Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tasfiye memurunun adresi yerine şirket adresine tebligat çıkartılması


Özet:

7201 sayılı Tebligat Kanununun 12 inci maddesine göre, tüzel kişilere tebligat yetkili temsilcilerine yapılır.

Davalılardan C..Tic. Ltd. Şti.’nin, tasfiyesine karar verilip, tasfiye memuru olarak da, Z.’in atandığı anlaşılmakla; gıyabi hükmün anılan şirketin yasal temsilcisi olan tasfiye memuru Z.’in bilinen adresi yerine, şirketin adresine tebliği usulsüz olup; anılan davalıya yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler gözetilerek tebliğ edilip, temyiz süresi geçtikten ve gerektiğinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun geçici 3. maddesi gereği, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 432. maddesindeki prosedür işletildikten;

Kanun No:7201   Madde No:12   Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
10. Hukuk Dairesi


Esas No:2013/8192
Karar No:2013/9201
K. Tarihi:3.5.2013

M. adına Av. A. ile 1-S.Başkanlığı adına Av. A. 2-C. İnş.Taah.Tur.Tic.Ltd.Şti.  aralarındaki dava hakkında Araklı Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinden verilen 20.12.2010 günlü ve 2008/256-2010/395 sayılı hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 12 inci maddesine göre, tüzel kişilere tebligat yetkili temsilcilerine yapılır.

Davalılardan C..Tic. Ltd. Şti.’nin, tasfiyesine karar verilip, tasfiye memuru olarak da, Z.’in atandığı anlaşılmakla; gıyabi hükmün anılan şirketin yasal temsilcisi olan tasfiye memuru Z.’in bilinen adresi yerine, şirketin adresine tebliği usulsüz olup; anılan davalıya yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler gözetilerek tebliğ edilip, temyiz süresi geçtikten ve gerektiğinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun geçici 3. maddesi gereği, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 432. maddesindeki prosedür işletildikten;

2- Dairemizin geri çevirmeye ilişkin önceki kararının (3) numaralı bendi gereği yerine getirilmemiş olup; Mahkemece, yeniden geri çevrilmeye neden olunmaksızın; dava konusu olup tespitine karar verilen süre başlangıcı 01.12.2001 tarihi ile davalılardan işveren şirketin kurulduğu anlaşılan 14.12.2001 tarihi arası döneme ilişkin olarak, işyeriyle ilgili Kurum, şirket, önceki işverenler ve davacıdan vs. temin edilebilecek tüm belgeler ilgililerinden celbedilip, dosya içine konulduktan sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, temyiz itirazlarının bu noksanlıklar giderilip dosya geldikten sonra incelenmesine 03.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 10.4.2017 16:38:45.
Bu karar
Tasfiye halindeki şirkette tebligat tasfiye memuruna ödeme emri

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim