yolcunun ölümü veya herhangi bir cismani zarara uğraması halinde, bu zarara sebebiyet veren kaza hava aracında veya iniş veya biniş sırasında meydana geldiği takdirde, taşıyıcı sorumludur." Aynı Kanun'un 125. maddesindeki 'Taşıyıcının sorumluluğunu tamamen veya kısmen kaldıran veya 124. madd
Yargıtay Ceza Dairesi
9.daire
E:2010/357 K:2010/2913
Yargıtay Karar Arama Sanığın alkol nedeniyle direksiyon hakimiyetini yitirerek kazaya ve taksirle yaralamaya sebebiyet vermesi halinde sadece yaralamandan dolayı ceza verilmesi gerektiği
  ÖZET: OLAY GECESİ SANIĞIN 2.83 PROMİL ALKOLLÜ VE UYUŞTURUCU ALMIŞ OLARAK KULLANDIĞI ARACIYLA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK ÜÇ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU OLAYDA, SANIĞIN GÜVENLİ SÜRÜŞ YETENEĞİNİ KAYBETTİĞİ, DOLAYISIYLA BİLİNÇLİ TAKSİRİN KOŞULLARININ GERÇEKLEŞTİĞİ VE TAKSİRLİ ÖLDÜ
Yargıtay Ceza Dairesi
12.daire
E:2014/11211 K:2014/14568
Yargıtay Karar Arama Tevhid selam kudüs ordusu - islami hareket ordusu - silahlı terör örgütü
ÖZET: DAVA KONUSU TEVHİD-SELAM/KUDÜS ORDUSU VE İSLAMİ HAREKET ÖRGÜTLERİNİN SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU, DAİREMİZİN BOZMA KARARINA UYGUN BİÇİMDE SANIKLARIN ANILAN TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÜYESİ VE YÖNETİCİSİ OLDUKLARI, YÖNETİCİ KONUMUNDAKİ SANIKLARDAN E. B.'IN BAŞTA İSLAMİ HAREKET ÖRGÜTÜ
Yargıtay Ceza Dairesi
9.daire
E:2013/14623 K:2014/3621
Yargıtay Karar Arama Gürültüye neden olma - eylemin hem kabahat hem de suç oluşturması
26/04/2006 tarihli 5491 sayılı Kanun'un 14. maddesi ile değişik, Çevre Kanununun 20. maddesinin son fıkrasında "Bu maddenin uygulamasında Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların, fiilin suç oluşturması haline ilişkin hükümleri saklıdır." hükmüne yer verilmesi ayrıca Kabahatler Kanunu'nun 15/3. maddesi
Yargıtay Ceza Dairesi
4.daire
E:2012/21910 K:2013/8802
Yargıtay Karar Arama Köpek havlamasının gürültüye neden olup olmadığının bilirkişi eliyle tespiti gerekir
ÖZET: SANIĞIN KONUTUNDA ÇEVRE SAĞLIĞI EKİPLERİNİN YAPMIŞ OLDUKLARI DENETİMLERDE .. ADET ÇOBAN KÖPEĞİNİN HAVLARKEN .....TARİHİNDE ÇEVREYE YAYILAN GÜRÜLTÜ DÜZEYİNİN …DBA OLDUĞUNUN TESPİT EDİLDİĞİ VE SANIK HAKKINDA TUTANAK DÜZENLENMİŞ OLUP, ÇEVRE SAĞLIĞI VE LABORATUAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ...... TARİH
Yargıtay Ceza Dairesi
4.daire
E:2012/8722 K:2012/18431
Yargıtay Karar Arama Tanık dinleme yetkisi bulunmayan kolluk tarafından düzenlenen "bilgi alma tutanağı"ndaki beyan nedeniyle yalan tanıklıknun oluşmaz
Tanık dinleme yetkisi bulunmayan kolluk tarafından düzenlenen "bilgi alma tutanağı"ndaki beyan nedeniyle yalan tanıklık suçunun oluşmayacağı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi,
Yargıtay Ceza Dairesi
9.daire
E:2015/1563 K:2013/4417
Yargıtay Karar Arama Cep telefonunun hoparlöründen tehdit ve hakareti duyan tanıklık beyanı geçerlidir
KATILAN VE TANIK İ. A.'IN AŞAMALARDAKİ TUTARLI BEYANLARINDA, BİRLİKTE BELEDİYE GİŞESİNDE SAAT 21.00 SIRALARINDA ÇALIŞTIKLARI SIRADA CEP TELEFONUNUN HOPARLÖRÜNÜN AÇILMASIYLA "O .... FAHİŞE, SENİ MERMİ MANYAĞI YAPACAĞIM" ŞEKLİNDE TEHDİT VE HAKARET ETTİĞİNİ BELİRTMELERİ KARŞISINDA, HANGİ NEDENLE SA
Yargıtay Ceza Dairesi
4.daire
E:2013/8808 K:2015/23904
Yargıtay Karar Arama Kamyon kasasında hayasızca hareketlerde bulunma
ÖZET: HAYASIZCA HAREKETLERDE BULUNMA SUÇUNDAN SANIKLARIN YAPILAN YARGILAMALARINDA GÖREVLİ POLİS MEMURLARININ KAMYONUN İÇİNDE SANIKLARI BULDUKLARINDA SANIK Y...'IN ÜZERİNDE İÇ ÇAMAŞIRI İLE BULUNDUĞU HALDE DİĞER SANIK S...'IN GİYİNİK ŞEKİLDE KAMYONUN YATAK KISMINDA GÖRÜLDÜĞÜ, SANIKLARIN ALENİ OLAR
Yargıtay Ceza Dairesi
14.daire
E:2012/5553 K:2012/8686
Yargıtay Karar Arama Kemik kırığının yaşamsal fonksiyonlara etkisi hafif üst sınırdan ceza verilmesi orantılılık ilkesine uymaz
ÖZET: ADLİ TIP KRİTERLERİ AÇISINDAN KEMİK KIRIKLARININ HAYAT FONKSİYONLARINA ETKİSİNİN HAFİF (1), AĞIR (6) DERECE ŞEKLİNDE SINIFLANDIRILMASI VE KANUN MADDESİNDE KEMİK KIRIĞININ HAYAT FONKSİYONLARINA ETKİSİNE GÖRE CEZANIN EN FAZLA 1/2 YE KADAR ARTIRIMININ ÖNGÖRÜLMÜŞ OLMASI KARŞISINDA, KATILAN
Yargıtay Ceza Dairesi
3.daire
E:2015/1580 K:2015/15883
Yargıtay Karar Arama Geçici rapor esas alınarak karar verilmesi doğru değildir
ÖZET: SOMUT OLAYDA, MAĞDUR HAKKINDA BEYOĞLU ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENEN 22.06.2010 TARİHLİ RAPORDA; MAĞDURUN AMELİYAT SONRASI TIBBİ EVRAKININ TEMİNEN GÖNDERİLMESİ SONRASI KESİN TIBBİ KANAAT BİLDİRİLEBİLECEĞİ BELİRTİLMESİNE VE MAĞDURUN KOVUŞTURMA AŞAMASINA TIBBİ EVRAKLARI GETİRTİLDİĞİ H
Yargıtay Ceza Dairesi
3.daire
E:2014/37830 K:2015/11384
Yargıtay Karar Arama Sanığın denetim süresi içinde yeni bir suç işlemesi - zamanaşımı
ÖZET: SANIK HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI VERİLDİKTEN SONRA, SANIĞIN DENETİM SÜRESİ İÇİNDE, 21/12/2010 TARİHİNDE YENİ BİR SUÇ İŞLEDİĞİ, HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARININ KESİNLEŞTİĞİ TARİH OLAN 01/01/2009 TARİHİ İLE YENİ SUÇUN İŞLENDİĞİ 21/12/2010 TARİHİ A
Yargıtay Ceza Dairesi
3.daire
E:2015/10490 K:2015/17448
Yargıtay Karar Arama Yaralama - mağdurda posttravmatik stres bozukluğu oluştuğu
ÖZET: SANIĞIN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMALARINDA BİR GÜN ÖNCESİNDE KIZLARINA KÜFÜR ETMESİ SEBEBİYLE OLAY TARİHİNDE MAĞDUR A. H.'İN KULAĞINI TUTTUĞUNA İLİŞKİN İKRARINA, OLAY SIRASINDA ORADA BULUNAN SANIĞIN KIZI TANIKLAR H. İLE Z. N.'UN BABALARI OLAN SANIĞIN MAĞDUR A. H.'İN KULAĞINDAN TUTTUĞUNA
Yargıtay Ceza Dairesi
3.daire
E:2014/37109 K:2015/11347
Yargıtay Karar Arama Ssç hakkında kapalı yerine açık yargılama yapılmış olması bozma nedeni değildir
Suça sürüklenen çocuk K.'ın 18 yaşından küçük olması karşısında yargılamasının kapalı oturumlarda gerçekleştirilmesi gerekirken 17/05/2013 ve 07/06/2013 tarihli oturumların CMK.nun 185. maddesine aykırı davranılarak açık yapılması, telafisi mümkün olmadığından; bozma nedeni olamaz. 
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2014/5598 K:2015/1659
Yargıtay Karar Arama Toraksa nafiz iki bıçak darbesi öldürmeye teşebbüs sayılmalıdır
ÖZET: SANIĞIN, MAĞDURUN GÖĞÜS BÖLGESİNE HER BİRİ TORAKSA NAFİZ OLAN İKİ BIÇAK DARBESİ VURARAK SOLDA HEMOTORAKSA VE YAŞAMSAL TEHLİKE GEÇİRMESİNE SEBEBİYET VERECEK ŞEKİLDE YARALADIĞI OLAYDA, SUÇTA KULLANILAN ALETİN CİNSİ, HEDEF ALINAN VÜCUT BÖLGESİ, DARBE SAYISI VE ŞİDDETİ, YARALARIN YERLERİ VE NİTELİ
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2014/1097 K:2015/1655
Yargıtay Karar Arama Cep telefonuna mesajı göndermedim savunmasının bilirkişi eliyle araştırılması gerekir
ÖZET: KATILANIN, KENDİ CEP TELEFONUNDAN ÇEKİLMEDİĞİ HALDE SANIĞIN OLUŞTURDUĞUNU VE BOŞANMA DAVASINDA DELİL OLARAK İBRAZ ETTİĞİNİ BEYAN ETTİĞİ, MESAJIN, CEP TELEFONLARINDA MOBİL İŞLETİM SİSTEMLERİNİN BULUNDUĞU VE PROGRAM YÜKLENEBİLMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU DİKKATE ALINARAK, TARAFLARA AİT CEP TELEFON
Yargıtay Ceza Dairesi
8.daire
E:2014/30037 K:2015/14023
Yargıtay Karar Arama Suça ilişkin hükümlerin zaman bakımından uygulanması-taşınmaza tecavüz
ÖZET: SANIKLAR TARAFINDAN EV İNŞAATI YAPMAK SURETİYLE TECAVÜZ EDİLDİĞİ İDDİA OLUNAN TAŞINMAZIN 3091 SAYILI YASA UYARINCA YAPILAN İDARİ SORUŞTURMADA KAPIKAYA BELDESİNDE BULUNAN TAPULAMA HARİCİ YER, KEŞİFTE DİNLENEN TEKNİK BİLİRKİŞİSİ RAPORUNDA İSE KAPIKAYA KÖYÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN TAPULA
Yargıtay Ceza Dairesi
8.daire
E:2014/28887 K:2015/13847
Yargıtay Karar Arama Tanık beyanları arasında önemsiz farklar olması ve şikayetin eylemden 9 gün sonra yapılması gerekçesiyle beraat kararı verilemez
ÖZET: YARGILAMAYA KONU SOMUT OLAYDA; KATILANIN, SANIĞIN ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE EĞER O DAVADA ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMEZSEN BU SEFER SENİN AYAĞINI DEĞİL, KIZININ BOYNUNU KIRARIM DEDİĞİ İDDİASININ, ANNESİ OLAN A. A. VE KARDEŞİ Y. A. TARAFINDAN DOĞRULANMASI, ANCAK ANLATIMLAR ARASINDA SUÇUN SÜBUTUNU ETKİL
Yargıtay Ceza Dairesi
4.daire
E:2013/7577 K:2015/24093
Yargıtay Karar Arama Kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki- telefonla hakarette aleniyet unsuru-hakaret
ÖZET: SANIĞIN TELEFONDA HAKARET ETMESİ EYLEMİNDE, ALENİYET UNSURUNUN OLUŞMADIĞI GÖZETİLMEDEN, YERİNDE OLMAYAN GEREKÇEYLE TCK'NIN 125/4. MADDESİNİN UYGULANMASI, SANIK HAKKINDA HAPİS CEZALARINA HÜKMEDİLİRKEN, ADLİ SİCİL KAYDINA GÖRE, TEKERRÜRE ESAS HÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BULUNMASINA KARŞIN, TCK'NIN 58.
Yargıtay Ceza Dairesi
4.daire
E:2013/8835 K:2015/23910
Yargıtay Karar Arama Vergi borçlusunun yeddiemindeki kamyonu zorla alması
ÖZET: EYLEMİN TCK 290/2-SON CÜMLE YOLLAMASIYLA 149/1-D MADDESİNE UYDUĞU VE KAMU İDARELERİNİN ALACAKLARINI TAHSİL ETME AMACIYLA YAPTIKLARI TAKİPLERDE HACZEDİLEREK YEDİEMİNE TESLİM EDİLEN MALLARA KARŞI İŞLENEN EYLEMLERDE BU YASA HÜKMÜNÜN UYGULANACAĞI GÖZETİLMEDEN YERİNDE VE YASAL OLMAYAN GEREKÇEYL
Yargıtay Ceza Dairesi
6.daire
E:2012/20739 K:2015/38014
1 2 3 4 5 6