Yargıtay karar arama motorunu kullanmak için; arama kavramlarınızı, sayfanın en üstündeki arama çubuğuna yazıp ara tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

  Yargıtay Kararları - Karar Başlığı Yargıtay Dairesi
Yargıtay Karar Arama Alt sınırı 5 yıl olan suçlarda zorunlu müdafii atanması zorunludur
Sanıklar İ. A., M. D., K. Ç.?e isnat olunan 765 sayılı TCK'nın 202/2. maddesinde düzenlenen zimmet suçunun alt sınırının beş yıldan fazla hapis cezasını gerektirmesi karşısında, zorunlu müdafii görevlendirmeden yargılamaya devamla CMK'nın 150/3, 188/1 ve 289/1-e maddelerine aykırı davranılmak sureti
Yargıtay Ceza Dairesi
5.daire
E:2014/3525 K:2015/7608
Yargıtay Karar Arama İtiraz mercii tarafından suç eşyasının adli emanette muhafazasına karar verilmesinin isabetsizliği
İncelemeye konu olayda mahkemece, sanık hakkında suçu sabit görülerek 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi karşısında, suça konu silahın müsaderesinde bir isabetsizlik bulunmadığı ve suç eşyasının denetim süresince adli emanette muhafaza edil
Yargıtay Ceza Dairesi
8.daire
E:2015/7771 K:2015/16943
Yargıtay Karar Arama Terbiyesizlik yapıyorsun ! demek hakaret değildir
Ceza infaz kurumunda bulunan eşine para yatırmak için gelen sanığın, ziyaret günü olmadığı için çocuğunun kendisiyle birlikte cezaevine girmesine izin verilmemesi üzerine, cezaevi çevresinin başı boş köpeklerin dolaştığı ıssız bir yer olması ve 6 yaşındaki çocuğunun korkması nedeniyle, nizamiyed
Yargıtay Ceza Dairesi
4.daire
E:2013/6780 K:2014/32605
Yargıtay Karar Arama İki kez intihara kalkışmış eşin yanında silahın bırakılmış olması bilinçli taksirdir
Polis memuru olarak görev yapan sanığın, son 5-6 yıldır depresyon hastası eşi ile eşinin babasının köyde bulunan evine gittikleri, sanığın silahını yanında dolu şarjörü ile birlikte odalardan birinde koltuğun üzerine bıraktığı, ev halkı balkonda ve bahçede bulunurken ölenin eve girip eşinin koltuk ü
Yargıtay Ceza Dairesi
12.daire
E:2013/21595 K:2014/12058
Yargıtay Karar Arama Kleptomani şüphesi halinde cezai ehliyete etkisi araştırılmalıdır
Sanık hakkında düzenlenen Sosyal İnceleme Raporunda “kişide kleptomani sorunu olabileceğinin düşünüldüğü” belirtilmesine rağmen sanık hakkında suçu işlediği sırada 5237 sayılı TCK.nın 32.maddesi kapsamında ceza sorumluluğunu tamamen veya kısmen kaldıracak nitelikte bir hastalığı bulunup bulu
Yargıtay Ceza Dairesi
2.daire
E:2013/36689 K:2014/1696
Yargıtay Karar Arama Alım yapılan tıbbi firmalardan menfaat temini-rüşvet
01/01/2000-20/11/2002 tarihleri arasında Adana SSK Bölge Hastanesinde sorumlu eczacı olarak görev yapan sanığın hastane yönetimince ilaç alınan firmalardan Nutricia firması elamanı A. U.'a Yapı Kredi Bankası borçlarını ödettiği, hatta buna ilişkin dekontların bulunduğu, yine Biomeks firması elem
Yargıtay Ceza Dairesi
5.daire
E:2014/3655 K:2015/7623
Yargıtay Karar Arama Ceza davasında avukatlık ücreti takdir edilirken sanık sayısı değil takip edilen davanın sayısı gözetilmelidir.
Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 16/10/1978-2/324-350 sayılı Kararında belirtilen "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, vekalet ücretinin tayininde esas ilke olarak sanıkların adedi ya da sanığın birden çok suç işlemiş olmasını değil, usulünce açılan ve avukat tarafından takip
Yargıtay Ceza Dairesi
5.daire
E:2013/2025 K:2015/7462
Yargıtay Karar Arama Rüşvetyla ilgili yargılamanın ilgili kuruma ihbarı gerekir
26/12/2003 günlü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5020 sayılı Kanunun 12 ve 13. maddeleriyle, 3628 sayılı Kanunun 17. maddesinin 1. fıkrasında yapılan değişiklik ve 18. maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkralardaki "....rüşvet.... suçlarından veya bu suçlara
Yargıtay Ceza Dairesi
5.daire
E:2014/5147 K:2014/7214
Yargıtay Karar Arama Müştekilerin istikrarlı beyanları tefeciliknun sübutu için yeterlidir
DAVAYA KONU EYLEMLERLE İLGİLİ OLARAK VERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA VERGİ DENETMENİNE VERİLEN BEYANLARDA; KATILAN 'NUN 2003 YILI HAZİRAN, KATILAN 'NUN 21/09/2000'DE, MÜŞTEKİ 'IN 01/01/2004'TE, MÜŞTEKİ .'UN 25/01/2004'TE, MÜŞTEKİ ..'UN 01/04/2005'TE VE MÜŞTEKİ .'ÜN SANIKTAN FAİZ KARŞILIĞI BORÇ PARA A
Yargıtay Ceza Dairesi
5.daire
E:2014/2140 K:2014/6642
Yargıtay Karar Arama İhaleye fesat karıştırmanda ilgili kurumun davaya katılması için gerekli bildirimler yapılmalıdır
Sanıklar hakkında ihaleye fesat karıştırma ve sair suçlardan kamu davaları açıldığı, İnegöl Belediye Başkanlığının bu suçların zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK'nın 233 ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmel
Yargıtay Ceza Dairesi
5.daire
E:2014/5915 K:2014/6217
Yargıtay Karar Arama Yağma -yaralama
HAYVAN ALIM-SATIM MESELESİ NEDENİYLE BİR ARAYA GELDİKLERİNDE ANLAŞMAZLIK YAŞAYAN TARAFLARIN KAVGAYA TUTUŞTUKLARI, CEBİR VE/VEYA TEHDİT ALTINDA PARA ALIMININ SÖZ KONUSU OLMADIĞI, BU NEDENLE SANIKLARIN EYLEMİ BİR BÜTÜN HALİNDE YARALAMA SUÇUNU OLUŞTURDUĞUNA GÖRE AÇILAN DAVADA DÖNÜŞEN SUÇ TÜRÜNE GÖR
Yargıtay Ceza Dairesi
6.daire
E:2011/20642 K:2014/14001
Yargıtay Karar Arama Lüzum- u muhakeme kararı- hükmün açıklanmasının neden geri bırakılmağına ilişkin gerekçe
... Üniversitesi Rektörlüğünde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapan sanıkların, T.C. Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunca katılanın başvurusu üzerine gönderilen 13/07/2007 tarih ve 407 sayılı yazı ile 14/02/2008 tarih ve aynı sayılı tekit yazısına yanıt verm
Yargıtay Ceza Dairesi
5.daire
E:2013/9312 K:2015/12412
Yargıtay Karar Arama Başkasına ait ehliyetin kullanılması
Olay günü hırsızlık iddiasıyla yakalanan sanığın, ekip otosunun paspasına mağdur A..Ö..' a ait üzerinde tahrifat yapılmamış sürücü belgesini attığı, sanığın öncesinde trafik kontrolü yapan polislere bu sürücü belgesini gösterdiğinin iddia ve kabul olunduğu olayda, sanığın gerçeğe aykırı bi
Yargıtay Ceza Dairesi
11.daire
E:2013/9503 K:2015/25959
Yargıtay Karar Arama Sahtecilik suçlarında zincirleme suç
5237 sayılı TCK'nun 43. maddesinin uygulanabilmesi için "bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi" gerektiği, suça konu plaka, motorlu araç trafik tescil belgeleri ile sigorta poliçesinin sahte olarak oluşturulduğu olay
Yargıtay Ceza Dairesi
11.daire
E:2013/12524 K:2015/1009
Yargıtay Karar Arama Zimmet suçunda mağdurun belli olması ve suçun maddi konusunun mağdura iadesi mümkün ise müsadere kararı verilemez
Zimmet eylemini bir suç işleme kararının icrası kapsamında ve değişik tarihlerde işlediği anlaşılan sanık hakkında TCK'nın 43/1. maddesinin uygulanmaması, Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 16/12/2008 gün ve 2008/146-235 sayılı Kararına göre mağdurun belli olması ve maddi me
Yargıtay Ceza Dairesi
5.daire
E:2013/6238 K:2014/3383
Yargıtay Karar Arama Polisin içkili yerlerde küçüklerin girişini men ve denetim yetkisi-görevli memura karşı direnme
sanığın o anki psikolojiyle bağırdım şeklindeki kaçamaklı savunması nazara alındığında mağdurların sanığa yönelik haksız eyleminin bulunmadığı gibi olaya sebebiyet verenin sanık olması, kollukça Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 16. maddesi kapsamında biber gazı ve zor kullanılması karşısı
Yargıtay Ceza Dairesi
5.daire
E:2013/10718 K:2014/12184
Yargıtay Karar Arama Kişiler arasındaki konuşmanın kayda alınması
Ani gelişen bir suç olasılığı bulunmadığı sürece konuşmaların dinlenmesi suç teşkil eder..katılan tarafından kendisine karşı işlenmekte olan ve ani gelişen bir suç (örneğin; cinsel saldırı, hakaret, tehdit, iftira veya şantaj gibi) bulunmadığı halde, kaybolma olasılığı bulunan mevcut delilin
Yargıtay Ceza Dairesi
12.daire
E:2013/20481 K:2014/10220
Yargıtay Karar Arama Tarladan yemek üzere kopartılan birkaç domatesin çalınmasında daha az ceza verilmesi gerekir
Domates serasından birkaç domates koparıp elindeki ekmekle yemek üzere olay yerine gelen sanığın, henüz bir şey almadan yakınan tarafından fark edilerek yakalandığı iddia, savunma ve dosya kapsamı ile sabit olan olayda; Failin psikolojisi, onu harekete geçiren zorunluluk derecesine varmayan
Yargıtay Ceza Dairesi
6.daire
E:2007/5191 K:2011/4511
Yargıtay Karar Arama Karşılıksız yararlanma, kaçak miktarının tespiti
sanığın dava konusu tutanak itibariyle kayıtsız olan sayaçtan kullanım süresi tespit edildikten sonra, mahallinde bilirkişi marifetiyle keşif yapılarak, söz konusu iş yerindeki elektrikli aletlerin durumu itibariyle kurulu güç ve mümkün olduğu taktirde de faaliyet durumuna göre bu aletlerin
Yargıtay Ceza Dairesi
13.daire
E:2013/34630 K:2015/1481
Yargıtay Karar Arama Karşılıksız yararlanma yanında mühür bozma suçunun oluştuğu
tutanaktaki sayaç ile ilgili olarak bilirkişinin raporu ile kaçak elektrik kullanımının tespit edilmesi ve 27.09.2008 tarihinde ..... numaralı mühürleme protokolü ile söz konusu sayaç kapağının ... ve pano kapağının ... ve ..... numaralı plastik mühürlerle mühürlenip sanığın imzasına tebliğ
Yargıtay Ceza Dairesi
13.daire
E:2013/21529 K:2015/1561
1 2 3 4 5 6 7