Yargıtay karar arama motorunu kullanmak için; arama kavramlarınızı, sayfanın en üstündeki arama çubuğuna yazıp ara tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

  Yargıtay Kararları - Karar Başlığı Yargıtay Dairesi
Yargıtay Karar Arama Adam öldürme •n kanıtları
Suçu aydınlatacak kanıtlar, yeterince irdelenmeden hüküm kurulamaz.
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2008/6962 K:2011/3913
Yargıtay Karar Arama Yargılama gideri • müdafii
Sanığın maddi durumu elverişli değil ise avukatlık ücretini devlet karşılar.
Yargıtay Ceza Dairesi
2.daire
E:2009/48524 K:2011/13291
Yargıtay Karar Arama Haksız tahrik
Olayda haksız tahrik bulunup bulunmadığının var ise boyutlarının tartışılması ve sonucuna göre uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmemesi hatalıdır.
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2009/8257 K:2011/4287
Yargıtay Karar Arama Sanıklara ayrı müdafii
Aynı suçun ayrı sanıklarına ayrı müdafii atanır.
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2011/972 K:2011/5975
Yargıtay Karar Arama Eser sözleşmesi • eserdeki gizli ayıp • açık ayıp
Fason imalat üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırmak, imal edilen kumaşların ayıplı olup olmadığını tespit etmek, ayıplı ise bunun niteliğini bilirkişiye tespit ettirmek, davalının ayıp ihbarını ne zaman yaptığı hususunda dinlenen tanığı tekrar çağırarak dinlemek, kumaşlarda ayıp bulunmakta ise Borç
Yargıtay Ceza Dairesi
14.daire
E:2011/9068 K:2011/11860
Yargıtay Karar Arama Kazandırıcızamanaşımı zilyetliği kamu malı – yaylak - köy tüzel kişiliğinin davadan feragati
Kamu malı niteliğinde yaylak olan hu tür taşınmazların üzerinde sürdürülen zilyetliğe, süresi ne olursa olsun hukuken değer verilemez. Taşınmaz üzerinde muhtesat bulunduğu takdirde, hu muhtesat tapu kütüğünün bey anlar hanesinde gösterilemez. Bu yerler Devlet malı gibi konulacağından davacı Köy Tüze
Yargıtay Ceza Dairesi
7.daire
E:2010/7709 K:2011/5834
Yargıtay Karar Arama Birden fazla parseller için açılan dava davanın tefriki
Birden fazla parsel üzerinde yapılmış olan binalara ilişkin olarak el atmanın önlenmesi ve kal istemiyle açılmış davaların tefrikine karar verilmeli ve her bir parsel için ayrı bir dava dosyası açılmalıdır.
Yargıtay Ceza Dairesi
14.daire
E:2011/9119 K:2011/11763
Yargıtay Karar Arama Peşpeşe kesinti olmadan aynı kişiye karşı gerçekleşen eylemlerin ayrı ayrı suç olarak değerlendirilmesi doğru değildir
Oluşa ve dosya kapsamına göre sanık Turgay’ın idaresindeki araçla mağdurenin yanına yaklaşan sanıkların, mağdureye muz atarak “Sana daha ne muzlar yedireceğiz” dedikleri, yürümeye devam eden mağdureyi araçla takip ettikleri sırada ise sanık Mustafa’nın mağdureye “Seni sinkaf edeceğim” dediğ
Yargıtay Ceza Dairesi
14.daire
E:2013/877 K:2014/4925
Yargıtay Karar Arama Cebir olmadan küçük mağdureyle ile cinsel ilişkiye girilmesi
Mağdurenin 24.01.2012 tarihli kolluk ifadesinde suça sürüklenen çocuk Haydar ve kardeşi Battal ile birlikte cebir, tehdit veya hile olmaksızın olay yerine gittiği, cebir veya tehdit olmaksızın her ikisiyle cinsel ilişkiye girdiği yönündeki anlatımları, suça sürüklenen çocuk ve kardeşinin
Yargıtay Ceza Dairesi
14.daire
E:2014/8699 K:2014/14923
Yargıtay Karar Arama Cinsel taciz suçunun temas olmaksızın internet üzerinden işlenmesi hali
Sanığın internet üzerinden irtibat kurduğu 8 yaşındaki mağdureyi, kendisini 11 yaşında kız çocuğu olarak tanıtmak suretiyle kandırarak cinsel içerikli görüşmeler yaptığı ve mağdureyi ikna ederek kamera karşısında soyunmasını sağladığı olayda, bedensel temas içermeyen eylemi nedeniyle TCK.nın
Yargıtay Ceza Dairesi
14.daire
E:2013/3391 K:2014/14781
Yargıtay Karar Arama Beraber denize girelim, çok güzelsin, benimle çıkmaz mısın, demekten ibaret sözler taciznu oluşturur
Sanığın mağdureye, "Beraber denize girelim, çok güzelsin, benimle çıkmaz mısın" demekten ibaret bedensel temas içermeyen eyleminin cinsel taciz suçunu oluşturduğunun kabulü gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek çocuğun basit cinsel istismarı suçundan hüküm kurulması,...
Yargıtay Ceza Dairesi
14.daire
E:2013/3516 K:2014/14753
Yargıtay Karar Arama Gerekçe olmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verilmesi doğru değildir.
dli sicil kaydı bulunmayan, her aşamadaki savunmasında samimi olarak suçunu ikrar edip pişman olduğunu belirterek yaptığının büyük bir hata olduğunu beyan eden sanık hakkında 5271 sayılı CMK.nın 231. maddesinin uygulanması gerektiği gözetilmeden sanığın kişilik özellikleriyle duruşmadaki tu
Yargıtay Ceza Dairesi
14.daire
E:2013/4810 K:2014/14715
Yargıtay Karar Arama Ruhsatsız diş laboratuarı açmak- 1219 sayılı kanuna muhalefet
tutanak mümzileri tanık olarak dinlenilerek, suça konu yerde münhasıran diş hekimliği mesleğini yaparken kullanılan araç ve gereçlerin ele geçirilip geçirilmediği, işyerinin niteliği ve aletlerin bulundurulma şekli, iş yerinde sanık Selim'in, muayene veya müdahale yaptığına ilişkin tespitin
Yargıtay Ceza Dairesi
7.daire
E:2014/3503 K:2014/22077
Yargıtay Karar Arama 5607 sayılı yasaya aykırılık , yakalanan eşyanın menşeinin araştırılması gereği
Sanık tarafından dosyaya ibraz edilen 16.02.2009 tarihli faturada belirtilen eşyaların markası ile ele geçen eşyaların markalarının birbirinden farklı olduğunun anlaşılması karşısında, eşyanın konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilerek cins, miktar, menşei ve sair özellikleri itibariyle ay
Yargıtay Ceza Dairesi
7.daire
E:2014/1490 K:2014/22269
Yargıtay Karar Arama Bandrolösüz cd satışı zincirleme suç
Dosya kapsamına göre 19.11.2007 ve 24.11.2007 tarihlerinde sanığın seyyar tezgahta bandrolsüz ürünlerin satışını yaparken yakalandığı ve sanık hakkında ayrı ayrı kamu davalarının açıldığı gözetilmekle; sanığa atılı söz konusu eylemler nedeniyle sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 43. maddesi
Yargıtay Ceza Dairesi
7.daire
E:2014/15101 K:2014/22124
Yargıtay Karar Arama Çocuğun basıt cınsel istısmarı müstehcenlık
ÖZET: SANIĞIN BEDENSEL TEMAS İÇEREN EYLEMİNİN ŞÜPHELİ KALMASI VE FAKAT MAĞDURUN UYUDUĞUNU ZANNETTİĞİ ZAMANLARDA PORNO FİLM SEYREDEREK MASTÜRBASYON YAPMAK ŞEKLİNDEKİ İDDİA­LARIN DOĞRULANMASI KARŞISINDA, EYLEMİN 5237 SAYILI TCK’NIN 226/1-B MADDESİNDEKİ MÜSTEHCENLİK SUÇUNU OLUŞTURACAĞI GÖZE­TİL
Yargıtay Ceza Dairesi
14.daire
E:2011/5926 K:2012/10090
Yargıtay Karar Arama Kasten öldürmeye teşebbüs - kasten yaralama
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2014/3151 K:2015/3099
Yargıtay Karar Arama Kasten öldürmeye teşebbüs - suça sürüklenen çocuk için kapalı yerine açık oturum yapılması
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2014/2608 K:2015/2557
Yargıtay Karar Arama Maktül "sen sinek bile vuramazsın adammısın" şeklinde söylemde bulunması üzerine sanığın av tüfeğiyle yakın atış mesafesinden maktüle bir kez ateş etmesi -alt sınırdan ceza verilmesi gereği
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2014/4340 K:2014/6752
Yargıtay Karar Arama Denetim süresinde yeni suç işlenmesi halinde duruşma açılmadan ve eski hükme atıf yapılarak karar verilemez
Yargıtay Ceza Dairesi
1.daire
E:2014/4425 K:2014/6735
1 2 3 4 5 6 7 8 9